Truther bevægelsen og We The People bevægelsen er niveau 1 og 2 i den hemmelige krig

Niveau 1 og 2 i den hemmelige krig

Afsnit 4 i føljetonen om den hemmelige krig på Jorden

Dette indlæg handler om de 2 nederste niveauer i den hemmelige krig, Truther bevægelsen og We the People-bevægelsen. De to øverste – The Galactic Federation og The World Alliance kan du læse om føljetonens afsnit 3. De 2 niveauer, som det handler om her i afsnit 4, bevæger sig mere på græsrodsniveau. Altså de folkelige niveauer, hvor krigen om sandheden og de informationer, som verdens befolkninger har adgang til, foregår.

Når vi ved, hvor utrolig stor betydning, vores perception af verden har for for vores vurderinger og forståelse af det, der foregår – og dermed for de handlinger, vi foretager eller ikke foretager – så bliver det klart, hvor vigtige disse 2 niveauer er. Især når vi taler om en informations-krig, som denne 3. verdenskrig er. Og især når vi taler om en krig, hvor det vigtigste supervåben er FRYGT. Så bliver den frie adgang til sand og reel information helt afgørende.

For hvis vi kun har adgang til information, som understøtter fortællingen om, at der er noget meget farligt på spil imellem os. Og hvis vi kun hører, at vi derfor er nødt til at underlægge os kollektive restriktioner. Og hvis de informationer, som kan nedtone frygten bliver holdt nede. Så er det helt umuligt at forholde os sagligt og nøgternt til det, der foregår. Og den frie adgang har, som du måske husker fra afsnit 2 i føljetonen, ikke været tilgængelig under Covid. På grund af den omfattende censurering, vi har oplevet af alt, der taler imod det officielle narrativ.

empower

Truther bevægelsen blev hurtigt global pga censureringen

Censureringen var netop det første tegn, der fik mig til at vågne op og begynde at undersøge, hvad der lå bag kontrollen med den information, vi fik. Og sammen med mig en hel masse andre mennesker over hele verden. Det var som om, vi var en kæmpestor flok, hvis inner knowing blev aktiveret, der midt i marts 2020, med Coronaens indtog.

Jeg følte det som en indre kontakt, der blev tændt – sådan en nu er det nu besked fra mit indre. Og som du ved, hvis du har læst AT VÅGNE. så kan jeg i dag se, at hele mit system har været forberedt til denne dag gennem mange år. Og i dag ved jeg, at nøjagtig det samme er tilfældet for millioner af mennesker verden over. Måske har du haft en lignende oplevelse – eller kender nogen, der har.

Hvorom alt er, så startede censureringen en omfattende global bevægelse. Af helt almindelige mennesker, som tog kampen op mod informationskontrollen. Og satte sig for at undersøge andre vinkler på det, vi oplevede. Gennem eksperter og fagfolk inden for især sundhedsområdet, som ikke fik lov at komme til orde i mainstream medierne. Og som præsenterede data, videnskabelige analyser og anden viden, som fremstillede Covid scenariet i et noget andet lys end det officielle.

I bagklogskabens klare lys viste det sig, at denne bevægelse helt uden styring selv-organiserede sig på de niveauer, jeg kalder niveau 1 og 2. Hvor niveau 2 er Truther bevægelsen og niveau 1 er We the People, altså det brede folkelige niveau. Herunder præsenterer jeg de 2 niveauer – oven fra og ned, så vi starter med niveau 2.

Truther bevægelsen

Niveau 2: Truther-bevægelsen

Jeg beklager, men aktørerne i hele denne krig benævnes med mange engelske ord. Simpelthen fordi det er en global og international krig, og engelsk er det sprog, der binder os sammen på tværs. Og fordi mange af hovedrollerne spilles af engelsksprogede mennesker. Dette gælder ikke mindst Truther-bevægelsen. Vi har ikke mange professionelle Truthere i Danmark. De fleste kommer fra USA, Canada, England og Australien.

