E-Kursus: Alle 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

(5 kundeanmeldelser)

2.999,00 DKK

 

Her får du et kraftfuldt E-kursus i, hvordan du bruger Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide. Så du skaber et liv, der er i overensstemmelse med dit livsformål – eller din livsdrøm, som vi kalder det i dette kursus. Og så du ved, hvordan du mestrer vibrationerne i dine følelser, tanker og handlinger.

 

Materialet i de 5 lektioner er bygget op over de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. I denne pakke får du alle 5 nøgler. Når du køber pakken, downloader du al materialet og arbejder med det når og hvor det passer dig.

 

Med denne pakke sparer du 25% ift enkeltsalgs-prisen.

 

Du får kursusmateriale til flere år. Du kan tage materialet frem igen og igen. For hver gang styrker du kontakten med din Sjæl og dit livsformål.

 

Pakken består af:

  • ca. 6 timers undervisningsvideoer
  • ca. 2 timers guidede meditationer/visualiseringer
  • stof til 6-10 timers øvelser

 

Kurset er designet til:

  • at bringe dig i dybere kontakt med din sjæl og dit livsformål
  • at lære dig at mestre dine vibrationer i følelser, tanker og handlinger
  • at du bliver en bevidst skaber af dit liv med Loven om Tiltrækning

 

Klik på BESKRIVELSE for at vide mere

 

OBS: Du har mulighed for at betale denne vare i 6 rater over 6 måneder, uden renter og gebyrer. Tryk her, hvis du ønsker denne mulighed.

Varenummer (SKU): nøgle1-5 Kategori:
Beskrivelse

E-kursus: Manifester din Livsdrøm – skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

 

Dette e-kursus t i Loven om Tiltrækning består af alle de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv,  som du downloader og arbejder med hjemme.

 

Med denne pakke med alle 5 nøgler får du:

  • ca. 6 timers undervisningsvideoer
  • ca. 2 timers guidede meditationer/visualiseringer
  • stof til 6-10 timers øvelser 

 

En unik kombination, der tager din personlige udvikling til et nyt niveau.

 

Du får viden og redskaber til:

 

  • at bruge Loven om Tiltrækning til at blive en bevidst skaber af dit liv
  • at komme i dybere kontakt med din sjæl og dit livsformål
  • at mestre dine vibrationer i tanker, følelser og handlinger.

 

De 5 nøgler er tænkt som en helhed. De kan dog også stå alene og købes enkeltvis. Når du køber denne pakke med alle 5 nøgler på én gang, sparer du 25 % i forhold til enkeltsalgs-prisen.

 

Desuden får du pakkebonus, når du køber alle 5 nøgler på én gang: coaching-sessioner til specialpris samt en gratis manifestations-manual tilsendt ca. 1 måned efter købet, så du kan gå i gang med konkret at manifestere netop det, som du og din sjæl drømmer om.

 

Se beskrivelsen af kurset med DE 5 NØGLER herunder

 

Du downloader en mappe med hver af de 5 nøgler, som består af:

 

  • 1 undervisningsvideo
  • 1 eller 2 meditationer
  • 1 eller 2 øvelser

 

Se herunder for det konkrete indhold i de 5 lektioner/nøgler.

 

DEN FØRSTE LEKTION

Nøgle 1: FIND DIN PASSION OG FORMULER DIN VISION 

 

Formålet med denne nøgle 1 er at lægge et godt og solidt fundament for dit arbejde med de næste 4 nøgler. Kontakten med din passion er det bedste fundament overhovedet, da det er igennem den, din sjæl fortæller dig noget vigtigt om dit livsformål – altså hvad sjælen ønsker sig med dette liv.

 

Loven om Tiltrækning hviler på grundprincippet lige tiltrækker lige. Så din del af arbejdet med at bruge Loven om Tiltrækning bevidst og målrettet er at hæve dine egne vibrationer og bevæge dig derop, hvor de dejlige højtvibrerende tilstande, som du ønsker at tiltrække gennem Loven om Tiltrækning, befinder sig.

