Live-kurser

Live-kurser

Mine live-kurser er bygget op i 3 moduler, som lægger sig tæt op ad indholdet i mit e-kursus.

Alle 3 moduler er én-dags kurser på 6 timer inkl. pauser. Alle kurser foregår på mindre hold på 6-10 personer.

OBS: I  øjeblikket arrangerer jeg ikke selv live-kurser, da jeg har for travlt med rekvirerede kurser og foredrag. Men jeg kommer gerne, hvis du har lyst til at arrangere et kursus og kan samle 6-10 personer.

Kontakt mig, hvis du går med sådanne ønsker.

Modul 1
KEND DIN PASSION OG DIT LIVSFORMÅL

Hovedformålet med dette første modul er at afdække din passion/dine passioner. Din Sjæl taler til dig gennem dine passioner, så ved at studere og afdække dem, kommer du i dybere kontakt med dit livsformål – eller det liv, som din Sjæl ønsker sig, som jeg plejer at kalde det. Det er også det, jeg i mit e-kursus kalder din livsdrøm.

Når du tænker og handler ud fra din sande passion, hæver du din vibration og herved kommer du automatisk i kontakt med den naturlige flow-energi, som du ofte har afskåret dig selv fra gennem en identifikation med dit fornufts-selv.

Det at være i samklang med din sjæls dybeste intention betyder altså, at du har det bedste udgangspunkt for at udnytte principperne i Loven om Tiltrækning til at skabe et liv til både dit og altings højeste gode.

Hovedindholdet på denne kursusdag er passions-afklaringsprocessen. En enkel, men meget dyb og magisk proces, som er kanaliseret af Ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Gennem forskellige spørgsmål og en unik kombination af dine svar, ledes du hen imod det, som er helt essentielt for dig – dit unikke talent, din unikke måde at udtrykke det på og din unikke måde at tilbyde det til verden på.

Som afslutning på processen formulerer du din VISION eller din LIVSDRØM, som er selve udgangspunktet for at begynde at manifestere det, du ønsker.

Efter processen arbejder vi med manifestations-åndedrættet samt en guidet meditation, hvor du møder dit fremtids-selv. Begge dele er kraftfulde manifestations-redskaber, som udvider dit dit energifelt, så dit livsformål og din livsdrøm bedre kan udfolde sig.

Vi slutter dagen af med at se på, hvilke handlinger, du kan/vil foretage dig for at komme tættere på netop det liv, som din Sjæl ønsker sig.

Modul 2
KEND DIT LILLE SELV OG DIT STORE SELV

På dette modul vil vi dykke dybt ned i de 2 dele af os, som jeg kalder dit lille selv og dit store selv – og som vi også kan kalde dit ego og dit højere selv. Kun ved at kende disse dele af os selv og vide, hvordan de fungerer, kan vi vælge, hvilken del, der skal styre vores liv og vores handlinger.

Gennem øvelser og meditation vil du få en dybere kontakt til disse 2 dele, som begge er en del af dig. Du vil blive klogere på dig selv og dermed bedre i stand til at sørge for, at det er dit store selv, der sidder på førersædet i dit liv.

Dette er helt afgørende, hvis du vil udvikle og udvide dig og opgradere dit liv, så det bliver mere tilfredsstillende og meningsfuldt.

Dit store selv er i langt bedre kontakt med sandheden om, hvem du er – et kraftfuldt og kærligt væsen med muligheder, der langt overstiger hvad du har lært om dig selv og livet. Det bygger på en grundlæggende tillid til dig, til livet og til et kærligt og gavmildt univers.

Dit lille selv, derimod, vil helst have, at tingene forbliver nogenlunde som de er. Det er styret af det begrænsende og frygt-styrede tankesæt, som har været fremherskende på Jorden i mange, mange år, og det er ikke interesseret i, at du begynder at udvide og udvikle dig.

Da det er det Lille Selvs tankemønstre, der er blevet bekræftet i vores opvækst og som bliver bekræftet igen og igen i medier og alment samvær mellem mennesker, er det af afgørende betydning, at vi jævnligt kontakter det Store Selv og lærer dets virkelighed at kende.

Det er gennem kontakten med det Store Selv, vi får brændstoffet til at aflære de begrænsende og frygtbaserede tanke- og handlemønstre, som holder os tilbage for at udtrykke vores fulde potentiale.

Modul 3
HÆV VIBRATIONERNE I DINE FØLELSER, TANKER OG HANDLINGER

Selv om du gennem de 2 første moduler har sikret dig en høj grundfrekvens ved dels at være i kontakt med din passion/dit livsformål og dels at kende forskellen på dit Lille Selv og dit Store Selv, kan du have forskellige forhindringer inden i dig, som holder dit vibrations-niveau lavt.

Disse forhindringer er som oftest begrænsende og frygtbaserede overbevisninger, som skaber lavt vibrerende tanker,  følelser og handlinger. Disse kan holde dig tilbage for at handle helhjertet fra dit indre visdomsplan – dit Store Selv.

Med udgangspunkt i en forståelse af grundprincipperne i Loven om Tiltrækning, arbejder du med at hæve vibrationerne i dine følelser, tanker og handlinger.

Målet er, at du får redskaber til at skabe en positiv spiral, hvor selv-kærlighed, glæde, meningsfuldhed og begejstring stimulerer hinanden og skaber positivt flow i dit liv.

Vi vil have særligt fokus på at hæve vibrationerne i dine følelser, da din følelsesmæssige frekvens er din vigtigste tiltræknings-magnet overhovedet. Det er primært den, der bestemmer, hvad Universet sender til dig gennem Loven om Tiltrækning.

Du får inspiration til at etablere en mere empatisk kommunikation med dig selv, så du kan identificere dine væsentligste behov og værdier og begynde at handle på dem, hvilket hæver din følelsesmæssige frekvens.

Du får redskaber til at identificere og transformere begrænsende og frygt-baserede overbevisninger og erstatte dem med overbevisninger, der støtter og styrker dig – og skaber højt-vibrerende følelser i dig.

Og du får redskaber til at skelne mellem svækkende og styrkende handlinger, så du undgår at styrte rundt og foretage dig ting, som dræner dig frem for at løfte dig.