Spirituelle Foredrag

Empower You

Herunder kan du se eksempler på
3 af mine mest populære spirituelle foredrag.

Empower You

Men foredragene kan også tage en anden drejning
alt efter den aktuelle sammenhæng og deltagergruppe.

Empower You

Booking af foredrag: 
Skriv til mig på hello@empoweryou.dk
eller ring på 26 18 10 36

Empower You

balloner2

LEVER DU DET LIV DIN SJÆL ØNSKER SIG?

Lær at lytte til, hvad din sjæl fortæller dig

Empower You

Savner du mere glæde, tilfredshed, begejstring og mening i dit liv?
 
Så kan det meget vel være fordi, du trænger til at komme i dybere kontakt med din sjæl, din essens, din kraft. Og med det liv, som din sjæl ønsker sig. Dit livsformål.
 
Vi er mange, der i disse år mærker længslen efter en dybere mening og en større tilfredshed i livet. Den nye energi og den nye tid, der lige nu etablerer sig på Jorden, inviterer os til at leve livet ud fra det, som vores sjæl er kommet for.
 
Når vi får drejet vores liv ind på “sjælens marguerit-rute” vil vi uvægerligt opnå bedre trivsel og mere livsglæde, tilfredshed og mening.
 
Det liv, din sjæl ønsker sig, er ikke nødvendigvis et liv uden modgang og udfordringer. Men det er et liv, hvor du står stærkere i dit eget lys og din egen kraft, når livet bider fra sig.

Empower You

Foredragets indhold:

I dette foredrag vil du lære:

– hvordan din Sjæl hele tiden taler til dig gennem dine følelser

– hvordan du bliver bedre til at lytte til, hvad din Sjæl fortæller dig

–  hvordan du med denne viden kan arbejde aktivt på at bringe dit liv i retning af dit livsformål og skabe det liv som din Sjæl ønsker sig

LOVEN OM TILTRÆKNING.

Hvordan fungerer den og hvordan bruger du den i dit liv?

Empower You

Hvordan ser det ud med dit forhold til Loven om Tiltrækning?

 

Kører du med livet – eller er det livet, der kører med dig?

 

I disse år, hvor livet bliver stadigt mere komplekst, er det vigtigere end nogensinde, at vi kender principperne i Loven om Tiltrækning – den af de universelle love, der har størst betydning for kvaliteten af vores liv.

 

Vi modtager så mange påvirkninger og informationer, at vores system er i konstant fare for at blive overbelastet.

 

Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at du mestrer din egen energi-frekvens, så du selv bestemmer, hvad du tiltrækker ind i dit liv.

 

Tiltrækker du højt-vibrerende tilstande så som glæde, kærlighed, meningsfuldhed, tilfredshed – eller tiltrækker du lavt-vibrerende tilstande så som frustration, vrede, magtesløshed og modløshed?

 

Med kendskabet til principperne i Loven om Tiltrækning er det muligt selv at styre den skabelsesproces, der konstant finder sted mellem dig og Universet og som resulterer i den kreation, du kalder dit liv.

Empower You

Foredragets indhold:

I dette foredrag ser vi på:

– grundprincipperne i Loven om Tiltrækning

– hvordan du helt konkret bruger principperne i dit liv

– hvordan du mestrer energi-vibrationen i dine følelser, tanker og handlinger, så det er dig der bestemmer, hvad du tiltrækker ind i dit liv 

SELVKÆRLIGHED  

Hvorfor – hvad – hvordan?

Empower You

I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet i den nye energi på Jorden, er at vi bliver bedre til at elske os selv. Altså at vi lærer at praktisere selvkærlighed.

 

I dette foredrag kommer vi ind på følgende spørgsmål:

 

Hvorfor er det så vigtigt – for ikke at sige nødvendigt – at vi lærer at praktisere selvkærlighed her i den nye energi? HVorfor er selvkærlighed her i den nye tid ikke bare nice to have men need to have?

 

Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for, at den nye energi kan komme til at udvirke sine mirakler i os?

 

Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder?

 

Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed?

 

Og – sidst men ikke mindst:

 

Hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed? Hvilke del-elementer består selvkærligheden af – og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?

 

Vi indkredser og besvarer spørgsmålene med udgangspunkt i Ianneias egne erfaringer fra hendes 10 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker.

 

Den selvhøstede sjæls-visdom krydres desuden med noget af den visdom, som store spirituelle lærere har bibragt os om selvkærligheden og dens betydning.

Kontakt mig

 

Hvis du er foredrags- eller kursusarrangør inden for selvudvikling, personlig udvikling, spiritualitet og positivt livssyn.

 

Hvis du er med i en forening eller en anden forsamling af nysgerrige mennesker, som elsker at udforske, hvordan vi kan skabe mere livsglæde og livskvalitet i vores liv.

 

Hvis du/I har lyst til nye input til, hvordan livet på Jorden og i Universet  hænger sammen. Og hvordan vi kan bruge den viden til at få større indflydelse på vores liv.

 

Så lad os tage en snak om, hvorvidt de foredrag, jeg tilbyder er noget for jer.

Skriv til mig på hello@empoweryou.dk

Skriv til mig på hello@empoweryou.dk
eller ring på 26 18 10 36
180626-portræt9619 beskåret