 

Og det gør du bedst ved at være i kontakt med din sjæls ønsker og dermed dit livsformål,  da det automatisk  hæver vibrationerne i alle områder af dit system.

 

Materialet i nøgle 1:

I undervisningsvideoen guider jeg dig igennem Passions-afklarings-processen. Det er en proces, som er kanaliseret af Ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Som alle andre redskaber, der kommer til os fra den åndelige verden, er processen både helt enkel og meget dyb på én gang. Deri består dens magi.

 

Processen består af en række spørgsmål, som jeg stiller og som du besvarer og kombinerer på forskellige måder i følge min vejledning. Når du når til vejs ende, sidder du med en klar fornemmelse af, hvad din ægte passion er. Hvad der er virkelig vigtigt for dig. Ud fra denne dybe kontakt med din passion, formulerer du visionen for dit liv. Visionen kan vi også kalde din livsdrøm eller det liv din sjæl ønsker sig.

 

Øvelserne er effektive redskaber til at styrke din evne til at manifestere de kvaliteter og tilstande, som hører til din livsdrøm. Den kontakt du i meditationen får med dit fremtids-selv – den del af dig, der allerede udlever din livsdrøm – er med til at understøtte din evne til at manifestere den.

 

  • Undervisningsvideo: Find din passion og formuler din vision (både som video, lydfil og PDF)
  • Meditation: Mød dit fremtids-selv (mp3)
  • Øvelse: Manifestations-åndedrættet (PDF)
  • Øvelse: EFT-tapping: Styrk din tiltrækningskraft
  • Skaber-bekræftelse (PDF)
  • Empowering song: Why don’t you dance (mp3)

 

DEN ANDEN LEKTION

Nøgle 2: KEND DIT LILLE SELV OG DIT STORE SELV

 

I undervisningsvideoen (70 min.) gennemgår jeg nogle af de vigtigste pointer i forhold til at kende og forstå dit lille selv (dit ego) og dit store selv (dit højere selv). Hvad er de vigtigste kendetegn ved hhv det lille selv og det store selv? Hvordan sikrer du dig, at det er dit store og vise selv, der sidder på førersædet i dit liv, så det lille selv ikke får lov til at spænde ben for din og din sjæls livsdrøm?

 

Empowerment i spirituel udvikling handler i meget høj grad om at frigøre dig fra netop egoets illusioner og falske “sandheder” om hvem du er. Ophæve identifikationen med det lille selv og i stedet begynde at identificere dig med dit store selv, som er i meget bedre kontakt med den virkelig sandhed om din essens og din kraft.

 

Dit store selv vibrerer på en langt højere frekvens end dit lille selv, og derfor er det vigtigt, at det er den del af dig, der får lov at bestemme, når du ønsker at holde dit vibrationsniveau højt og lade Loven om Tiltrækning komme til med alle sine højtvibrerende gaver.

 

Øvelserne og meditationen bringer dig dybere ind i oplevelsen af de 2 dele af dig, så du bedre kan håndtere dem i dagligdagen og sørge for, at det store selv er Herren og det lille selv Tjeneren i dit liv.

 

  • Undervisningsvideo: Kend dit lille selv og dit store selv (både som video, lydfil og PDF)
  • Meditation: Kontakt dit store selv. Forenede chakra meditation (mp3)
  • Øvelse: Kend dit lille selv (PDF).
  • Øvelse: Spørg dit store selv til råds (PDF)
  • Empowering song: I choose (mp3)

 

DEN TREDIE LEKTION

Nøgle 3: HÆV VIBRATIONERNE I DINE FØLELSER 

 

I undervisningsvideoen (40 min.) gennemgår jeg, hvordan du hæver din følelsesmæssige frekvens, så du kan tiltrække højt-vibrerende tilstande som glæde, tilfredshed, begejstring, kærlighed, tillid og taknemmelighed gennem Loven om Tiltrækning.

 

I øvelsen træner du din evne til selvkærlighed og selvempati, som er centrale egenskaber for at skabe en høj følelsesmæssig vibration. Spirituel udvikling her i den nye tid bygger i høj grad på din evne til at mærke og elske dig selv.

