E-KURSUS: Manifester din Livsdrøm. Skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

(5 kundeanmeldelser)

1.499,00 kr.

tralalala

Brug Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide. Så du skaber et liv i overensstemmelse med din sjæls ønsker – dit livsformål eller din livsdrøm. Her får du et kraftfuldt e-kursus, der giver dig redskaberne fra start til slut.

empoweryou

Materialet i de 5 lektioner er bygget op over de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. I denne pakke får du alle 5 nøgler. Når du køber, får du straks en PDF, der fortæller, hvordan du downloader al materialet, så du har det til evig eje og kan arbejde med det når, hvor og hvordan det passer dig.

empoweryou

Du får kursusmateriale til flere år. Du kan tage materialet frem igen og igen. For hver gang styrker du kontakten med din Sjæl og dit livsformål.

empoweryou

I pakken får du:

 • ca. 6 timers undervisningsvideoer
 • ca. 2 timers guidede meditationer/visualiseringer
 • stof til 6-10 timers øvelser

empoweryou

Kurset er designet til:

 • at bringe dig i dybere kontakt med din sjæl og dit livsformål
 • at du lærer dit lille selv og dit store selv at kende
 • at du lærer at mestre dine vibrationer i følelser, tanker og handlinger
 • at du bliver en bevidst skaber af dit liv med Loven om Tiltrækning

empoweryou

Klik på BESKRIVELSE for at se det konkrete indhold i kurset.

KLIK HER for den fulde beskrivelse af kurset

empoweryou

OBS: Du har mulighed for at betale denne vare i rater á 300 kr. over 5 måneder, uden ekstra omkostninger. Tryk her, hvis du ønsker ratebetaling.

empoweryou

Varenummer (SKU): nøgle1-5 Kategori: [social_share_list]
Beskrivelse

Manifester din Livsdrøm – skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning. E-kursus

loven om tiltrækning

Dette e-kursus i Loven om Tiltrækning giver dig indsigt, viden og redskaber til for alvor at tage kraften hjem til dig selv og begynde at skabe det liv, din sjæl ønsker sig. Det, du er kommet for. Dit livsformål.

Du får al materialet til download på din egen computer og arbejder med det præcis når, hvor og hvordan det passer dig.

empoweryou

I denne pakke med alle 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv, får du:

 • ca. 6 timers undervisningsvideoer
 • ca. 2 timers guidede meditationer/visualiseringer
 • stof til 6-10 timers øvelser

empoweryou

En unik kombination, der tager din personlige udvikling til et nyt niveau.

empoweryou

Du får viden og redskaber til:

empoweryou

 • at bruge Loven om Tiltrækning til at blive en bevidst skaber af dit liv
 • at komme i dybere kontakt med din sjæl og dit livsformål
 • at lære dit lille selv og dit store selv bedre at kende, så du kan sætte dit store selv på førersædet i dit liv fremover
 • at mestre dine vibrationer i tanker, følelser og handlinger

empoweryou

De 5 nøgler er tænkt som en helhed. De kan dog også stå alene og købes enkeltvis. Når du køber denne pakke med alle 5 nøgler på én gang, sparer du 25 % i forhold til enkeltsalgs-prisen.

empoweryou

Desuden får du pakkebonus, når du køber alle 5 nøgler på én gang:

 • coaching-sessioner til specialpris
 • manifestations-manual tilsendt ca. 1 måned efter købet, så du kan gå i gang med konkret at manifestere netop det, som du og din sjæl drømmer om.empoweryou

empoweryou

Se beskrivelsen af kurset med DE 5 NØGLER herunder

empoweryou

Praktisk: Når du gennemfører købet, får du straks en PDF, som beskriver, hvordan du får al materialet downloadet til din egen computer. Hver af de 5 nøgler består af:

empoweryou

 • 1 undervisningsvideo
 • 1 eller 2 meditationer
 • 1 eller 2 øvelser

empoweryou

Se herunder for det konkrete indhold i de 5 lektioner/nøgler.

empoweryou

Nøgle 1: FIND DIN PASSION OG FORMULER DIN VISION 

empoweryou

Formålet med denne nøgle 1 er at lægge et godt og solidt fundament for dit arbejde med de næste 4 nøgler. Kontakten med din passion er det bedste fundament overhovedet, da det er igennem den, din sjæl fortæller dig noget vigtigt om dit livsformål – altså hvad sjælen ønsker sig med dette liv.

