Loven om Tiltrækning. Hvordan virker den og hvordan bruger du den?

Du skaber selv dit liv. Du bliver hvad du tænker. Du tiltrækker det, som du selv sender ud. If you can dream it you can do it.

Har du hørt den slags udtalelser før? Du har måske oven i købet forsøgt at bruge Loven om Tiltrækning til at opgradere dit liv på forskellige områder?

Ved at tænke positivt. Visualisering. Visionboard. Affirmationer/bekræftelser. Eller nogle af de andre gode og virksomme værktøjer, der er i omløb.

Men måske måttet sande, at det ikke helt virkede efter hensigten? Eller at det virkede et stykke tid, men så røg du tilbage til den gamle måde at være i verden på?

Hvis det er tilfældet, så kan du trøste dig med, at du er ikke alene. Den slags er vi rigtig mange, der har oplevet.

Lige siden The Secret – bog og film som afslører hemmeligheden om, at du konstant skaber dit liv gennem Loven om Tiltrækning – blev lanceret, så har metoder og værktøjer, og ikke mindst løfter om guld og grønne skove, floreret i selvudviklings-verdenen. Med mange fine resultater, ja – men også mange skuffelser.

Fordi det viste sig, at der var mere i det end som så. Mere end positiv tænkning, visualisering, bekræftelser, visionboards. I mange tilfælde manglede der en helt grundlæggende forståelse af, hvordan den skabelsesproces, der konstant finder sted mellem os og Universet, egentlig fungerer.

For vi har desværre aldrig lært om Loven om Tiltrækning i skolen. Der lærte vi om loven om tyngdekraften og et par andre universelle love. Hvis vi også havde lært om Loven om Tiltrækning havde verden og vores liv sandsynligvis set anderledes ud. Så var der nok et par ting, vi ville have gjort anderledes.

Men bedre sent end aldrig. I det her indlæg får du den grundlæggende forståelse for, hvilke grundprincipper Loven om Tiltrækning bygger på. Så du kan begynde bevidst at bruge den til at opgradere dit liv i en retning, hvor du trives bedre og er mere glad og tilfreds.

 

2 grundprincipper i Loven om Tiltrækning

 

Det helt grundlæggende princip, som Loven om Tiltrækning hviler på, er princippet Alt er vibration.

Det vil sige, at alt hvad vi omgiver os med – og ikke mindst os selv og vores fysiske krop – svinger med en bestemt frekvens. Selv en stor tung klippe indeholder en vibration, lige som den letteste lette sæbeboble indeholder en – anden – vibration.

Men for nu at blive ved dig som menneske, så indeholder du altså en bestemt frekvens. Din krop og hele dit energifelt udsender konstant vibrationer til dine omgivelser og til Universet.

At begynde at forstå dig selv, din krop og dit energifelt som et vibrations-væsen, er et rigtig stort skridt på vejen imod at bruge Loven om Tiltrækning bevidst og konstruktivt. Mere om det herunder.

Et andet grundprincip, som Loven om Tiltrækning hviler på, er princippet Lige tiltrækker Lige.

Det betyder, at vi tiltrækker det, som matcher vores egne vibrationer. Derfor er det allerbedste, vi kan gøre, hvis vi ønsker at tiltrække positive tilstande ind i vores liv, netop at arbejde på at forfine og hæve vores nuværende vibrationer.

Fordi de tilstande og følelser, vi oplever som positive, vibrerer på en højere frekvens end de tilstande, som vi oplever som negative. Vi kan også sige, at de positive følelser er lette, mens de negative er tungere.

Nu sidder du måske og tænker, at det der med højt-vibrerende og lavt-vibrerende følelser virker meget abstrakt og kompliceret. Men lad os summere op, for i virkeligheden er det såre enkelt:

 • Højt-vibrerende følelser får dig til at have det godt. Det kan være kærlighed, glæde, tilfredshed, begejstring, entusiasme, meningsfuldhed m.v.
 • Lavt-vibrerende følelser får dig til at ha det skidt – det kan være sorg, vrede, frygt, frustration, meningsløshed, skyld, skam m.v.