Truther bevægelsen rummer mennesker fra mange forskellige professioner. Fra CIA-agenter, der har “skiftet side”. Over advokater, sundhedseksperter, researchere, journalister og whistleblowere (i form af tidligere ansatte i store organisationer og politiske magt-fora). Til spirituelle lærere, der dels kanaliserer budskaber fra vores galaktiske familie. Og dels opnår et spirituelt perspektiv på tingene gennem f.eks. tarotoplæg og astrologi. Plus en hel masse flere “typer” af mennesker.

Fælles for dem alle er, at de ønsker at se bag om tingene og formidle den viden, de finder frem til, til offentligheden. For at nuancere og udvide vores syn på det, der foregår i vores verden. Og afsløre, om der finder magtmisbrug og korruption sted. Svaret på det sidste er desværre JA – også i et omfang, som langt overstiger, hvad jeg troede. Der er et stort og rørende samarbejde Trutherne imellem, da de ofte arrangerer rundbordssamtaler og interviews med hinanden. Så den viden, de hver især har indsamlet, kan blive afprøvet og testet, når man ser den fra flere forskellige perspektiver. Og de deler dokumenter og links og anbefaler i stor stil hinandens videoer, så lytterne/seerne kan søge mere info, hvis de ønsker.

empower

Truther bevægelsen er nutidens kritiske presse

Alt i alt kan vi sige, at Truther-bevægelsen i dag spiller den rolle, som den kritiske journalistik gjorde i “gamle dage”. Og fylder det hul ud, som det ulykkelige fravær af kritisk journalistik i mainstream medierne de sidste 2 år, har efterladt. Mainstream medierne (også kaldet MSM) bliver i øvrigt i dag inden for Truther bevægelsen kaldt corporate media. I i erkendelse af, at de alle er ejet af ganske få milliardærer, som styrer, hvad der bliver sagt. Det er altså “fjenden” i den hemmelige krig – aka Eliten – der både ejer og kontrollerer de budskaber, vi får gennem disse medier. Det gælder desværre også vores egne medier – herunder DR og TV2.

Det siger sig selv, at stort set al den information og de sammenhænge, jeg har indsamlet i de seneste 2 år, kommer fra Truther-bevægelsen. Jeg har ikke nøjagtig tal på det, men min primære gruppe inden for Truther-bevægelsen udgøres af 20-25 kilder, som jeg jævnligt checker ud for at se, om der er nye informationer. Og de spreder sig over lige så stort et spektrum, som ovenstående oplistning af Truther-bevægelsens medlemmer, indeholder.

Nogle få af Trutherne har direkte kontakt til The World Alliance (niveau 3), og kan derfra bekræfte, at alliancen findes og nogle gange, hvad den har gang i. Men som nævnt i afsnit 3 så er der stor hemmelighed omkring TWA’s aktiviteter. Hvilket CIA-agenterne og andre i øvrigt bekræfter, altid er tilfældet i krig. Så det er ikke meget 100% valid information, der kommer ud. Men lidt kommer der og det er med til at holde gejsten oppe på niveau 2 (og 1).

empower

Store omkostninger ved at deltage Truther bevægelsen

Jeg har uendelig stor respekt og taknemmelighed over for Trutherne, som utrætteligt fortsætter med at dele deres info. Selv om afslutningen på denne krig er trukket ud i et omfang, ingen troede fra starten. Og selv om de bliver latterliggjort, hånet, udskældt og mistænkeliggjort af dem, der kontrollerer det offentlige narrativ i medierne. Mange fagfolk mister også deres renomme og virke, nogle sågar livet. Det er jo desværre en krig, vi er i.

For modparten nøjes ikke med at censurere og fjerne information, de ikke ønsker skal frem, men de bruger også ovenstående metoder til at ramme dem, som tillader sig at formidle den. Nogle af de skældsord, som er mest brugt over for dem, der formaster sig, er konspirationsteoretiker, anti-vaxer, racist, white supremacist, højreekstremist. På den måde forsøger de at undgå, at befolkningen tager deres budskaber alvorligt. Og spiller på frygten for at være forbundet til sådan nogle forfærdelige typer. Så hvis du Googler/Wikipedier en person og denne beskrives med nogle af de ord – så kan du være ret sikker på, at denne person fortæller nogle sandheder, som dem, der kontrollerer sandheden om vores verden, ikke ønsker skal frem.

