Personlig udvikling: Spirituelt E-KURSUS 

klæk

MANIFESTER DIN LIVSDRØM

– skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning

Med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

KURSET ER DESIGNET TIL DIG, DER VED:

At du har en sjæl – og vil have viden og redskaber til at komme i dybere kontakt med denne større og mere sande del af dig.

At din sjæl er kommet med et formål – og at det er tid at tage det alvorligt, så du får mere mening og tilfredshed ind i dit liv. 

At du selv skaber dit liv gennem Loven om Tiltrækning – og vil ha den ældgamle viden og redskaber til at tage skabelsesprocessen helt i egen hånd, så du alene bestemmer kvaliteten af dit liv.

At der ligger begrænsende koder i din underbevidsthed, som spænder ben for, at du har det virkelig godt. Og som vil have redskaber til at transformere dem, så du kan hæve dine vibrationer og skabe mere overskud, glæde og kærlighed til dig og dine omgivelser. 

OBS:  Det formål, din sjæl er kommet med kalder vi ofte dit livsformål. Her i kurset kalder vi det din livsdrøm og det liv din sjæl ønsker sig.

klæk

HVAD FÅR DU HER?

Du får et kraftfuldt kursus i personlig udvikling, så du bliver i stand til at bruge Loven om Tiltrækning til opgradere din livskvalitet.

I nøgle 1 lægger vi fundamentet – du slår hjernen fra og hjertet til og kommer i kontakt med din sjæls stemme og det liv din sjæl ønsker sig.

I nøgle 2 kommer du i kontakt med dit Store Selv og dit Lille Selv – og lærer, hvordan du sikrer dig, at det er dit Store Selv, der sidder på førersædet på din rejse med at manifestere det liv, din sjæl ønsker sig.

I nøgle 3, 4 og 5 lærer du at hæve dine vibrationer i hhv følelser, tanker og handlinger – så du bevæger dig derop, hvor Loven om Tiltrækning kan komme til at levere dejlige højtvibrerende tilstande til dig.

Se videoer med mere info om kurset her: introvideoer 

Eller læs om de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv herunder.

HVAD SIGER ANDRE OM KURSET?

Synes du har lavet et helt fantastisk materiale. Opløftende og unik næring til sjælen. Jeg er igang med Nøgle 2 og kan allerede mærke vibrationsløftet og støtten til at blive bedre til at stole på min sjæls vej på trods af angsten der åbenbart følger med. 

Jeg har længe været i en proces i forhold til en livsændring hvor jeg bevæger mig mere hen imod at arbejde som selvstændig… og – min sjæl danser (og det lille selv er hundebange…) Så lige præcis i den proces er dit materiale guld for mig. Hermed de varmeste anbefalinger. 

Jeannie Rosaline Petersen  Læs de fulde udtalelser HER

 

Jeg er rigtig glad for e-kurset. Har været igennem alle 5 nøgler og vender tilbage gang på gang. Det er lige som at blive ladet op. Kurset har også ændret mit livssyn radikalt …

… Jeg har haft en overbevisning om, at hvis jeg tager for meget til mig selv, så er der ikke nok til andre. Nu har jeg vendt det om, så jeg med god kontakt til min skaberkraft blot skaber mere til alle – også til mig selv…  Charlotte Djurhuus. Læs de fulde udtalelser HER

 

Selv om jeg kun har haft berøring med en lille del af kurset – endnu – så kan jeg fornemme dybden og omfanget af det. Det er meget smukt opbygget, indtalt og sunget.

Og indholdet giver genklang dybt inde i mig… det giver så meget mening og føles som gammel visdom, jeg altid har båret inde i mig og den har ventet på at blive husket igen. Maria E. Læs de fulde udtalelser

 

Kurset med De 5 Nøgler må jeg sige, er stærke sager, det var det i hvert fald for mig. Jeg blev meget påvirket i mit inderste og alle nøglerne satte ting og sager i gang i mig. Det har givet mig et ordentligt puf i den rigtige retning på min spirituelle vej, og den har været intensiv de sidste 13-14 år… Lisbeth Engholm Læs de fulde udtalelser HER  

Køb HELE PAKKEN med ALLE 5 NØGLER

Du får hele pakken for 3330 kr.