 

 

 

OBS: Hvis du gerne vil ha yderligere uddybning sammen med en grafisk fremstilling af det her med højt- og lavt-vibrerende følelser, så gå til mit indlæg om vibrationsstigen.

OBS:  Hvis du vil høre mig fortælle om alt det her på video, så giv dig selv en halv time, tag en kop kaffe, slå benene op og gå til mit video-foredrag om Loven om Tiltrækning (men læs lige denne side færdig først så du får alle guldkornene med).

 

Forskellige måder at hæve dine vibrationer på

 

Så altså: Hvis du vil i gang med at hæve dine vibrationer for at bruge Loven om Tiltrækning målrettet til at skabe et liv, hvor du er mere glad og mere tilfreds, så er det bedste du kan gøre her og nu, at skabe en følelsesmæssig tilstand, hvor du har det godt.

Når du har det godt, hæver du som sagt dine vibrationer og flere højt-vibrerende tilstande har meget lettere ved at komme ind i dit felt og manifestere sig i dit liv.

Det kan være så enkelt som små kærligheds-handlinger over for dig selv i løbet af dagen:

 • tag et velfortjent hvil
 • tag 3 dybe vejrtrækninger
 • luk øjnene og tænke på én som du elsker
 • tænk på noget som du er dybt taknemmelig for
 • bryg dig en god kop kaffe
 • lyt til din yndlingssang
 • lyt til en guidet meditation
 • køb en (superflot) buket blomster fra dig til dig
 • eller andre ting, som giver dig glæde – det ved du bedst selv

På den måde sætter du en positiv spiral igang, der bringer mere og mere glæde ind i dit liv. Og du sender kærligheds-signaler til dig selv om, at du selvfølgelig er værdig til at modtage det, som gør dig godt.

Den slags kærligheds-handlinger er det, som jeg i min undervisning kalder at vedligeholde den følelsesmæssige frekvens. For at sikre, at din frekvens ikke daler for meget og bliver tung og sammentrukket.

 

 

Din grundfrekvens er det aller-vigtigste

 

De ovenstående råd virker dog bedst, hvis vi samtidig sikrer os en rimelig høj grundfrekvens.

Det vil sige, at vores liv på de helt grundlæggende områder er indrettet på en måde, som gør os godt. At der ikke er alt for mange kompromisser og halvhjertede arrangementer, som vedvarende sænker vores vibrationes-niveau.

Hvis ikke vores grundfrekvens er rimelig høj, vil de små kærligheds-gerninger mest få karakter af brandslukning. Som små overlevelses-fix i et liv, der dybest set dræner os.

Og så er det, at kærligheds-gerningerne ikke er så virkningsfulde på den lange bane. Som mange af os har oplevet, når vi har forsøgt os med de hurtige værktøjer til at tiltrække noget bestemt, og så alligevel blevet skuffet. For det kom jo ikke alligevel.

Det kan meget vel være, fordi vores grundfrekvens er for lav. Hvis vi i 23 af døgnets 24 timer har et sammentrukket og tungt energifelt, fordi vi går og tager os sammen sammen og overlever frem for at leve, så kan selv en hel times daglig kærligheds-handling over for os selv ikke udøve sin magi.

Så i min undervisning  handler det mest af alt om at sikre dig en høj grundfrekvens. Og det kan godt tage lidt tid at opnå sådan en. Til gengæld er den holdbar på den lange bane. Derfor kalder jeg mit arbejde for slowfood til sjælen.

 

Når du har sjælen med, hæver du dine vibrationer

 

Når det ofte tager lidt tid at få sjælen helt med, er det ikke fordi sjælen er specielt langsom, men fordi den gængse “almindelige” måde at leve på i vores kultur er temmelig sjæls-forladt. Så det er en pænt stor skude, vi skal ha vendt. Indeni os og udenfor os.

Det kan være, at du undervejs i processen skal ha overbevist både dit bevidste og underbevidste sind om at:

 • at det er muligt at ændre dit liv
 • at du har fortjent at ha det godt
 • at du er værdig til at leve et nydelsesfuldt og glædesfuldt liv
 • at livet ikke behøver at være en kamp
 • at du faktisk selv har retten til at bestemme, hvad dit liv skal være fyldt af.

Selv om det tager tid, betaler sig at vende skuden. For når sjælen er med i dit liv, så hæver du dine vibrationer helt automatisk. Sjælen befinder sig øverst på vibrations-stigen. Mens egoet befinder sig nederst. Og der er altså bare sjovere deroppe på de øverste trin. Lys, luft og overskud og medvind på cykelstien.

Herunder får du en opsummering af de forskellige ingredienser, mit slowfood til sjælen består af. De områder, jeg mener det er nødvendigt at have fokus på, når du vil opnå en varig høj grundfrekvens.

Det er de 5 områder, mit e-kursus Manifester din Livsdrøm – skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning er bygget op omkring. Det er et e-kursus med 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

 

 

De 5 nøgler er designet til at give dig en høj grundfrekvens. De adresserer alle de dele af dig og dit liv, hvor der kan ligge benspænd, modstand og gamle koder der skal transformeres. Du får lidt flere ord på, hvordan hver nøgle bidrager til en høj grundfrekvens herunder.

 

Du opnår en høj grundfrekvens når du:

 

 • Er i kontakt med din passion. Dvs at du lever et liv, hvor der er plads og rum til det du elsker at lave, det du er allerbedst til, det du føler er allervigtigst og det du brænder allermest for. Fordi din sjæl fortæller dig noget vigtigt om dit livsformål eller din livsopgave netop gennem din passion.
 • Kender de 2 dele af dig, som jeg kalder dit lille selv og dit store selv. Dit lille selv kan vi også kalde dit ego og dit store selv kan vi kalde dit højere selv. Når du ved, hvordan de 2 dele af dig fungerer, kan du sikre dig, at det er dit store selv, der er herre i dit liv og dit lille selv, der er tjener. Ikke omvendt. Det er vigtigt, da dit store selv er i meget bedre kontakt med din sjæl, din essens og sandheden om dig – altså den højt-vibrerende del af dig.
 • Sørger for at få dine dybeste og vigtigste behov opfyldt. Din følelsesmæssige tilstand – som er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet – er fuldstændig afhængig af, om dine behov er opfyldt eller ej. Selv-empati, selv-kærlighed og selv-omsorg er derfor helt centrale aspekter af det at hæve dine følelsesmæssige vibrationer.
 • Arbejder med dine tanker og overbevisninger, så du undgår, at frygt-styrede tanker kører om hjørner med dig. Jo bedre du er i stand til at dreje dit tankesæt væk fra grundlæggende at være baseret på frygt og henimod at være baseret på tillid, jo højere er dit vibrationsniveau. Tanker skaber følelser. Og frygt er en af de lavest vibrerende følelser, mens tillid befinder sig højt på vibrations-stigen.
 • Foretager handlinger som er styrkende frem for svækkende. Altså at de opfylder dine behov, får dig til at ha det godt og bringer dit liv i retning af mere glæde, kærlighed, tilfredshed og meningsfuldhed. Så du ikke bruger dit dyrebare krudt på handlinger, som spreder og dræner din energi frem for at samle og styrke den.

 

At hæve dine vibrationer er et arbejde fuld af mening og glæde og tilfredshed

 

Pyha – det er noget af en mundfuld, tænker du måske. Og ja – slowfood tager tid 🙂

Men som regel kommer der også noget helt andet velsmagende, nærende og delikat mad ud af de mange timer, vi investerer i det, end den mad, som vi køber på grillbaren på vej hjem. Højtvibrerende mad kunne vi også kalde det. Slowfood er mad med masser af kærlighed i. Alle timerne i køkkenet værd.

På samme måde er hvert eneste skridt hjem til din sjæl og til et liv med en høj grundfrekvens fuld af kærlighed til dig selv. Fuld af mening. Hvert eneste lille hjørne af dig selv, du generobrer giver glæde og tilfredshed. Og styrke, ikke mindst. Empowerment til dig og dit liv.

Jeg elsker den rejse. Jeg har været på den i mange år efterhånden og jeg holder aldrig op. Der bliver ved med at dukke nye områder op, hvor jeg kan forfine og hæve min frekvens. Og for hver gang bliver mit liv en lille smule bedre.

Hvis den rejse også tiltaler dig, så er jeg sikker på, at du vil have stor glæde af mine 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. 1 nøgle ad gangen, skridt for skridt hæver du dine vibrationer helt i dit eget tempo. Du skal jo ha sjælen med, så derfor er det vigtigt, at du følger din egen rytme.

Det er derfor, jeg har lavet mit kursus som e-learning. Så du helt selv kan bestemme tid, sted, form og tempo. Og så du har materialet til evig eje, på din egen computer. Så du kan vende tilbage til det så ofte du har lyst. Som Charlotte f.eks. udtrykker det:

Jeg er rigtig glad for kurset. Har været igennem alle 5 nøgler og vender tilbage gang på gang. Det er lige som at blive ladet op. Kurset har også ændret mit livssyn radikalt. Jeg har været på selvudviklingsrejse en del år og dit kursus giver bare så god mening og jeg føler, at det dukkede op på det helt rigtige tidspunkt, så jeg var klar til at tage imod gaven. 

Det er gået op for mig, at jeg hele mit liv har været meget mangelorienteret og nærig overfor mig selv. Jeg har haft en overbevisning om, at hvis jeg tager for meget til mig selv, så er der ikke nok til andre. Nu har jeg vendt det om, så jeg med god kontakt til min skaberkraft blot skaber mere til alle – også til mig selv….Jeg har i det hele taget meget mere energi og tager ikke tingene så tungt, for ja hvorfor springer over hvor gærdet er højest. Charlotte Djurhuus, NLP/Enneagram Master Coach og Træner www.cdc-enneagram.dk

 

 

klæ

Har du fået lyst til at sætte tænderne i en kærlig portion slowfood til din sjæl?
Med masser af næring til at tage kraften hjem og hæve dine vibrationer?
Så du kan begynde at skabe det liv, din sjæl ønsker sig?
Og få mere glæde, tilfredshed og mening ind i dit liv?

 

SÅ ER MIT E-KURSUS NETOP DESIGNET TIL DIG

KLIK HERUNDER FOR MERE INFO

 

 

High Vibes

fra

Ianneia

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer, coach og sangskriver
www.empoweryou.dk

 

P.S. Her på bloggen på Empower You kommer der løbende indlæg med tips til hvordan du hæver dine vibrationer .

Så indtast din e-mail adresse i feltet under ”Følg bloggen” her til højre på siden – så får du besked ligeså snart et nyt indlæg er publiceret. Tilmeld dig også nyhedsbrevet i boksen oven over, hvis du absolut ikke vil gå glip af noget.