empoweryou

Loven om Tiltrækning hviler på grundprincippet lige tiltrækker lige. Så når du ønsker at tiltrække de dejlige højtvibrerende tilstande, som ligger i toppen af vibrations-stigen – kærlighed, glæde, tillid, taknemmelighed, begejstring m.m. – så er det bedste, du kan gøre at hæve dine egne vibrationer, så Loven om Tiltrækning kan komme til at levere højtvibrerende gaver til dig.

empoweryou

Og det gør du bedst ved at være i kontakt med din sjæls ønsker og dermed dit livsformål,  da din sjæl vibrerer på en langt højere frekvens end dit ego. Så kontakten med din sjæl vil automatisk  hæve vibrationerne i alle områder af dit system. Det er derfor, det er her, vi starter i den første nøgle.

 

Materialet i nøgle 1:

empoweryou

 • Undervisningsvideo: Find din passion og formuler din vision (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Mød dit fremtids-selv (mp3)
 • Øvelse: Manifestations-åndedrættet (PDF)
 • Øvelse: EFT-tapping: Styrk din tiltrækningskraft
 • Skaber-bekræftelse (PDF)
 • Empowering song: Why don’t you dance (mp3)

empoweryou

I undervisningsvideoen guider jeg dig igennem Passions-afklarings-processen. Det er en proces, som er kanaliseret af Ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Som alle andre redskaber, der kommer til os fra den åndelige verden, er processen både helt enkel og meget dyb på én gang. Deri består dens magi.

empoweryou

Processen består af en række spørgsmål, som jeg stiller og som du besvarer og kombinerer på forskellige måder i følge min vejledning. Når du når til vejs ende, sidder du med en klar fornemmelse af, hvad din ægte passion er. Hvad der er virkelig vigtigt for dig. Ud fra denne dybe kontakt med din passion, formulerer du visionen for dit liv. Visionen kan vi også kalde din livsdrøm eller det liv din sjæl ønsker sig.

empoweryou

Øvelserne er effektive redskaber til bevidst at styrke din evne til at manifestere de kvaliteter og tilstande, som hører til din livsdrøm.

empoweryou

Meditationen bringer dig på energi-planet i kontakt  med dit fremtids-selv – den del af dig, der allerede udlever din livsdrøm. Kontakten med dit fremtids-selv er en vigtig klangbund i din underbevidsthed, som støtter og stimulerer din evne til med sikre skridt at bevæge dig i retning af det liv, din sjæl ønsker sig.

empoweryou

Nøgle 2: KEND DIT LILLE SELV OG DIT STORE SELV

empoweryou

Formålet med denne nøgle er, at du lærer dit lille selv og dit store selv bedre at kende. Når du er bevidst om, at du har de 2 dele i dig, og når du ved, hvordan de hver især fungerer, har du det bedste grundlag for at sikre dig, at det fremover bliver dit store selv, der sidder på førersædet.

empoweryou

Og det er vigtigt, for dit store selv er meget bedre i kontakt med din sjæl og med sandheden om dig og dit livsformål, end dit lille selv  – som er meget bundet til det jordiske plan – er.

empoweryou

Materialet i nøgle 2:

empoweryou

 • Undervisningsvideo: Kend dit lille selv og dit store selv (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Kontakt dit store selv. Forenede chakra meditation (mp3)
 • Øvelse: Kend dit lille selv (PDF).
 • Øvelse: Spørg dit store selv til råds (PDF)
 • Empowering song: I choose (mp3)

empoweryou

I undervisningsvideoen (70 min.) gennemgår jeg nogle af de vigtigste pointer i forhold til at kende og forstå dit lille selv (dit ego) og dit store selv (dit højere selv). Hvad er de vigtigste kendetegn ved hhv det lille selv og det store selv? Hvordan sikrer du dig, at det er dit store og vise selv, der sidder på førersædet i dit liv? Så det lille selv ikke får lov til at spænde ben for din og din sjæls livsdrøm?

