De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv er designet til at hæve vibrationerne i hele dit system. Når du mestrer det at hæve dine vibrationer, er du i stand til at skrue på de knapper, der skal skrues på for at sikre, at din grundfrekvens befinder sig i toppen af vibrations-stigen.

 

Deroppe, hvor alle de dejlige tilstande, vi alle længes efter, befinder sig:

 

GLÆDE, TILFREDSHED, BEGEJSTRING, MENING, KÆRLIGHED, TILLID.

 

Og når livet bider fra sig og bringer dig nedad – som jo er en naturlig del af at være menneske på Jorden – er du i stand til at bringe dig selv derop igen.

 

I toppen af vibrations-stigen – på the high-flying disc som det kaldes i Abraham-Hicks undervisningen – sætter du et positivt samarbejde i gang mellem dig og Loven om Tiltrækning. Hvor Loven om Tiltrækning kan komme til at levere endnu flere højtvibrerende tilstande  til dig. Ud fra et af Lovens grundprincipper:  lige tiltrækker lige

 

Så det at mestre dit eget vibrations-niveau er en forudsætning for ægte empowerment. Et begreb, som bruges rigtig meget inden for selvudvikling i USA, og som navnet på min virksomhed Empower You er vokset ud af.

 

På dansk kalder jeg empowerment at tage kraften hjem til dig selv.

 

Det handler dybest set om, at du øger din indflydelse på, hvordan du har det og hvad du tiltrækker. Og på, hvordan du responderer på de omstændigheder, livet byder på. Med magtesløshed eller styrke? Ser du dem som en kærlig gave eller en uretfærdig skæbne?

 

De 5 nøglers dybeste ønske er, at du begynder at opfatte dig selv som det, du retteligt er: en stor og kærlig sjæl med en umådelig iboende skaberkraft.

 

Jeg har designet de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv på baggrund af min egen proces udi empowerment. Alt hvad jeg har lært gennem de sidste 10 år i mit arbejde med at tage kraften hjem til mig selv og bringe mig selv og mit liv op i toppen af vibrations-stigen, er samlet i de 5 nøgler.

 

Min proces har været præget af, at jeg løbende har omsat vejledningen fra den åndelige verden til forståelig viden og brugbare redskaber her i den jordiske dimension.  Det er det, min sjæl er kommet for. Det er min passion, som jeg er dybt forelsket i.

 

Det er mit inderlige  håb, at den viden og de redskaber, der ligger i de 5 nøgler, vil give dig fokus og retning på din rejse med at tage kraften hjem til dig selv. En rejse, som i følge min overbevisning er en af de vigtigste opgaver for hver eneste sjæl på Jorden her i den nye energi.

 

Herunder kan du se en oversigt over de 5 nøgler.

Nøgle 1
Nøgle 2
Nøgle 3
Nøgle 4
Nøgle 5

Nøgle 1: Find din passion og formuler din vision.

 

I denne nøgle lægger du fundamentet for dit arbejde med de øvrige nøgler.

 

Du gennemgår passionsafklaringsprocessen, som giver dig adgang til din sjæls stemme og som giver dig klarhed over, hvad det er, din sjæl ønsker sig for dig i dette liv.

 

Med denne nøgle sikrer du dig, at dit arbejde med at bruge Loven om Tiltrækning er funderet i sjælens ønsker og ikke i egoets ønsker.

 

Læs mere om nøgle 1 i E-kurset med de 5 nøgler HER.

Læs mere om nøgle 1 i livekurserne med de 5 nøgler HER

Nøgle 2: Kend dit lille selv og dit store selv 

Her i nøgle 2 lærer du dit lille selv (som vi også kan kalde dit ego) og dit store selv (som vi også kan kalde dit højere selv) at kende.

 

Når du arbejder med at manifestere det liv, din sjæl ønsker sig, er det vigtigt, at det er dit store selv, der får lov at sidde på førersædet. Dit lille selv er ikke meget for forandring, og vil derfor sandsynligvis forsøge at sabotere dit projekt.

 

Med denne nøgle får du så meget kendskab til dit lille og store selv, at du er i stand til at sikre, at det er dit store selv, der er Herren og dit lille selv, der er tjeneren i dit liv.

 

Læs mere om nøgle 2 i E-kurset med de 5 nøgler HER.

Læs mere om nøgle 2 i livekurserne med de 5 nøgler HER

Nøgle 3:  Hæv vibrationerne i dine følelser 

Her i nøgle 3 lærer du om betydningen af at have en høj følelsesmæssig vibration.

 

Dine følelser er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet, så derfor er det vigtigt, at du mestrer din egen følelsesmæssige frekvens.

 

Du får viden og redskaber til at etablere en høj følelsesmæssig grundfrekvens. Og du får tips til, hvordan du hæver vibrationerne i dine følelser, når livet byder på en rutchetur  nedad vibrations-stigen, så du hurtigt kan komme tilbage på the high-flying disc.

 

Læs mere om nøgle 3 i E-kurset med de 5 nøgler HER.

Læs mere om nøgle 3 i livekurserne med de 5 nøgler HER

Nøgle 4:  Hæv vibrationerne i dine tanker 

Her i nøgle 4 lærer du om betydningen af at have en høj frekvens i dine tanker.

 

Der er mange grunde til, at det er vigtigt at have fokus på vibrationerne i dine tanker. En af dem er, at dine tanker skaber følelser, der – som nævnt ovenfor – er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet.

 

Når vi taler om tanker, er du også nødt til at se på dine grundlæggende overbevisninger, som du bygger dit liv på. For det er ud fra disse, dine dagsbevidste tanker allesammen udspringer.

 

I denne nøgle får du viden og redskaber til at mestre vibrationerne i dine tanker, så du sikrer dig, at de styrker og støtter dig på din vej op ad vibrations-stigen.

 

Læs mere om nøgle 4 i E-kurset med de 5 nøgler HER.

Læs mere om nøgle 4 i livekurserne med de 5 nøgler HER

Nøgle 5:  Hæv vibrationerne i dine handlinger

Her i nøgle 5 lærer du om manifestationsprocessen, betydningen af en god jordforbindelse og om styrkende og svækkende handlinger.

 

Det er vigtigt, at de handlinger, du bruger din tid på,  hæver dine vibrationer og giver dig energi frem for at sænke dine vibrationer og dræne din energi. Sagt på en anden måde: udspringer dine handlinger af dit store selvs tillidsbaserede tankesæt – eller af det lille selvs frygt-baserede tankesæt?

 

I denne sidste nøgle får du viden og redskaber til at sikre dig, at dine handlinger styrker og støtter dit projekt med at tage kraften hjem til dig selv og blive en bevidst skaber af dit liv.

 

Læs mere om nøgle 5 i E-kurset med de 5 nøgler HER.

Læs mere om nøgle 5 i livekurserne med de 5 nøgler HER

Natur, eng solopgang
Natur, eng lyst
Natur, bi
Natur, eng med lyserøde strå
Natur, eng mange blomster