Du vælger selv om du vil betale hele beløbet med det samme eller fordele det ud over et valgfrit antal måneder (vælg ViaBill når du skal betale).

Med hele pakken får du masser af materiale til spirituel personlig udvikling  flere år frem i tiden: Ialt ca 6 timers undervisnings-videoer, mere end 2 timers guidede meditationer/visualiseringer samt stof til 8-10 timers øvelser. 
Både videoer, øvelser og meditationer er designet til at blive brugt igen og igen. For hver gang kommer du et spadestik dybere i kontakten med din Sjæl og din Kraft. 

Kurset tager personlig udvikling til et nyt niveau. Med den ældgamle spirituelle visdom, som det bygger på, får du helt nye perspektiver på dig og dit liv. Du får viden og redskaber til at tage kraften helt hjem til dig selv, så du alene bestemmer kvaliteten af det, du tiltrækker gennem Loven om Tiltrækning.

De 5 nøgler er designet til at manifestere ud fra en dyb kontakt med din sjæls ønsker – det som vi også kan kalde dit livsformål. Vi har således mere fokus på at bruge Loven om Tiltrækning til at tiltrække  en større livskvalitet i form af mere glæde, tilfredshed og meningsfuldhed, end på at tiltrække fysiske ting, som ofte er egoets ønsker.

Selv om nøglerne kan stå alene, er de tænkt som en helhed, der tilsammen arbejder på at etablere et højere vibrations-niveau i hele DIG og DIT LIV.

 

Pakkebonus:

Udover at du sparer 25 %, når du køber alle 5 lektioner på én gang, får du coaching sessioner til specialpris (500 kr. pr. session, normalpris 800 kr).

Desuden får du ca. 1 måned efter købet tilsendt en manifestationsmanual, så du kan gå i gang med at manifestere det, som du går og drømmer om.

Læs beskrivelsen af de 5 lektioner med de 5 nøgler herunder. Eller se introvideoer 

KLIK PÅ BILLEDET

FOR AT KØBE PAKKEN

MED ALLE 5 NØGLER

Beskrivelse af e-kurset i personlig udvikling:

MANIFESTER DIN LIVSDRØM

– skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning 

De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

Nøgle 1: Find din passion og formuler din vision. Pris: 888 kr.

Formålet med denne nøgle 1 er at lægge et godt og solidt fundament for dit arbejde med de næste 4 nøgler. Når du er i kontakt med din passion/dit livsformål og dermed din livsdrøm, sikrer du dig mest mulig medvind på cykelstien i dit fremadrettede arbejde med personlig udvikling. Med dette fundament bliver det meget lettere at hæve vibrationerne i alle områder af dit system, som de øvrige 4 nøgler handler om.

I denne nøgles undervisningsvideo guider jeg dig igennem Passions-afklarings-processen. Det er en proces, som er kanaliseret af Ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Som alle andre redskaber, der kommer til os fra den åndelige verden, er processen både helt enkel og meget dyb på én gang. Deri består dens magi.

Processen består af en række spørgsmål, som jeg stiller og som du besvarer og kombinerer på forskellige måder i følge min vejledning. Når du når til vejs ende, sidder du med en klar fornemmelse af, hvad der er virkelig vigtigt for dig.  Din Passion. Ud fra denne dybe kontakt med din ægte passion, formulerer du visionen for dit liv. Visionen kan vi også kalde din livsdrøm eller det liv din sjæl ønsker sig.

Øvelserne er begge effektive redskaber til at styrke din manifestations-evne  og tiltræknings-kraft.  De hjælper dig med at tiltrække de kvaliteter og tilstande, som  er en del af din  livsdrøm. Skaber-bekræftelsen hjælper dig med at holde kontakten til din egen skaberkraft og minder dig om, at du er en skaber af  dig eget liv.

I meditationen Mød dit fremtids-selv får du kontakt til den fremtidige del af dig, der allerede udlever din livsdrøm, og du får gode råd og gaver, som er med til at understøtte din proces hen i mod virkeliggørelsen af dette liv, som din sjæl ønsker sig.

Materialet i Nøgle 1:

 • Velkommen til Nøgle 1 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
 • Undervisningsvideo: Find din passion og formuler din vision (både som video, lyd-fil og PDF)
 • Meditation: Mød dit fremtids-selv (mp3)
 • Øvelse: EFT-tapping: Styrk din Tiltræknings-kraft (PDF)
 • Øvelse: Manifestations-åndedrættet (PDF).
 • Skaber-bekræftelse (PDF)
 • Empowering song: Why don’t you dance (mp3)

 

KØB NØGLE 1 HER

Nøgle 2: Kend dit lille selv og dit store selv. Pris: 888 kr.

undervisningsvideoen (70 min.) gennemgår jeg nogle af de vigtigste pointer i forhold til at kende og forstå dit lille selv (dit ego) og dit store selv (dit højere selv). Hvad er de vigtigste kendetegn ved hhv dit lille selv og dit store selv? Hvordan sikrer du dig, at det er dit store og vise selv, der sidder på førersædet i dit liv, så det lille selv ikke får lov til at spænde ben for din livsdrøm?

Øvelserne og meditationen bringer dig dybere ind i oplevelsen af de 2 dele af dig, så du bedre kan håndtere dem i dagligdagen og sørge for, at det store selv er Herren og det lille selv Tjeneren i dit liv.

Materialet i Nøgle 2: 

 • Velkommen til Nøgle 2 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
 • Undervisningsvideo: Kend dit lille selv og dit store selv (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Kontakt dit store selv. Forenede chakra meditation (mp3)
 • Øvelse: Kend dit lille selv (PDF).
 • Øvelse: Spørg dit store selv til råds (PDF)
 • Empowering song: I choose (mp3)

At øge din bevidsthed om dit lille selv og dit store selv er en meget vigtig del af personlig udvikling. For når du lærer de 2 dele af dig at kende, får du meget nemmere ved at styre den frygt og den modstand, du helt naturligt vil støde på i din udviklingsproces.

På den måde sikrer denne nøgle 2 dig, at du faktisk får bevaret kontakten til din sjæl og det liv, din sjæl ønsker sig – og den hjælper dig med at få gjort det, der skal gøres. Også selv om dit lille selv – som helst vil ha, at tingene forbliver som de er – forsøger at holde dig på den vante sti, hvor du gør det, som du “plejer”.

KØB NØGLE 2 HER

Nøgle 3: Hæv vibrationerne i dine følelser. Pris: 888 kr.

I undervisningsvideoen (40 min.) gennemgår jeg, hvordan du hæver din følelsesmæssige frekvens, så du kan tiltrække højt-vibrerende tilstande som glæde, tilfredshed, begejstring, kærlighed, tillid og taknemmelighed.

Din følelsesmæssige frekvens er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet. Det er helt grundlæggende den, der bestemmer, hvilke gaver, Universet kan komme til at levere til dig gennem Loven om Tiltrækning.

I øvelsen træner du din evne til selvkærlighed og selvempati. Din evne til at mærke og elske dig selv er helt afgørende for en høj følelsesmæssig vibration.

I den første meditation transformerer du de 5 kernemønstre i selv-sabotage, der – hvis du er som de fleste af os – ligger dybt nede i din underbevidsthed og spænder ben for, at du kan opnå en høj følelsesmæssige vibration. I den anden meditation træner du din – meget vigtige – evne til at elske dig selv, hvilket selvsagt også er en yderst vigtig forudsætning for at hæve din følelsesmæssige vibration.

Materialet i nøgle 3:

 • Velkommen til Nøgle 3 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine følelser (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Transformer din selvsabotage (mp3).
 • Meditation: Elsk dig selv – meditation på selvkærlighed (mp3)
 • Øvelse i selv-empati og selv-kærlighed (PDF)
 • Empowering Song: They say (mp3)

Med denne nøgle får du redskaberne til at mestre din følelsesmæssige frekvens, så du bliver i stand til at “vende skuden” når du løber ind i lavt-vibrerende tilstande som f.eks. frygt, vrede, frustration og skyldfølelse. Det er en afgørende del af al personlig udvikling, da det så bliver dig – og ikke alle andre – der bestemmer, hvordan du har det og hvordan du reagerer på de udfordringer, livet byder på.

