FOREDRAG:

empoweryou

Lær at elske dig selv – og skab glæde, ro og kærlige relationer

I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet i den nye energi på Jorden, er at vi bliver bedre til at elske os selv.

empoweryou

I dette foredrag ser vi på selvkærlighedens væsen og betydning. Hvorfor er det så vigtigt, hvad er selvkærlighed egentlig og hvordan praktiserer vi det?

empoweryou

Vi går et godt stykke dybere i forståelsen af selvkærlighed end den selvforkælelse, som vi ofte forveklsler selvkærligheden med. Den ægte selvkærlighed handler om at vække kærlighedens vibration dybt i dit hjerte, så den strømmer i dig og fra dig og styrer alt, hvad du gør og er.

empoweryou

Din evne til virkelig at elske dig selv er en forudsætning for virkelig at kunne elske andre. Så på den måde er selvkærligheden det eneste gangbare fundament at bygge på, når du ønsker at styrke kærligheden mellem mennesker her på Jorden. Den er ganske enkelt ikke til at komme uden om.

Kærlighedsøvelser fra bogen KÆRLIGHED i 5: DIMENSION. 3 guidede øvelser og 1 meditation

Under foredraget kommer vi ind på følgende spørgsmål:

empoweryou

  • Hvorfor er det nødvendigt, at vi lærer at praktisere selvkærlighed her i den nye energi? Hvorfor er selvkærlighed her i den nye tid ikke bare nice to have men need to have?
  • Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for, at den nye energi kan komme til at udvirke sine mirakler i os?
  • Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder? Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed?
  • Og hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed? Hvilke del-elementer består selvkærligheden af, og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?

empoweryou

Jeg indkredser og besvarer spørgsmålene med udgangspunkt i mine egne erfaringer fra min 15 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker.

empoweryou

Min proces – og dermed foredraget – hviler solidt på den visdom om selvkærlighedens betydning, som store spirituelle lærere bragt til Jorden i de senere år.