Spirituelle Foredrag

Empower You

Herunder kan du se eksempler på
2 af mine mest populære spirituelle foredrag.

Empower You

Men foredragene kan også tage en anden drejning
alt efter den aktuelle sammenhæng og deltagergruppe.

Empower You

Booking af foredrag: 
Skriv til mig på hello@empoweryou.dk
eller ring på 26 18 10 36

Empower You

balloner2

LÆR AT BRUGE LOVEN OM TILTRÆKNING

– med din sjæl som guide

Empower You

Hvordan bruger du Loven om Tiltrækning? Med sjælen eller egoet som guide? I samklang med den nye eller den gamle energi?

 

I takt med at vibrationerne i energien på Jorden stiger, får vi mulighed for at leve et liv, som er både lettere og mere (selv-)kærligt, end vi har kunnet i den gamle energi. Men kun hvis vi selv følger med  ved at sørge for at hæve vibrationerne i vores eget system og etablere det, vi kan kalde en høj grundfrekvens i os selv.

 

Den bedste måde at gøre det på er at styrke kontakten til din sjæl og dit livsformål, hvorved du automatisk bevæger dig opad på vibrations-stigen. Derop, hvor du kan starte et positivt samabejde med Loven om Tiltrækning, som altid vil levere noget, der matcher din egen frekvens. Ud fra et af lovens grundprincipper: lige tiltrækker lige.

 

Derfor er det at bruge Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide det, vi kan kalde den nye tids måde at skabe på. Så skaber du dit liv fra sjælens og hjertets ønsker frem for fra egoet og hjernen. Du hæver dine vibrationer og øger dine muligheder for at leve i samklang med den nye energi og dens mange potentialer. Og du øger dine muligheder for at kunne give de gaver til verden, som du er kommet for at gi.

Empower You

Nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på i dette foredrag:

 

– hvordan virker grundprincipperne i Loven om Tiltrækning?

– hvordan bruger du konkret principperne i dit liv?

– hvordan bringer du dit liv i samklang med din sjæls ønsker?

– hvordan mestrer du energi-vibrationen i dine følelser, tanker og handlinger i dagligdagen, så du får større indflydelse på, hvordan du har det og hvad du tiltrækker?

SELVKÆRLIGHED  

 

Hvorfor – hvad – hvordan?

Empower You

I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet i den nye energi på Jorden, er at vi bliver bedre til at elske os selv. Altså at vi lærer at praktisere selvkærlighed.

 

I dette foredrag kommer vi ind på følgende spørgsmål:

 

Hvorfor er det så vigtigt – for ikke at sige nødvendigt – at vi lærer at praktisere selvkærlighed her i den nye energi? HVorfor er selvkærlighed her i den nye tid ikke bare nice to have men need to have?

 

Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for, at den nye energi kan komme til at udvirke sine mirakler i os?

 

Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder? Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed?

 

Og – sidst men ikke mindst:

 

– hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed?

– hvilke del-elementer består selvkærligheden af, og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?

 

Vi indkredser og besvarer spørgsmålene med udgangspunkt i Ianneias egne erfaringer fra hendes 10 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker.

 

Den selvhøstede sjæls-visdom krydres desuden med noget af den visdom, som store spirituelle lærere har bibragt os om selvkærligheden og dens betydning.

Kontakt mig

 

Hvis du er foredrags- eller kursusarrangør inden for

selvudvikling, personlig udvikling, spiritualitet. empowerment og positivt livssyn.

 

Hvis du er med i en forening eller en anden forsamling af nysgerrige mennesker, som elsker at udforske, hvordan vi kan skabe mere livsglæde og livskvalitet i vores liv.

 

Hvis du/I har lyst til nye input til, hvordan livet på Jorden og i Universet  hænger sammen. Og hvordan vi kan bruge den viden til at få større indflydelse på vores liv.

 

Så lad os tage en snak om, hvorvidt de foredrag, jeg tilbyder er noget for jer.

Skriv til mig på hello@empoweryou.dk

Skriv til mig på hello@empoweryou.dk
eller ring på 26 18 10 36
180626-portræt9620 beskåret