 

I den første meditation transformerer du de 5 kernemønstre i selvsabotage, der – hvis du er som de fleste af os – ligger dybt nede i din underbevidsthed og spænder ben for, at du kan hæve din følelsesmæssige vibration. I den anden meditation træner du din evne til at elske dig selv, hvilket selvfølgelig også er yderst stimulerende for en høj følelsesmæssig vibration.

 

  • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine følelser (både som video, lydfil og PDF)
  • Meditation: Transformer din selv-sabotage (mp3).
  • Meditation: Elsk dig selv – meditation på selvkærlighed (mp3)
  • Øvelse i selv-empati og selv-kærlighed (PDF)
  • Empowering Song: They say (mp3)

 

DEN FJERDE LEKTION

Nøgle 4: HÆV VIBRATIONERNE I DINE TANKER 

 

I undervisningsvideoen (60 min.) gør jeg rede for, hvordan du kan løfte dig over tungtvibrerende tanker og overbevisninger, så du kan skabe en let og fri tankemæssig frekvens. Vi kigger på forskellen mellem en frygt- og en tillidsbaseret tilgang til livet mhp at sikre dig et styrkende og selv-kærligt tros-system.

 

I meditationen får du indblik i, hvilket/hvilke områder af dit tanke- og overbevisnings-liv, der trænger mest til omsorg. Du bevæger dig igennem de 7 overbevisnings-rum, som repræsenterer de 7 væsentligste livsområder for dig. Ved at iagttage, hvordan de 7 rum ser ud, får du et serviceeftersyn på, hvilke områder af dit tanke- og overbevisningsliv, der kalder på din opmærksomhed og omsorg. Undervejs i meditationen nurser og transformerer du disse områder, så du lægger grunden for en høj tankemæssig vibration.

 

I øvelserne arbejder du dels med at blive bevidst om de begrænsende overbevisninger som spænder ben for, at du kan udvide og udvikle dig, dels med at om-programmere din underbevidsthed, så de begrænsende overbevisninger bliver transformeret til nye, som støtter og styrker dig. 

 

  • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine tanker (både som video, lydfil og PDF)
  • Meditation: Trim dine overbevisninger (mp3)
  • Øvelse: Kend dine begrænsende overbevisninger (PDF).
  • Øvelser: Om-programmer din underbevidsthed (2 metoder)
  • Empowering Song: She’s a believer (mp3)

 

DEN FEMTE LEKTION

Nøgle 5: HÆV VIBRATIONERNE I DINE HANDLINGER 

 

I undervisningsvideoen (56 min) gennemgår jeg, hvad der er hhv din og universets opgave ift at manifestere din livsdrøm. Derefter forklarer jeg, hvordan manifestations-processen fungerer og hvorfor det er vigtigt at have kontakt til dine 3 nederste chakraer for at kunne manifestere. Til sidst gør  jeg rede for, hvad styrkende handlinger er, så du sikrer dig, at de handlinger, du foretager, hæver dit vibrationsniveau.

 

Meditationen styrker din kontakt til dine 3 nederste chakraer/din jordforbindelse og udvikler dermed din evne til at manifestere her i det fysiske. Øvelsen hjælper dig med at holde fokus på din livsdrøm og manifestere det liv, din sjæl ønsker sig.    

 

  • Undervisningsvideo: Hæv vibrationerne i dine handlinger (både som video, lydfil og PDF)
  • Meditation: Styrk din Grounding/Jordforbindelse (mp3)
  • Øvelse: Skriv forlæns dagbog (PDF)
  • Empowering Song: Mother Earth (mp3)

 

OBS: Hvis du ikke er klar til at købe men gerne vil læse mere eller se videoer, hvor jeg fortæller om:

 

  • de overordnede tanker bag kurset
  • min egen rejse med at tage kraften hjem til mig selv
  • grundprincipperne i Loven om Tiltrækning

 

… så gå til den uddybende beskrivelse af E-kursus i Personlig Udvikling. Eller gå til siden med videoer
Anmeldelser (5)