KØB NØGLE 3 HER

 

Nøgle 4: Hæv vibrationerne i dine tanker. Pris: 888 kr.

I undervisningsvideoen (60 min.) gør jeg rede for, hvordan du kan løfte dig over tungtvibrerende tanker og overbevisninger, så du kan skabe en let og fri tankemæssig frekvens. Vi kigger på forskellen mellem en frygt- og en tillidsbaseret tilgang til livet , så du kan gå i gang med at etablere et styrkende og selv-kærligt tros-system.

I meditationen får du indblik i, hvilket/hvilke områder af dine overbevisninger og dit tanke-liv, der trænger mest til opmærksomhed og omsorg. Du bevæger dig igennem de 7 overbevisningsrum, som repræsenterer dine 7 livsområder. Undervejs i meditationen transformerer du disse områder – og dermed dine overbevisninger – så de bliver mere sunde og strålende, og mere i overensstemmelse med sandheden om livet og om dig.

I øvelserne arbejder du dels med at blive bevidst om de begrænsende overbevisninger som spænder ben for, at du kan udvide og udvikle dig, dels med at om-programmere din underbevidsthed, så de begrænsende overbevisninger bliver transformeret til nye, som støtter og styrker dig. 

Materialet i Nøgle 4:

 • Velkommen til Nøgle 4 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine tanker (både som video, mp3 og PDF)
 • Meditation: Trim dine overbevisninger (mp3)
 • Øvelse: Kend dine begrænsende overbevisninger (PDF).
 • Øvelser: Om-programmer din underbevidsthed – 2 stk øvelser (PDF)
 • Empowering Song: She’s a believer (mp3)

Med denne nøgle får du redskaberne til at mestre din tankemæssige frekvens. Dette for at sikre, at det er dig, der bestemmer, hvilke tanker, der skal have lov til at fylde i dit liv, så underbevidsthedens autopilot-tanker ikke får lov til at køre med dig.

Dette er vigtigt, fordi dine tanker og overbevisninger er drivkraften bag det liv, du skaber. Og ikke mindst fordi dine tanker skaber følelser, der – som nævnt i nøgle 3 – er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet. Så når vi snakker personlig udvikling og det at tage kraften hjem til dig selv, så er det at mestre din tankemæssige frekvens helt afgørende. Og det er materialet i denne nøgle 4 netop designet til at lære dig. KØB NØGLE 4 HER.

Nøgle 5: Hæv vibrationerne i dine handlinger. Pris: 888 kr.

I undervisningsvideoen (56 min) gennemgår jeg, hvad der er hhv din og universets opgave ift at manifestere din livsdrøm. Derefter forklarer jeg, hvordan selve manifestations-processen fungerer og hvorfor det er vigtigt at have god kontakt til dine 3 nederste chakraer for at kunne manifestere her i den fysiske dimension på Jorden.

Til sidst gør  jeg rede for, hvad styrkende handlinger er, så du sikrer dig, at de handlinger, du foretager dig, hæver dit vibrationsniveau. Og så du undgår at spilde dine kræfter på svækkende handlinger, der dræner dig og ikke bringer dig det, du ønsker og har brug for. Det er en helt afgørende del at ægte personlig udvikling, da det ofte er vores gamle vanemæssige handlemåder, der holder os fast.

Meditationen styrker din kontakt til dine 3 nederste chakraer/din jordforbindelse og udvikler dermed din evne til at manifestere her i det fysiske.

Øvelsen hjælper dig med at holde fokus på din livsdrøm og manifestere det liv, din sjæl ønsker sig.

Materialet i Nøgle 5:    

 • Velkommen til Nøgle 5 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine handlinger (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Styrk din Grounding/Jordforbindelse (mp3)
 • Øvelse: Skriv forlæns dagbog (PDF)
 • Empowering Song: Mother Earth

Denne nøgle øger din bevidsthed om, hvorvidt de handlinger, du bruger din tid og dit liv på, svækker eller styrker dig. Er de med til at bringe dig tættere på din livsdrøm – det liv, din sjæl ønsker sig – eller er de præget af “burde” og “nødt til”?