empower

Niveau 1: We the People

We the People – græsrødderneer til gengæld rigtig godt repræsenteret her i vores andedam. Det er os, der har fået det kærlige kælenavn sølvpapirshatte. (Et navn, jeg bærer med glæde og stolthed, da jeg godt kan li noget, der skinner. Og da jeg tror, at sølv bliver det ædleste metal i den nye tid. Så det er en ærefuld titel 🙂 )

Det er mennesker, der føler sig kaldet til at sprede den information, de opsamler fra Truther-bevægelsen. Være den stemme i verden, som ikke får lov at komme frem pga censuren. Så det bliver almindeligt kendt, at der faktisk er andre måder at se tingene på. Og at de andre måder ikke stammer fra tilfældige lommefilosoffer. Men oftest fra højt kvalificerede fagfolk, som ikke er enige i den førte politik, og de tiltag, vi får pålagt fra regering og myndigheder.

Du møder dem/os på sociale medier og gennem nyhedsbreve og blogs. Jeg vil ikke skrive meget om, hvem de/vi er, for jeg er sikker på, at du er stødt på op til flere rundt omkring. Du kender jo i hvert fald mig – og måske er du selv en af dem. Derimod vil jeg skrive lidt om, hvorfor dette niveau 1 er vigtigt i denne krig. Hvorfor kan vi ikke bare lade The Galactic Federation of Worlds, The World Alliance og de “professionelle” Truthers tage sig af sagen med at få skovlen under de mørke kræfter og den agenda, de har og har haft for menneskeheden?

Hvorfor er mennesker over hele Jorden, inkl. mig selv, villige til (midlertidigt) at miste kontakten til deres allermest kære, for at kæmpe denne kamp? Det er selvfølgelig et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange, mens jeg har deltaget i denne krig.

Herunder får du svaret.

empower

Hvorfor er arbejdet blandt We the People vigtigt?

Det skift, vi står midt i, er et skift til en fundamentalt anderledes måde at organisere vores samfund på. Og for at skiftet kan ske på en holdbar måde, så er det nødt til foregå indeni hver eneste menneske. Det er et skift, hvor vi erstatter egoets begrænsende måde at være i verden på med sjælens udvidende måde. Et skift fra frygt til kærlighed. Et skift, hvor vi hver især tager kraften hjem til os selv. Hvor vi vågner op til sandheden om de storslåede væsener, vi er. Derfor kalder vi skiftet for The Great Awakening.

Sådan et skift kan ikke foretages ovenfra og ned, som vi har været vant til i den gamle verden. Ikke ved, at en ny, lidt mere menneskevenlig regering/ledelse tager over fra en mindre menneskevenlig regering/ledelse. Hvis vi skal have et håb om at etablere ægte bæredygtige demokratier (i modsætning til de skin-“demokratier”, vi har haft hidtil), så skal hver enkelt sjæl tage ansvar både for eget liv og for fællesskabet. Ellers vil de gamle, autoritære kræfter vende tilbage og overtage magten igen.

Derfor er vi nødt til allesammen at få øje på sandheden om, hvad for et liv/hvad for en matrix, vi har levet i i 3D. På den måde sikrer vi, at de mørke kræfter for alvor bliver luget ud og ikke har mulighed for at vende tilbage. Det er hver enkelt af os, der skal være med til at sikre, at det ikke sker. Ved at gennemskue klart og tydeligt hvad der er foregået, sikrer vi, at vi får øje på mønstrene, hvis de lister sig ind igen. Så aktiviteten på græsrodsplanet er helt afgørende for at sikre, at krigen for alvor er vundet. Og at den nye verden, vi skaber, er en bæredygtig lys verden.

empower

Niveau 1 og folkelige aktioner

Niveau 1 er også vigtigt, fordi det er her, alle de mange demonstrationer over hele Jorden organiseres. De finder sted, selvom om vi ikke hører meget om det i corporate media (og det, vi hører, er fordrejet). Men der er virkelig en kæmpe folkelig bevægelse i gang. Lige nu ført an af Australien, Canada, USA, England. Den fantastiske Freedom Convoy, med over 50.000 canadiske truckere og over 2 mill borgere, der bakker dem op, er et eksempel.

