Kursus i tilgivelse. Sæt dig selv og andre fri. Undervisningsvideo, øvelser, guidet meditation.

Empowerment – hvad er det med gode danske ord?

Her i mit firma Empower You   og på min Empower You Blog handler alting i sagens natur  om empowerment. Alle mulige forskellige aspekter af dette skønne begreb, som bliver brugt rigtig meget inden for selvudvikling i den engelsk-sprogede del af verden, men som vi ikke har ét enkelt godt dansk for. Mit bedste bud er: at tage kraften hjem til dig selv.

Jeg deler de erfaringer, de erkendelser, den visdom og de redskaber og værktøjer, jeg har indsamlet – og stadig indsamler – i min egen proces med at tage kraften hjem til mig selv på alle planer i mit liv.

Og hvad ligger der så bag begrebet empowerment, sådan beskrevet med lidt flere gode danske ord?

 

Empowerment er: selvkendskab, selv-kærlighed og selv-accept

 

Empowerment handler som sagt for mig om, at vi tager kraften hjem til os selv på alle planer. Og når jeg siger kraften, så mener jeg skaberkraften. Den fantastiske iboende kreative strøm, som lever i os alle, som er vores sande essens og som giver os mulighed for at skabe og forme os selv og vores liv i præcis den retning vi ønsker os.

Rejsen ind til denne essens, denne fantastiske kraft, går for de allerfleste af os igennem en proces, hvor vi lærer os selv at kende på alle områder med alle vores fantastiske og mindre fantastiske sider.

En proces, hvor vi begynder at se og kende de – ofte underbevidste – mønstre, som styrer os og som er blevet programmeret ind i os fra vi var helt små. Ofte meget stærke overbevisninger, som hele vores kultur bygger på og som vi derfor konstant får bekræftet i vores samspil med verden og med andre mennesker.

Overbevisninger, som ofte er begrænsende og hæmmende for vores proces med at tage kraften hjem til os selv. Og som derfor skal erkendes og opløses og erstattes med nye styrkende og sande overbevisninger.

På denne rejse er det helt afgørende, at vi lærer at elske og acceptere alle de sider, som vi består af på godt og ondt. Og dermed aflærer den dømmende og u-kærlige måde at møde os selv på, som de fleste af os desværre har med i rygsækken.

Jo mere kærligt lys vi kaster på vores personlighed og alt det, der gemmer sig nedenunder – i det underbevidste og ubevidste – jo mere vil vi komme i kontakt med vores sande essens og dermed løfte vores eget vibrations-niveau.

Det er det tunge og mørke, som vi ikke ønsker at vide af og se på, som tynger os og holder os på et lavt vibrations-niveau. Og som hindrer os i at folde os ud som de kraft- og kærlighedsfulde væsener, som er sandheden om os.

 

Empowerment er: kontakt med sjælen og det som sjælen ønsker sig

 

Sådan en proces mod større selv-kendskab, selv-kærlighed og selv-accept bringer dig altså tættere på din essens, som vi også kan kalde din SJÆL. Den du i virkeligheden er.

Og når du kommer i dybere og dybere kontakt med din Sjæl, sker det helt automatisk, at du også kommer i dybere kontakt med det, som vi kan kalde dit livsopgave eller livsformål.

Kontakten med din Sjæl betyder, at du indefra føler en tilskyndelse til at bringe dit liv i retning at det, din Sjæl er kommet for. Den gave, din sjæl ønsker at give til verden og den opgave du er kommet for at løse. Det liv din sjæl ønsker sig, som jeg kalder det i mit e-kursus med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

Og i denne proces vil dit liv helt automatisk – stille og roligt eller hurtigt og pludseligt – blive fyldt med mere glæde, meningsfuldhed, engagement, entusiasme og en hel masse andre dejlige og højt-vibrerende tilstande. Du mærker den dybe tilfredshed indeni, der kommer af at du føler dig hjemme, på rette hylde eller hvad vi nu vil kalde det.

Sjælen taler til os gennem vores følelser og det er bl.a. gennem vores passioner, at den fortæller os, hvad dens mål med dette liv er. Så en vigtig del af processen henimod empowerment er at bringe os i kontakt med vores passion og – ikke mindst, selvfølgelig – tage dem alvorligt og lade dem fylde mere og mere i vores liv. Fordi det netop er i vores passion, at den helt unikke gave til verden, som vi er kommet for at give, ligger.

Læs mere om sjælens stemme her : Ved du, hvordan du lytter til sjælens stemme?

 

Empowerment er: at tage ansvar for, at du selv skaber dit liv

 

Et andet vigtigt element i empowerment er, at vi har en villighed til at begynde at tage ansvar for eget liv. I i erkendelse af, at vi selv har skabt alt, hvad vi oplever som et resultat af de vibrationer vi har sendt ud.

Et så vidtgående ansvar ligger meget langt fra det, som vi har lært om, hvordan livet hænger sammen og om, hvem vi som mennesker er og hvad vi er i stand til. De førnævnte underbevidste overbevisninger, som vore kultur bygger på, hviler mere på tanken om at du er et offer for omstændighederne i livet end at du er selve skaberen af dit eget liv.

Så at tage dette fulde ansvar kræver altså en bearbejdning af mange af de gamle koder, vi går rundt med i vores bevidste og ubevidste sind. Til gengæld er den kraft, vi kan komme i kontakt med, ved virkelig at tage ansvar for alt i vores liv, så ubeskrivelig fantastisk og helt uden sidestykke i forhold til “den gamle” måde at opfatte os selv og vores liv på.

Så det er det hele værd.

 

Empowerment er: at kende Loven om Tiltrækning

 

I forlængelse af, at vi på rejsen mod empowerment tager ansvar for alt i vores liv, i erkendelse af, at vi selv har skabt det hele, så er vi også nødt til at vide, hvordan det hele fungerer. Vi må kende præmisserne for den skabelsesproces, som konstant finder sted mellem os selv og Universet. 24-7. Uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Derfor er et indgående kendskab til Loven om Tiltrækning helt afgørende, når vi taler om ægte empowerment. Fordi Loven om Tiltrækning er den vigtigste af de universelle love at kende til, når vi skal vide, hvordan vi skaber vores liv.

2 af grundprincipperne i Loven om Tiltrækning er: Alt er vibration og Lige tiltrækker lige. Netop derfor er det at hæve vores egne vibrationer en uadskillelig del af ægte empowerment. Når vi hæver vores eget vibrations-niveau, er vejen banet for, at endnu flere dejlige og højt-vibrerende tilstande kan finde vej til os gennem Loven om Tiltrækning.

Derfor vil du se, hvis du surfer lidt rundt på her på min side og på bloggen, at rigtig meget af mit arbejde handler om vibrationer og det at hæve dine vibrationer. Det at hæve dine vibrationer er selve essensen i mit e-kursus med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

Der er selvfølgelig også meget, der handler om selv-kærlighed og selv-accept, da det – som nævnt i starten – er selve fundamentet for hele processen med at tage kraften hjem til dig selv.

Du vil også finde en del om underbevidstheden og det at omprogrammere de gamle koder til nye og støttende koder.

Men kig dig omkring og find det, som DU lige nu har allermest brug for som inspiration til at starte din rejse udi empowerment.

Hav tillid til, at du finder det, som du kan bruge i forhold til at hæve dine vibrationer og tage kraften hjem til dig selv. Og det, som der skal til lige nu, for at du kan komme i dybere kontakt med din sjæl og gå i gang med at skabe det liv, din sjæl ønsker sig.

 

SE VIDEO hvor jeg fortæller om min rejse udi empowerment og om mine 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

Hvis du vil have mig til at guide dig på din rejse udi empowerment,

så klik på billedet for at læse om mit e-kursus med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

kl

 jk

Rigtig go fornøjelse 🙂

 

High Vibes

fra

Ianneia

4 Comments
 • Pingback:Øvelse: Plant overflod i din underbevidsthed - Empower You by Ianneia
  Posted at 15:14h, 06 juli Svar

  […] du vil have yderligere inspiration til at tage kraften hjem til dig selv, så check den samlede oversigt over mine blog-indlæg ud her. Tilmeld dig bloggen til højre på siden, hvis du vil have direkte besked om nye […]

 • Pingback:Sådan styrker empowerment kursus din livskvalitet - Empower You
  Posted at 22:39h, 04 oktober Svar

  […] Empowerment handler om at styrke den mest kraftfulde og sande del af dig. Den del, jeg her i Empower You kalder dit store selv (også kaldet dit højere selv). Det er et aspekt af dig, der rækker langt ud over dit lille selv (også kaldet dit ego). Dit lille selv er den del, du højst sandsynligt – hvis du er som de fleste af os – normalt identificerer dig med som DIG. […]

 • Pingback:Livskvalitet og livsformål - EmpowerYou - Opbyg en bedre livskvalitet
  Posted at 14:47h, 09 november Svar

  […] om dig selv bedre. Jeg kalder det at tage kraften hjem til dig selv. Det er den danske version af empowerment. Jo mere du tager kraften hjem til dig selv, jo bedre bliver din […]

 • Pingback:Empower | da.bab.la - Konto Log på
  Posted at 06:49h, 18 december Svar

  […] Empowerment. Hvad er det med gode danske ord? – Kontakt … […]

Post A Comment