Persondatapolitik

Dette website er ejet af:

 

Ianneia Livia Silke Meldgaard

Tlf: 26 18 10 36

E-mail: hello@empoweryou.dk

Dr Egedesvej 3, 4500 Nykøbing Sjælland

CVR nummer: 29662630

 

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 data

Beskrivelse af databehandlingen.

Formål:

Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

 

Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

 

 data

Kategorier af personoplysninger:

Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

  data

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:
– direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
– direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
– fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.
– min databehandler Mailchimp.

  data

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:
– min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
– så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
– så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

  data

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:
– Paypal og Nets til betaling af produkter og ydelser
– Mailchimp til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve

  data

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning
af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

  data

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

 

Ianneia Livia Silke Meldgaard
Dr Egedesvej 3, 4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 26 18 10 36

E-mail: hello@empoweryou.dk

 

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format
(dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

 

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

 

Hvis du ønsker at klage over Empower You’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.