 

13 Comments
 • Lisse
  Posted at 09:22h, 06 september Svar

  Tak at du deler dette, verden har så meget brug for dette! 🙂

 • Pingback:Kend dit livsformål og skab en høj grundfrekvens
  Posted at 10:53h, 10 september Svar

  […] det forrige indlæg om Loven om Tiltrækning og Vibrationer kommer jeg kort ind på, at det at hæve dine følelsesmæssige vibrationer er det allermest […]

 • Pingback:3 tips til at hæve vibrationer her og nu
  Posted at 13:44h, 24 september Svar

  […] Loven om Tiltrækning og vibrationer […]

 • Pingback:Hvor er din nuværende udstråling på vibrations stigen? - Empower You by Ianneia
  Posted at 17:10h, 28 oktober Svar

  […] Loven om Tiltrækning og vibrationer […]

 • Pingback:Lær at elske dig selv - enkel spejløvelse i selvkærlighed
  Posted at 15:08h, 28 januar Svar

  […] Loven om Tiltrækning og vibrationer […]

 • Lise Sørine Christensen
  Posted at 04:03h, 25 februar Svar

  Herligt, at læse det på dansk og meget tiltrængt i den «spirituelle» selvudviklende verden, hvor nederlag og diverse low frekvens følelser nemt bliver resultatet, når de positive tanker ikke gir bonus..men en del er tanken en anden underbevidsthedens sandhed, som jo er dominerende….!
  Det er også Esther hicderhicksnalisere ned fra energien Abraham..
  Med glæde Sørine

 • Ianneia
  Posted at 10:25h, 25 februar Svar

  Tak, Sørine, dejligt at det bringer glæde 🙂 Og ja – Hicks er skønne (og kloge) – og ja, den kære underbevidsthed. Hvis du får lyst kan du evt dykke ned i den kategori på min blog der hedder Underbevidstheden og Empowerment – der er flere indlæg om specielt den del 🙂

 • Pingback:Min passion - eller livsformål - hvordan ved jeg hvad det er?
  Posted at 14:13h, 05 marts Svar

  […] Når du er i kontakt med din sjæl, hæver du automatisk dine vibrationer, så Loven om Tiltrækning kan komme til at levere Universets gavmilde gaver til dig. Læs mere om den del af historien her: Loven om Tiltrækning og vibrationer. […]

 • Pingback:Empowerment. Hvad er det med gode danske ord?
  Posted at 17:21h, 26 maj Svar

  […] 2 af grundprincipperne i Loven om Tiltrækning er: Alt er vibration og Lige tiltrækker lige. Netop derfor er det at hæve vores egne vibrationer en uadskillelig del af ægte empowerment. Når vi hæver vores eget vibrations-niveau, er vejen banet for, at endnu flere dejlige og højt-vibrerende tilstande kan finde vej til os gennem Loven om Tiltrækning. Læs mere om den del her: Loven om Tiltrækning. […]

 • Anita riis bjerregaard Pedersen
  Posted at 05:57h, 11 januar Svar

  Jeg vil gerne lærer noget om loven af tiltrækning af kærlighed

  • Ianneia
   Posted at 12:01h, 11 januar Svar

   Kære Anita. Første skridt til at tiltrække mere kærlighed er at styrke kærligheden til dig selv. Jeg har to ting, der hjælper med det: Bogen KÆRLIGHED i 5. DIMENSION og e-kurset LÆR AT ELSKE DIG SELV – og skab mere Kærlighed i dit liv 🙂

 • Brian Larsen
  Posted at 05:50h, 10 oktober Svar

  Hej lanneia jeg vil rigtig gerne høre nærmere omkring dit E kursus. Jeg er meget interesseret i at lære mere om loven om vibrationer og loven om tiltrækning. Mvh.
  Brian Larsen
  (Jeg bor i Asnæs)

  • Ianneia
   Posted at 18:53h, 12 oktober Svar

   Hej Brian. Du kan se de 2 videoer om hhv Loven om Tiltrækning og Kurset Manifester din Livsdrøm her: https://empoweryou.dk/gratis-inspiration/
   Vi kan altid tage en snak i telefonen, når du har set dem, hvis du har lyst. Du skriver bare til mig på kontaktformularen, når og hvis det er aktuelt 🙂

   Mange hilsner ianneia

Post A Comment