Hermed en sidste ting, der gør arbejdet på niveau 1 vigtigt. Det er pga græsrodsarbejdet, at der ikke længere er mennesker på Jorden, som ikke har hørt om konspirations-teorierne – bag bl.a. Covid. Jeg ved, at der stadig er mange, der ikke tror på dem – måske er du en af dem. Men det, at alle har hørt om dem, betyder, at hvis det nu viser sig at være sandt, og hvis uhyrlige sandheder begynder at komme frem (også i corporate medierne) – så er chokket væsentligt mindre, end hvis kun ganske få havde hørt om det. I den nuværende situation kender alle en eller flere, de kan gå til og spørge, hvis de får brug for information. Selv om mange af os er udstødt fra vores flok, er det altid muligt at forenes, når vi igen oplever, vi har en fælles sag.

I følge mine kilder, er det noget man på niveau 3 og 4 er meget opmærksom på. Man ønsker, at de sandheder, der ligger i kulissen og venter, skal komme på et tidspunkt, hvor risikoen for frygt- og chokbølger, voldelige opstande og borgerkrige m.m. er mindst mulig. Så vibrationen i menneskeheden ikke falder men derimod hurtigt stiger.

Derfor har vi ventet og derfor venter vi stadig. Men ikke så længe endnu – tror jeg 🙂

empower

Opsamling

Nu, hvor vi har været igennem alle 4 niveauer i den hemmelige krig, forstår du måske, hvorfor jeg ser det, der foregår, som en guddommeligt orkestreret plan. Den måde, alle niveauerne spiller sammen på. Den måde det hele har udviklet sig på, uden overordnet styring. Og den måde, The Great Awakening bølgen lige nu ruller hen over hele verden. Det fortæller mig tilsammen, at det, der foregår alt sammen er meant to be. Mange kalder det, der foregår, for bibelsk. Og det kan jeg godt tilslutte mig. Det her kommer til at gå over i historien som en meget særlig og stor periode i menneskehedens historie.

Jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg i årevis har lyttet til budskaber om denne tid. Så jeg har haft en forventning om, at den ville komme og ser alt, der sker, i det lys. Men at det skulle blive en virus med tilhørende “vacciner, der skulle udløse det store skift, det havde jeg alligevel aldrig drømt om. Og at vi skulle igennem så meget mørke, inden vi kan mærke og se Lysets sejr, det havde jeg heller ikke troet. Jeg troede, at den kollektive ascensions-proces villle være langt mere let. Og langt mindre smertefuld.

Men selv om det er anderledes, end jeg havde troet, så ser jeg det alligevel som et udtryk for den guddommelige plan. Og der, hvor jeg er i dag, kan jeg godt se, at det nødvendigvis må være præcis sådan, som det er. Jeg håber, du kan se noget af det samme. At vi er nødt til at skulle igennem sjælens mørke nat, inden vi kan tage hul på den nye verden.

Ellers vender jeg tilbage til den del i næste afsnit af denne føljeton 🙂

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

empower

3 Comments
 • Karen Nørskov
  Posted at 17:55h, 15 februar Svar

  Mange tak Ianneia knus Karen

 • Pingback:Sjælens mørke nat. Hvorfor er den nødvendig? Den hemmelige krig.
  Posted at 16:23h, 24 februar Svar

  […] at begynde at kigge ærligt på det. Det var ikke nok, at nogen – f.eks. The World Alliance, The Truthers eller sågar vores udenjordiske venner i The Galactic Federation – fortalte os, hvad de havde […]

 • Pingback:Den hemmelige krig mellem mørket og lyset. Er krigen vundet?
  Posted at 12:40h, 23 juni Svar

  […] ville ikke have en holdbar effekt, hvis ikke der også var sejre on the ground. I afsnit 3 og 4 i føljetonen beskriver jeg de 4 niveauer i krigen mellem mørket og lyset. Hvordan de lyse […]

Post A Comment