empoweryou

Empowerment i spirituel udvikling handler i meget høj grad om at frigøre dig fra netop egoets illusioner og falske “sandheder” om hvem du er. Ophæve identifikationen med det lille selv og i stedet begynde at identificere dig med dit store selv, som er i meget bedre kontakt med den virkelig sandhed om din essens og din kraft.

empoweryou

Dit store selv vibrerer på en langt højere frekvens end dit lille selv, og derfor er det vigtigt, at det er den del af dig, der får lov at bestemme, når du ønsker at holde dit vibrationsniveau højt, så Loven om Tiltrækning kan komme til med alle sine højtvibrerende gaver.

empoweryou

Øvelserne og meditationen bringer dig på hver deres måde dybere ind i oplevelsen af de 2 dele af dig, så du bedre kan håndtere dem i dagligdagen og sørge for, at dit store selv er Herren og dit lille selv Tjeneren i dit liv. I øvelserne arbejder du primært på at lære de 2 dele at kende på det bevidste plan, mens meditationen skaber kontakt med dit store selv på det mere ubevidste åndelige plan.

empoweryou

Nøgle 3: HÆV VIBRATIONERNE I DINE FØLELSER 

empoweryou

Formålet med nøgle 3 er at give dig viden og redskaber til at skabe en højt følelsesmæssig vibration i dig. Dine følelser er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet, så derfor er det helt essentielt, at du er i stand til styre din følelsesmæssige frekvens.

empoweryou

At du altså både er i stand til at skabe en høj følelsesmæssig grundfrekvens i dig og dit liv, og at du er i stand til at bevæge din frekvens opad igen, når du ind imellem rutscher ned ad vibrations-stigen. For det sker for os alle, uanset hvor høj grundfrekvens vi har.

empoweryou

Materialet i nøgle 3:

empoweryoumpoweryou

 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine følelser (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Transformer din selv-sabotage (mp3).
 • Meditation: Elsk dig selv – meditation på selvkærlighed (mp3)
 • Øvelse i selv-empati og selv-kærlighed (PDF)
 • Empowering Song: They say (mp3)

empoweryou

I undervisningsvideoen (40 min.) gennemgår jeg, hvordan du hæver din følelsesmæssige frekvens, så du kan tiltrække højt-vibrerende tilstande som glæde, tilfredshed, begejstring, kærlighed, tillid og taknemmelighed gennem Loven om Tiltrækning. Du lærer, hvor vigtig selvempatien og selvkærligheden er for din evne til at skabe en høj følelsesmæssig vibration.

empoweryou

I øvelsen træner du din evne til selvkærlighed og selvempati, så du bliver bedre til i hverdagen at lade disse 2 kvaliteter guide dig i forhold til de valg og beslutninger du tager. Spirituel udvikling her i den nye tid bygger i høj grad på din evne til at mærke og elske dig selv, og det er det, du træner i denne øvelse, som du kan bruge i hverdagen.

empoweryou

I den første meditation transformerer du de 5 kernemønstre i selvsabotage, der – hvis du er som de fleste af os – ligger dybt nede i din underbevidsthed og spænder ben for, at du kan hæve din følelsesmæssige vibration.

empoweryou

Den anden meditation Elsk Dig Selv er en smuk, dyb kærlighedsmeditation, der forbinder dig med din sande essens, som ER KÆRLIGHED. Den kan du bruge nårsomhelst, du trænger til et boost til dine vibrationer.

empoweryou

Nøgle 4: HÆV VIBRATIONERNE I DINE TANKER 

empoweryou

Formålet med denne nøgle er dels at bevidstgøre dig om, hvilke tanker, du tillader at køre i dit hovede, når din tankestrøm er sat på automatpilot – og dels at give dig redskaber til at erstatte automatiske, ofte lavt-vibrerende tanker, med bevidste højt-vibrerende tanker.

empoweryou

At være i stand til at styre vibrationen i dine tanker er helt essentielt for at blive en bevidst skaber af dit liv. For det første fordi dine tanker skaber følelser (din vigtigste tiltrækningsmagnet jvf nøgle 3). For det andet fordi de allerfleste af os har underbevidste programmer, der skaber frygt-baserede tanker, hvis ikke vi “sætter os” på vores egen tankestrøm. Og for det tredie fordi det helt grundlæggende er dine tanker, der skaber dit liv.