For selv om der er noget, du “bør” og er “nødt til”, så er det vigtigt for hele dit vibrationsniveau – og dermed din livskvalitet og livsglæde – at du også sørger for at foretage handlinger der styrker, nurser og plejer DIG.

Personlig udvikling – i den form, dette kursus tilbyder – handler utrolig meget om selvkærlighed. Ud fra en betragtning om, at jo mere kærlig du er over for dig selv, jo mere kærlig kan du også være over for andre. Så jo bedre du bliver til at styre uden om de handlinger, der dræner dig og i stedet styre henimod dem, der styrker dig, jo mere fylder du din egen kop op, så du har mere at give af til verden.

KØB NØGLE 5 HER 

HVORFOR ET E-KURSUS?

Et e-kursus i personlig udvikling er en fleksibel kursusform, som du kan tilpasse 100% til dine ønsker, behov og vaner. Derfor er et e-kursus nemt at passe ind i en travl hverdag. 

Du downloader materialet og beholder det til evig eje. Du arbejder med det hjemme hos dig selv. I dit eget tempo, på din egen måde og på det tidspunkt, der passer dig. Og du kan gentage videoerne, øvelserne og meditationerne så tit du har lyst.

Så i modsætning til at deltage i et kursus én eller flere bestemte dage, så har du med dette e-kursus materiale til at arrangere kursusdage for dig selv lige præcis når du har lyst og tid. Nu og i fremtiden.

På den måde får du langt mere for dine penge end med “traditionelle” kursusdage, hvor det hele er overstået på få timer og hverdagen og de gamle rutiner hurtigt tager over igen.

Et e-kursus som dette sikrer dig således et større udbytte og giver dig en langt bedre mulighed for at integrere visdommen og erkendelserne over tid, så det arbejde, du laver bliver til ægte personlig udvikling, der kommer til at gøre en konkret og positiv forskel i dit daglige liv.

HVORDAN ARBEJDER JEG MED DET?

MANIFESTER DIN LIVSDRØM er et meget indholdsmættet kursus. Derfor anbefaler jeg, at du tager dig god tid til at arbejde med de enkelte nøgler. Nogle foretrækker helt op til 1 måned pr. nøgle. Andre 1 eller 2 uger pr. nøgle. Det er selvfølgelig helt op til dig, hvornår du er klar til at gå videre til næste nøgle.

Men uanset hvad du vælger er det vigtigt, at du giver dig tid til at integrere den indsigt, der ligger i undervisnings-videoerne. Og at du fordyber dig i øvelserne og laver meditationerne flere gange. Gerne dagligt i en periode. 

Som altid med seriøs personlig udvikling, bliver udbyttet større, jo mere du fordyber dig. Så vær ikke nærig med dig selv, når du kaster dig over materialet. Og vend gerne tilbage flere gange til det samme materiale. For hver gang kommer du et spadestik dybere med en yderligere transformation af dig og dit liv til følge.

Til gengæld lover jeg, at indholdet og materialet i kurset er universelt og langstidsholdbart. Det bliver altså ikke hverken forældet eller uaktuelt, selv om du lader det ligge et stykke tid og vender tilbage til det senere.

HVAD ER INDHOLDET?

Den indsigt og visdom, der ligger i dette kursus, har eksisteret i årtusinder, men kun i særlige kredse. Lige nu – i den helt unikke tid, vi lever i på planeten Jorden – er tiden kommet til, at vi alle kan få del i visdommen om, hvordan vi skaber vores eget liv.

Det tager personlig udvikling til et helt nyt niveau.

Du lærer, hvordan du hæver dine vibrationer og tager kraften hjem dig selv. Og hvordan du får transformeret de tunge og begrænsende overbevisninger og “sandheder” om hvem du er, hvad der er muligt og hvad livet på Jorden handler om.

Giv dig selv et skulderklap for, at du har tiltrukket denne gamle visdom, som kan transformere dit liv og fylde det med glæde, kærlighed, begejstring, meningsfuldhed og tilfredshed.

Sådan et liv er din fødselsret, bare fordi du er DIG. Til lykke med det 🙂