meditationer til sjælen. ryd op i din underbevidsthed og hæv vibrationerne i hele dig

6 meditationer til sjælen

6 guidede meditationer til sjælen

Disse meditationer til sjælen stammer alle fra det store e-kursus: Manifester din livsdrømskab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

empoweryou

E-kurset er bygget op over de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. Hver nøgle består af undervisningsvideoer, øvelser og guidede meditationer. Denne pakke med de 6 meditationer til sjælen udgør hele meditations-delen af kurset.

Empower You

Med de 6 meditationer til sjælen hæver du vibrationerne i hele dit system. Du får ryddet op i de usande og begrænsende programmer i din underbevidsthed og dermed afdækket den sande DIG – din sjæl.

empoweryou

Du kan bruge de 6 meditationer til sjælen fast i en periode eller mere intuitivt, som du har lyst til.

empoweryou

guidede meditationer hjælper dig med at give slip på begrænsende tanker og overbevisninger. Alt imens du ligger og slapper af.

Empoweryou

Musikken til de 6 meditationer er komponeret og produceret af Ole Sloth,

mens Ianneia fra Empower You står for ord og speak.

Lyt og læs mere om hver af de 6 meditationer til sjælen herunder

Empower You

SPAR 50%:

Når du køber  pakken med alle 6 guidede meditationer, får du dem til HALV PRIS.

empoweryou

En enkelt meditation koster 49 kr.
Six-packen med alle 6 meditationer koster 144 kr.
empoweryou

KØB SIXPACK’EN HER

Meditationer til sjælen, no 1

Mød dit fremtids-selv

 

I denne første af de 6 guidede meditationer til sjælen, foretager du en rejse, hvor du krydser broen til din fremtid. Her får du mulighed for at møde dit fremtids-selv – den del af dig, som lever dit højeste potentiale og som allerede har realiseret de drømme og visioner, du har for livet. Både dem, du har erkendt og dem, som du endnu ikke ved, du har.

 

Dit fremtids-selv kan vi også kalde dit højere selv. Det er en højtudviklet del af dig, som ved det hele og som ser dit liv i det store helikopter-perspektiv. Et perspektiv, du nemt kan miste af syne i hverdagens rutiner og jag, og som det derfor kan være velgørende og oplysende at give dig selv tid til at opleve gennem f.eks. en guidet meditation.

 

På denne rejse får du i mødet med dit fremtids-selv mulighed for at modtage vejledning fra  denne vise og højt-udviklede del af dig. Du kan få indblik i, hvilke skridt du skal tage for at komme nærmere dine drømme og visioner og udleve dit fulde potentiale. Og du opfordres til at smelte sammen med dit fremtids-selv, så du kan tage energien og visdommen fra den del af dig med tilbage i din dagligdag.

 

Til sidst får du mulighed for at modtage en gave fra dit fremtids-selv. Det kan være i form af billeder, ord eller genstande – eller en hvilken som helst anden form, som giver mening for dig og dit fremtids-selv.

empoweryou

Varighed:  23:30 minutter

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb MØD DIT FREMTIDS-SELV  her

empower you

Lyt til et lille uddrag af MØD DIT FREMTIDS-SELV her
empower

Meditationer til sjælen, no 2

Kontakt dit store selv

 

I den anden af de 6 guidede meditationer til sjælen, får du mulighed for at blive ét med dit Store selv. Dit store selv kan vi også kalde dit højere selv. Det er en større og mere sand del af dig end den del, du – hvis du er som de fleste af os – i det daglige identificerer dig med. Vi arbejder energimæssigt gennem at forene dine chakraer, som er energicentre i og omkring din krop, gennem hvilke du sender og modtager energi til og fra Universet. Undervejs i processen forklarer jeg, hvordan du gør, så du ikke er i tvivl.

 

Processen starter i hjertet, som er dit chakra i midten – en slags “hoved-chakra” hvor din sjæl og dit højere selv bor . Her skaber du i samarbejde med dit åndedrag en vibrerende boble af lys.

 

For hvert åndedrag inddrager du flere og flere af de øvrige chakraer, hvorved du til sidst sidder i en stor vibrerende boble af lys. Du har nu udvidet dit energifelt væsentligt i forhold til din dagsbevidsthed – vi kan kalde den tilstand og den bevidsthed, du befinder dig i for dit store selv eller dit højere selv. Til sidst sidder du nogle minutter og ånder blødt ind og ud i dit hjerte.

 

I min guidning forklarer jeg, hvor de forskellige chakraer ligger, og ligeledes guider jeg dig gennem hele processen med at udvide dit energifelt og forene dine chakraer i én stor boble af lys. Så selv om du ikke har arbejdet med dine chakraer før og du måske synes, processen lyder kompliceret, så er du ikke i tvivl, når først du er i gang og jeg fortæller dig skridt for skridt, hvordan du gør.

empoweryou

Varighed: 26 minutter

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb KONTAKT DIT STORE SELV her

empoweryou

Lyt til et lille uddrag af KONTAKT DIT STORE SELV her
em

Meditationer til sjælen, no 3

Elsk dig selv

 

Den tredie af de 6 guidede meditationer til sjælen handler om selvkærlighed. Meditationen Elsk dig selv er med til at styrke din evne til at tiltrække mere kærlighed og andre højtvibrerende tilstande.

 

Selvkærlighed er alfa og omega, når det handler om at hæve dine vibrationer. Ikke fordi alting kun skal handle om dig, men fordi din evne til at elske dig selv er afgørende for din evne til at elske andre og dermed skabe kærlighed omkring dig. Ud fra den gamle sandhed: du kan ikke give til andre, hvad du ikke kan give dig selv.

 

Når du jævnligt bruger denne meditation på selvkærlighed, forandres din måde at være i verden på. Du bliver mildere, mere omsorgsfuld og mere kærlig over for både dig selv og andre. Desuden bliver du gladere, mere fredfyldt og mere tilfreds med dig selv og dit liv.

 

Denne meditation bygger på mantraerne kærlighed – jeg er kærlighed – jeg elsker mig selv, som bringer dig derhen, hvor sandheden findes. Nemlig at livets og din sande natur er kærlighed. Det er alt, der er, når vi slukker for sindets evige kværnen om, hvorvidt vi er gode nok og hvad vi skal gøre for at lave os selv om.

 

Du er perfekt præcis om du er. Du er værdig til at være elsket. Du er kærlighed. Du elsker dig selv. Og sådan er det.

empoweryou

Varighed: 20 minutter.

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb ELSK DIG SELV her

empoweryou

Lyt til et lille uddrag af ELSK DIG SELV her

empoweryou

Meditationer til sjælen, no 4

Transformer din selvsabotage

 

I den fjerde af de 6 guidede meditationer til sjælen,  får du 43 minutters kraftfuld transformation af din selvsabotage. Med Moder Jords hjælp tranformerer du de 5 kernemønstre i selvsabotage:

 

    1. frygt
    2. tvivl på dig selv
    3. selvkritik
    4. selvhad
    5. handlingslammelse/magtesløshed.

 

For selv om vi alle er forskellige og har vores personlige varianter af, hvordan vi går og spænder ben for, at vi kan opnå det, vi ønsker os – så er der samtidig nogle helt grundlæggende selvsabotage mønstre, som lever i os alle sammen, dybt nede i underbevidstheden.

 

Det er mønstre, som er blevet overleveret af menneskeheden fra generation til generation gennem tusinder af år, og som derfor har stor magt over os, ofte uden vi er klar over det.

 

Så det at erkende disse selvsabotage mønstre i dig selv, mærke hvad de har gjort ved dig og derefter forvandle og transformere dem til deres lige men modsatte – altså den positive variant af mønsteret – er en utrolig stor gave at give dig selv.

 

Den transformerende proces i denne meditation foregår ved, at du først tillader dig selv at blive fyldt op af selvsabotage mønstrene ét for ét – og af de følelser, erindringer og tanker, som hvert enkelt mønster har skabt i dig. Og når du er helt fyldt op, sender du det ud gennem dit rodchakra og hele vejen ind til Moder Jords indre.

 

Her tager Moder Jord imod det med sit hjerte, som har en alkymistisk formel, der gør hende i stand til at forvandle tung og mørk energi til dets lige men modsatte. Nemlig den lyse og styrkende variant af selvsabotage mønstret, som hun sender op til dig som et kæmpe springvand gennem dit rodchakra. Du lader det nye styrkendende mønster fylde hele din krop og opløse de rester, der måtte være af det gamle selvsabotage-kernemønster.

 

De fleste af os har glæde af at gentage processen flere gange, da der kan være flere lag i de 5 selvsabotage mønstre, som bliver sopløst ét for ét, når du gentager meditationen.

empoweryou

Varighed: 43 minutter

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb TRANSFORMER DIN SELVSABOTAGE her

empoweryou

Lyt til et lille uddrag af TRANSFORMER DIN SELVSABOTAGE her

empoweryou

Meditationer til sjælen, no 5

Trim dine overbevisninger

 

I denne femte af de 6 guidede meditationer til sjælen, tager du på en rejse ind i dine 7 overbevisnings-rum. De 7 rum repræsenterer hver sit område af dine grundlæggende overbevisninger.

 

Rum nr. 1 repræsenterer dit tros-system om dig selv og om livet.
Rum nr. 2 repræsenterer dit tros-system om din fortid.
Rum nr. 3 repræsenterer dit tros-system om fremtiden.
Rum nr. 4 repræsenterer dit tros-system om parforhold og relationer.
Rum nr. 5 repræsenterer dit tros-systemom arbejde.
Rum nr. 6 repræsenterer dit tros-system om penge og velstand.
Rum nr. 7 repræsenterer dit tros-system om din krop og om helbred.

 

På din rejse gennem de 7 rum, får du et indtryk af, hvordan det står til med dine overbevisninger i de 7 forskellige områder.

 

De rum, der er velholdte og fyldt med lys og luft og positiv energi, rummer et budskab fra din underbevidsthed til dig om, at dine overbevisninger på dette område er styrkende og støttende for dig.

 

De rum, der er forsømte, rodede, mørke eller på anden måde fyldt med tung energi, rummer et budskab om, at dine overbevisninger på dette område er svækkende og drænende – og at de kunne trænge til at blive opgraderet.

 

Undervejs i meditationen nurser du om de rum, der trænger til det. Du tilføjer måske farver, planter, blomster, vinduer eller nye møbler og sørger på denne måde for, at klimaet for dine nye overbevisninger på det pågældende område er optimalt og støttende. På den måde rydder du op og hæver vibrationen i dine overbevisninger der, hvor der trænger til det.

 

Når din rejse er slut, har du inspiration til nye støttende og styrkende overbevisninger, som du kan arbejde med at forankre i dine tanker. Og du har plantet en højere vibration i hele dit overbevisnings-system, som du tager med videre i din dag og dit liv.

 

Det er en god ide jævnligt at bruge denne meditation til at rejse ind i dine overbevisningsrum. På den måde tager du løbende temperaturen på, hvad der foregår nede i dit “maskinrum” – din underbevidsthed – og du får renset ud og hævet vibrationen, der hvor der trænger.

empoweryou

Varighed: 30 minutter

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb TRIM DINE OVERBEVISNINGER her

empoweryou

Lyt til et lille uddrag af TRIM DINE OVERBEVISNINGER her

empoweryou

Meditationer til sjælen, no 6

Styrk din grounding

 

I denne sjette af de 6 guidede meditationer til sjælen styrker du din jordforbindelse og dine 3 nederste chakraer – dit rodchakra, dit harachakra og dit solar plexus chakra. Du forbinder disse 3 chakraer til Moder Jords hjerte, hvorved din grounding bliver stærk og solid. Derved styrker du din evne til at manifestere det, du ønsker her i den fysiske virkelighed.

 

Når du bruger grounding meditation jævnligt, får du en bedre kontakt til din krop og du får styrket din handlekraft og hjælpe dig med at bevare overblikket og retningen i de handlinger, du foretager i dit liv. Det vil også styrke din fornemmelse for, hvad der er godt for dig og hvad du skal give slip på, fordi det ikke gavner og styrker dig.

 

I  denne grounding meditation sender du stærke tråde fra dit rod-, hara- og solar plexus chakra ned i Moder Jords indre, hvor du fastgør dem, så de holder dig stabilt knyttet til Moder Jords hjerte. Derefter sender du dit navn ned i Moder Jords indre, hvor hun tager kærligt imod det og sørger for, at det bliver fast forankret i hendes hjerte.

 

Ofte koncentrerer vi os mest om de øvre chakraer – hjerte, hals, pande og kronechakraet – og forsømmer den gode kontakt med vores  fundament i det fysiske, nemlig vores egen krop og vores planet. Når det sker, risikerer vi at blive svage og lette at vælte.

 

Med denne grounding meditation styrker du dine rødder og din evne til at stå fast på dine fødder som den, du er.  Du bliver tryg og udvikler din tillid til livet og til din egen kraft og evne til at skabe det liv, du ønsker dig.

empoweryou

Varighed: 21 minutter

empoweryou

PRIS: 49 kr. Køb STYRK DIN GROUNDING her

empoweryou

Lyt til et lille uddrag af STYRK DIN GROUNDING her

empoweryou

empoweryou

OBS:

Hvis du vil læse mere om det kursus,
som de 6  meditationer til sjælen stammer fra

empoweryou

MANIFESTER DIN LIVSDRØM

skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning

empoweryou

så klik på billedet herunder

empoweryou

her får du et kraftfuldt e-kursus i, hvordan du bruger Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.