Sådan styrker empowerment kursus din livskvalitet

Empowerment handler om at styrke den mest kraftfulde og sande del af dig. Den del, jeg her i Empower You kalder dit store selv (også kaldet dit højere selv). Det er et aspekt af dig, der rækker langt ud over dit lille selv (også kaldet dit ego). Dit lille selv er den del, du højst sandsynligt – hvis du er som de fleste af os – normalt identificerer dig med som DIG.

Dit store selv ved, at du er en kraftfuld skaber, som selv har skabt det liv, du lever lige nu. Det ved derfor også, at du har kraften til at om-skabe det, som du ikke trives med. Dit store selv ved, at du ikke er offer for uretfærdige eller vilkårlige omstændigheder, men at du er selve skaberen af det hele.

En meget vigtig del af empowerment er at begynde at tage ansvar for den viden og sandhed – og handle på den. Det er et stort ansvar, som ligger langt fra det, vi har lært om os selv, og det lille selv vil derfor helt naturligt reagere med modstand og forsøge at stikke en kæp i hjulet. Men når du beslutter dig for at sætte dit store selv på førersædet og fortsætte processen med at tage ansvaret for dit liv hjem til dig selv – på trods af modstanden fra dit lille selv – så opnår du en enorm frihed til at ændre det, der dræner din energi og som ikke styrker og støtter dig. Derfor kan det hjælpe dig søge læring om dig selv gennem et empowerment kursus. Generelt er læring om livskvalitet altid noget, der kan styrke din glæde ved arbejde og generelt i livet. Noget du dog først skal blive bevidst om er loven om tiltrækning.

empoweryou

Loven om tiltrækning

For at kunne blive en bevidst skaber, er du nødt til at vide, hvordan Loven om Tiltrækning fungerer. For det er gennem den, din skabelsesproces finder sted. En vigtig del af den proces er at begynde at se dig selv som et vibrationsvæsen og som en sender/modtagerstation. For når du går rundt her på Jorden, sender du hele tiden vibrationer ud i omgivelserne og i universet. Det gør vi alle 24-7, uanset om vi er bevidste om det eller ej.

Det, vi sender ud, er den grundfrekvens, som vi selv indeholder: Vores fysiske krop, følelsesmæssige krop, spirituelle krop, mentale krop, hele vores aura og energisystem. Alt det, vi sender ud, vibrerer med en bestemt frekvens. Og det, vi modtager gennem Loven om Tiltrækning, matcher den frekvens, som vi selv sender ud. Ud fra et af lovens grundprincipper: lige tiltrækker lige.

Så at kende de principper, som Loven om Tiltrækning opererer efter, er en helt afgørende del af empowerment.

empoweryou

Empowerment kursus – fra ubevidst til bevidst skaber af dit liv

Empower You’s empowerment kursus med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv er designet til, at du lærer at bruge Loven om tiltrækning bevidst, så det er dig, der bestemmer, hvad du sender ud og hvad du tiltrækker og dermed hvordan dit liv og din livskvalitet bliver.

Med den ældgamle viden og de redskaber, der ligger i de 5 nøgler, vil du lære, hvordan du hæver vibrationerne i hele dit system, så du sender højtvibrerende signaler ud og dermed klargør hele DIG til at tiltrække flere højtvibrerende tilstande. Kurset uddanner dig i at blive en bevidst skaber af dit liv, så du bliver i stand til at skabe en livskvalitet, hvor du trives og har det godt, og hvor du kan udstråle din unikke energi og skinne dit unikke lys ud i verden.

Herunder får du en gennemgang af temaerne og indholdet i de 5 nøgler.

empoweryou

De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

I nøgle 1 kommer du i dybere kontakt med din sjæl og det liv, din sjæl ønsker sig – altså dit livsformål. Hvad er din sjæl kommet for i denne inkarnation? Hvad er det for en gave, den ønsker, du skal give til verden? Hvad er din sande essens – den sande udgave af DIG bagved alle de tillærte roller og adfærdsmønstre? Det er et vigtigt fundament at lægge for dit videre arbejde med Loven om Tiltrækning i de følgende nøgler, så du sikrer dig, at det er din sjæls og ikke dit egos vej, du følger. For det at være i kontakt med din sjæl og dens ønsker hæver helt automatisk dine grund-vibrationer, da sjælens energi vibrerer på en lang højere frekvens end egoets energi.

I nøgle 2 lærer du dit lille selv og dit store selv bedre at kende. Det er som beskrevet ovenfor en vigtig del af empowerment. For jo bedre du kender de 2 dele af dig og ved, hvordan de fungerer – jo bedre kan du sikre dig, at det er dit store selv, der får lov at styre skibet på din rejse med at tage kraften hjem til dig selv.

De 3 sidste nøgler handler om, hvordan du hæver vibrationerne i hhv dine følelser, tanker og handlinger. Det er alle 3 vigtige områder at være opmærksom på, da de på hver deres måde er med til påvirke og styre din grundfrekvens og dermed de signaler, du sender ud i universet.

I nøgle 3 lærer du at mestre vibrationerne i dine følelser, hvilket er helt afgørende, da det er dem, der har størst indflydelse på din grundfrekvens. Vi kan sige, at vibrationerne i dine følelser er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet. Så det at du mestrer din følelsesmæssige frekvens og hurtigt er i stand til at bevæge dig opad på vibrations-stigen, når livet byder på en følelsesmæssig rutsjetur, er en meget vigtig del af at tage kraften hjem til dig selv.

I nøgle 4 lærer du at mestre vibrationerne i dine tanker. Det er en vigtig evne af flere grunde, men allermest fordi dine tanker er med til at skabe dine følelser. Så de tanker, du tænker, har en direkte indflydelse på din følelsesmæssige vibration (altså din vigtigste tiltrækningsmagnet). I denne nøgle lærer du, hvordan du transformerer dit lille selvs tunge og begrænsende – og ofte frygtbaserede – overbevisninger og “sandheder” om dig og livet. Så vibrationerne i dine tanker og overbevisninger kan bevæge sig opad på vibrations-stigen og smelte sammen med dit store selvs tillids-baserede sandheder.

I nøgle 5 lærer du at hæve vibrationerne i dine handlinger. Du lærer at kende forskel på styrkende og svækkende handlinger, så du kan sikre dig, at de handlinger, du bruger størstedelen af din vågne tid på, giver dig energi frem for at dræne dig for energi. Du lærer, hvordan manifestationsprocessen fungerer og hvorfor en god grounding (jordforbindelse) er vigtig for din evne til at manifestere i det fysiske. Og du får redskaber, som du kan bruge i det daglige for at sikre, at din rejse med at tage kraften hjem til dig selv rent faktisk lykkes.

empoweryou

Empowerment kursus bringer dig opad på vibrations-stigen

På den rejse, du begiver dig ud på med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv, bliver din livskvalitet – måske langsomt, men sikkert – bedre og bedre. For hvert skridt du tager, kommer du i dybere kontakt med din sjæl, dit livsformål, din kraft og dit lys – og dermed hæver du dine vibrationer og bevæger dig opad på vibrations-stigen. Derop, hvor alle de dejlige og højtvibrerende tilstande befinder sig. Så som glæde, tilfredshed, mening, (selv-)kærlighed og begejstring. Alle de tilstande, som sikrer dig en god livskvalitet.

Målet med Empowerment kursus er altså, at du bliver i stand til bevidst at bruge Loven om Tiltrækning til at skabe et liv i toppen af vibrations-stigen. Et liv, som er meningsfuldt og fuldbyrdet, og hvor du er glad og tilfreds. Præcis som det er din sjæls ønske og mening med at inkarnere – og som du fortjener, bare fordi, du er DIG!
empoweryou
Herunder får du en oversigt over titlerne på de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

empoweryou

Nøgle 1: Find din passion og formuler din vision

Nøgle 2: Kend dit lille selv og dit store selv

Nøgle 3: Hæv vibrationerne i dine følelser

Nøgle 4: Hæv vibrationerne i dine tanker

Nøgle 5: Hæv vibrationerne i dine handlinger

Læs mere om empowerment kursus her

empoweryou

P.S: En meget vigtig del af at hæve din grundfrekvens er, at du behandler dig selv med kærlighed, empati og respekt. Herunder, hvordan du taler til dig selv i dine indre dialoger.

Læs her, hvordan du gør kommunikationen med dig selv mere kærlig og empatisk: Brug empatisk kommunikation når du taler med dig selv

Og læs her om den altafgørende betydning af selvkærligheden: At dø for at lære at elske mig selv

2 Comments
 • Marianne Teglgaard
  Posted at 22:37h, 20 januar Svar

  Hej
  Jeg syntes ikke at jeg kan finde dette kursus?
  Kh Marianne

 • Ianneia
  Posted at 12:06h, 21 januar Svar

  Hej Marianne. Du finder en beskrivelse af kurset MANIFESTER DIN LIVSDRØM – med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv HER: https://empoweryou.dk/e-kurser/e-kurser-i-personlig-udvikling/

  Hvis du har spørgsmål, så skriv en mail til mig på hello@empoweryou.dk – og hvis det ikke er nok, så tager vi en tlf snak 🙂 Kærlige hilsner ianneia

Post A Comment