5 anmeldelser af E-Kursus: Alle 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

  1. Ianneia (verificeret ejer)

    Jeg er rigtig glad for e-kurset. Har været igennem alle 5 nøgler og vender tilbage gang på gang. Det er lige som at blive ladet op. Kurset har også ændret mit livssyn radikalt. Jeg har været på selvudviklingsrejse en del år og dit kursus giver bare så god mening og jeg føler, at det dukkede op på det helt rigtige tidspunkt, så jeg var klar til at tage imod gaven.
    Det er gået op for mig, at jeg hele mit liv har været meget mangelorienteret og nærig overfor mig selv. Jeg har haft en overbevisning om, at hvis jeg tager for meget til mig selv, så er der ikke nok til andre. Nu har jeg vendt det om, så jeg med god kontakt til min skaberkraft blot skaber mere til alle – også til mig selv.
    Jeg kan virkelig mærke, at bevidstheden om vibrationsstigen, at “lige tiltrækker lige” og “lille jeg og store jeg” har ændret noget. Der er ting, som pludselig bare kommer af sig selv. Jeg har i det hele taget meget mere energi og tager ikke tingene så tungt, for ja hvorfor springer over hvor gærdet er højest Charlotte Djurhuus, http://www.cdc-enneagram.dk

  2. Ianneia (verificeret ejer)

    Synes du har lavet et helt fantastisk materiale. Opløftende og unik næring til sjælen. Jeg er igang med Nøgle 2 og kan allerede mærke vibrationsløftet og støtten til at blive bedre til at stole på min sjæls vej på trods af angsten der åbenbart følger med.
    Jeg har længe været i en proces i forhold til en livsændring hvor jeg bevæger mig mere hen imod at arbejde som selvstændig. Har netop skrevet under på en kontrakt på et vidunderligt lokale, hvor jeg kan arbejde med mine klienter. Og…. min sjæl danser. Det kræver blot at jeg er i tillid til at jeg tiltrækker flere klienter end jeg gør lige nu, for at få økonomien til at hænge sammen (og det lille selv er hundebange…)
    Så lige præcis i den proces er dit materiale guld for mig. Hermed de varmeste anbefalinger.

    Jeannie Rosaline Petersen

  3. Ianneia (verificeret ejer)

    Kurset De 5 Nøgler må jeg sige, er stærke sager, det var det i hvert fald for mig. Jeg blev meget påvirket i mit inderste og alle nøglerne satte ting og sager i gang i mig.
    Jeg har været nødt til at holde både korte og længere pauser (op til flere måneder) imellem arbejdet med dem. De har givet mig et ordentligt puf i den rigtige retning på min spirituelle vej, og den har været intensiv de sidste 13-14 år.
    Min fornemmelse er at kurset kan bruges på alle niveauer og er til gavn for vore individuelle behov hvorend vi befinder os på hjertets vej.

    Lisbeth Engholm

  4. Ianneia (verificeret ejer)

    Selv om jeg kun har haft berøring med en lille del af kurset – endnu – så kan jeg fornemme dybden og omfanget af det. Det er meget smukt opbygget, indtalt og sunget. Og indholdet giver genklang dybt inde i mig… det giver så meget mening og føles som gammel visdom, jeg altid har båret inde i mig og den har ventet på at blive husket igen.
    Hvis og når man er klar til at prioritere sig selv højst på listen, så er dit kursus og dine nyhedsbreve, den rene guldmine, Ianneia. Tak fra hjertet for det <3

    Maria E

  5. Ianneia (verificeret ejer)

    eg har været igennem kurset et par gange og brugt dine meditationer, som jeg føler stor glæde ved. Jeg føler jeg har flyttet mig, har det i hvert fald bedre. Min fremtidige drøm har også taget en positiv drejning, så lige nu tror jeg det lykkedes…….og det føles godt. Jeg tror, der er mere denne vej, så jeg vil meget gerne arbejde videre, og glæder mig til det nye materiale.

    Jens Herne Nielsen

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *