Nøgle 4

Group 36

Med denne nøgle 4 får du redskaberne til at mestre din tankemæssige frekvens. Når du mestrer dine tanker, sikrer du, at det er dig, der bestemmer, hvilke tanker, der får lov at fylde. I dit hoved og i dit liv. Hvis ikke du på den måde “sætter dig på” dine tanker, vil underbevidsthedens autopilot-tanker styre showet.

Og underbevidsthedens automatpilot er fyldt med gamle koder og programmer. Som ikke har meget med sandheden om dig, dit liv og dine muligheder at gøre. Men som oftest er forældede og usande overleveringer fra “gamle dage” og fra den gamle energi.

Det er vigtigt, at du begynder at mestre din tankemæssige frekvens og bringer den på linje med den nye energi. Fordi dine tanker og overbevisninger er drivkraften bag det liv, du skaber. Og fordi dine tanker skaber følelser, der – som nævnt i nøgle 3 – er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet. Så når vi snakker sand personlig udvikling, så er det at mestre din tankemæssige frekvens helt afgørende. Og det er materialet i denne nøgle 4 netop designet til at lære dig.

Se en oversigt og en uddybende beskrivelse af al materialet i nøgle 4 herunder.

Group 36
Group 36
Group 36
Group 36
Group 36
Group 36

Oversigt over materialet i nøgle 4

Velkommen til Nøgle 4 – en beskrivelse af materialet og hvordan jeg anbefaler, at du arbejder med det
Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine tanker (både som video, mp3 og PDF)
Meditation: Trim dine overbevisninger (mp3)
Øvelse: Kend dine begrænsende overbevisninger (PDF)
Øvelser: Om-programmer din underbevidsthed – 2 stk øvelser (PDF)
Empowering Song for the Soul: She’s a believer (mp3)

Undervisningsvideoen (60 min.)

Her gør jeg rede for, hvordan du kan løfte dig over tungtvibrerende tanker og overbevisninger. Så du kan skabe en let og fri tankemæssig frekvens. Vi kigger bl.a. på forskellen mellem en frygt- og en tillidsbaseret tilgang til livet. Så du kan gå i gang med at etablere et styrkende og selv-kærligt tros-system.

Du lærer, hvordan du identificerer de forskellige del-personligheder indeni dig. Hvilke tanker de hver især byder ind med. Og hvordan du ændrer de begrænsende og nedbrydende tanker til styrkende og opløftende.

Du lærer også nogle vigtige sandheder om positive bekræftelser. Hvordan du vælger dem og hvordan du bruger dem. Samt hvilke metoder, du kan bruge til at disciplinere din tankestrøm, så det er dig, der styrer, hvad der foregår i dit hoved.

Meditationen

Trim dine overbevisninger er en meditation, der guider dig igennem de 7 overbevisningsrum. Her får du indblik i, hvilke områder af dine overbevisninger og dit tanke-liv, der trænger mest til opmærksomhed og omsorg. De 7 overbevisningsrum, repræsenterer dine 7 livsområder. Undervejs i meditationen transformerer du de rum, der trænger til renovering og omsorg. Dermed transformerer du de overbevisninger, som rummet repræsenterer. Så de bliver mere sunde og strålende, og mere i overensstemmelse med sandheden om livet og om dig.

Øvelserne

  • I øvelsen Kend dine begrænsende overbevisninger bliver du klogere på, hvad der ligger i din underbevidsthed. Du bliver bevidst om de overbevisninger som spænder ben for, at du kan udvide og udvikle dig.
  • I Omprogrammer din underbevidsthed får du 2 forskellige metoder til at transformere de begrænsende overbevisninger. Du kan bruge begge de 2 metoder på skift eller vælge den, der taler mest til dig. Hensigten med begge er, at du får etableret nye tankemønstre og overbevisninger, som støtter og styrker dig.

DKK 399

Køb hele pakken med alle 5 nøgler og spar 25%

Du får alle 5 nøgler til 1.499 kr