empoweryou

Materialet i nøgle 4:

empoweryou

 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine tanker (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Trim dine overbevisninger (mp3)
 • Øvelse: Kend dine begrænsende overbevisninger (PDF).
 • Øvelser: Om-programmer din underbevidsthed (2 metoder)
 • Empowering Song: She’s a believer (mp3)

empoweryou

I undervisningsvideoen (60 min.) gør jeg rede for, hvordan du kan løfte dig over tungtvibrerende tanker og overbevisninger, så du kan skabe en let og fri tankemæssig frekvens. Vi kigger på forskellen mellem en frygt- og en tillidsbaseret tilgang til livet mhp at sikre dig et styrkende og selv-kærligt tros-system. Og du får redskaber, du kan bruge i din dagligdag til stille og roligt at hæve vibrationerne i dine tanker.

empoweryou

I meditationen får du indblik i, hvilket/hvilke områder af dit tanke- og overbevisnings-liv, der trænger mest til omsorg. Du bevæger dig igennem de 7 overbevisnings-rum, som repræsenterer de 7 væsentligste livsområder for dig. Ved at iagttage, hvordan de 7 rum ser ud, får du et serviceeftersyn på, hvilke områder af dit tanke- og overbevisningsliv, der kalder på din opmærksomhed og omsorg. Undervejs i meditationen nurser og transformerer du disse områder, så du lægger grunden for en høj tankemæssig vibration.

empoweryou

I øvelserne arbejder du dels med at blive bevidst om de begrænsende overbevisninger som spænder ben for, at du kan udvide og udvikle dig, dels med at om-programmere din underbevidsthed, så de begrænsende overbevisninger bliver transformeret til nye, som støtter og styrker dig. 

empoweryou

Nøgle 5: HÆV VIBRATIONERNE I DINE HANDLINGER 

empoweryou

Formålet med nøgle 5 er et give dig redskaber til at begynde at foretage handlinger i dit liv, som giver dig en høj følelsesmæssig vibration. Jo mere du er i stand til at foretage handlinger og beslutninger, der styrker og stimulerer kontakten med din sjæl, din passion og dit livsformål, jo højere følelsesmæssig frekvens skaber du i hele dit system. Jo bedre har du det, kunne vi også helt enkelt kalde det.

empoweryou

Derfor er det vigtigt at blive bevidst om, hvilke handlinger der er styrkende og hvilke der er svækkende – og selvfølgelig er det også vigtigt at blive bedre og bedre i til at gå efter de styrkende handlinger og forlade de svækkende. Det får du hjælp til i denne nøgle.

empoweryou

Materialet i nøgle 5:

empoweryou

 • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine handlinger (både som video, lydfil og PDF)
 • Meditation: Styrk din Grounding/Jordforbindelse (mp3)
 • Øvelse: Skriv forlæns dagbog (PDF)
 • Empowering Song: Mother Earth (mp3)

empoweryou

I undervisningsvideoen (56 min) gennemgår jeg, hvad der er hhv din og universets opgave ift at manifestere din livsdrøm. Derefter forklarer jeg, hvordan manifestations-processen fungerer og hvorfor det er vigtigt at have kontakt til dine 3 nederste chakraer for at kunne manifestere. Til sidst gør  jeg rede for, hvad styrkende handlinger er, så du sikrer dig, at de handlinger, du foretager, hæver dit vibrationsniveau.

empoweryou

Meditationen styrker din kontakt til dine 3 nederste chakraer/din jordforbindelse og udvikler dermed din evne til at manifestere her i det fysiske.

empoweryou

Øvelsen er et super godt redskab til at hjælpe dig med at holde fokus på din livsdrøm og manifestere det liv, din sjæl ønsker sig. Den sikrer, at du hver dag giver lidt energi til din livsdrøm, så den ikke fortaber sig i hverdagens centrifuge. Og den er samtidig med til at sende impulser ud i universet, som tiltrækker det, som bedst for dig og din sjæl.

empoweryou

Mere info om e-kursus i Loven om Tiltrækning

empoweryou

OBS: Hvis du ikke er klar til at købe men gerne vil læse mere eller se videoer, hvor jeg fortæller om:

empoweryou

 • de overordnede tanker bag kurset
 • min egen rejse med at tage kraften hjem til mig selv
 • grundprincipperne i Loven om Tiltrækning

empoweryou

… så gå til den uddybende beskrivelse af E-kursus i Personlig Udvikling.
Eller gå til siden med videoer

empoweryou

Anmeldelser (5)

5 anmeldelser af E-KURSUS: Manifester din Livsdrøm. Skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

 1. Ianneia (verificeret ejer)

  Jeg er rigtig glad for e-kurset. Har været igennem alle 5 nøgler og vender tilbage gang på gang. Det er lige som at blive ladet op. Kurset har også ændret mit livssyn radikalt. Jeg har været på selvudviklingsrejse en del år og dit kursus giver bare så god mening og jeg føler, at det dukkede op på det helt rigtige tidspunkt, så jeg var klar til at tage imod gaven.
  Det er gået op for mig, at jeg hele mit liv har været meget mangelorienteret og nærig overfor mig selv. Jeg har haft en overbevisning om, at hvis jeg tager for meget til mig selv, så er der ikke nok til andre. Nu har jeg vendt det om, så jeg med god kontakt til min skaberkraft blot skaber mere til alle – også til mig selv.
  Jeg kan virkelig mærke, at bevidstheden om vibrationsstigen, at “lige tiltrækker lige” og “lille jeg og store jeg” har ændret noget. Der er ting, som pludselig bare kommer af sig selv. Jeg har i det hele taget meget mere energi og tager ikke tingene så tungt, for ja hvorfor springer over hvor gærdet er højest Charlotte Djurhuus, http://www.cdc-enneagram.dk

 2. Ianneia (verificeret ejer)

  Synes du har lavet et helt fantastisk materiale. Opløftende og unik næring til sjælen. Jeg er igang med Nøgle 2 og kan allerede mærke vibrationsløftet og støtten til at blive bedre til at stole på min sjæls vej på trods af angsten der åbenbart følger med.
  Jeg har længe været i en proces i forhold til en livsændring hvor jeg bevæger mig mere hen imod at arbejde som selvstændig. Har netop skrevet under på en kontrakt på et vidunderligt lokale, hvor jeg kan arbejde med mine klienter. Og…. min sjæl danser. Det kræver blot at jeg er i tillid til at jeg tiltrækker flere klienter end jeg gør lige nu, for at få økonomien til at hænge sammen (og det lille selv er hundebange…)
  Så lige præcis i den proces er dit materiale guld for mig. Hermed de varmeste anbefalinger.

  Jeannie Rosaline Petersen

 3. Ianneia (verificeret ejer)

  Kurset De 5 Nøgler må jeg sige, er stærke sager, det var det i hvert fald for mig. Jeg blev meget påvirket i mit inderste og alle nøglerne satte ting og sager i gang i mig.
  Jeg har været nødt til at holde både korte og længere pauser (op til flere måneder) imellem arbejdet med dem. De har givet mig et ordentligt puf i den rigtige retning på min spirituelle vej, og den har været intensiv de sidste 13-14 år.
  Min fornemmelse er at kurset kan bruges på alle niveauer og er til gavn for vore individuelle behov hvorend vi befinder os på hjertets vej.

  Lisbeth Engholm

 4. Ianneia (verificeret ejer)

  Selv om jeg kun har haft berøring med en lille del af kurset – endnu – så kan jeg fornemme dybden og omfanget af det. Det er meget smukt opbygget, indtalt og sunget. Og indholdet giver genklang dybt inde i mig… det giver så meget mening og føles som gammel visdom, jeg altid har båret inde i mig og den har ventet på at blive husket igen.
  Hvis og når man er klar til at prioritere sig selv højst på listen, så er dit kursus og dine nyhedsbreve, den rene guldmine, Ianneia. Tak fra hjertet for det <3

  Maria E

 5. Ianneia (verificeret ejer)

  eg har været igennem kurset et par gange og brugt dine meditationer, som jeg føler stor glæde ved. Jeg føler jeg har flyttet mig, har det i hvert fald bedre. Min fremtidige drøm har også taget en positiv drejning, så lige nu tror jeg det lykkedes…….og det føles godt. Jeg tror, der er mere denne vej, så jeg vil meget gerne arbejde videre, og glæder mig til det nye materiale.

  Jens Herne Nielsen

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *