The World Alliance er niveau 3 i det, jeg kalder de 4 niveauer i den hemmelige krig på Jorden

Niveau 3 og 4 i den hemmelige krig

Afsnit 3 i føljetonen om den hemmelige krig på Jorden.

Dette afsnit i føljetonen om den hemmelige krig handler om The Galactic Federation og The World Alliance. Disse 2 sammenslutninger er de 2 øverste i de 4 niveauer, som krigen har udspillet/udspiller sig på. For at det ikke skal blive for langt, får du i dette indlæg kun disse 2 niveauer. I næste indlæg får du så de to nederste niveauer. For at det hele skal gi mening, så lad mig lige repetere følgende:

Det, vi står midt i på Jorden lige nu, er en tusindårig gammel (hemmelig) kamp, som pludselig bliver synlig for os alle. Kampen mellem lyset og mørket, mellem det onde og det gode. Mellem kræfter, der vil menneskeheden det godt og kræfter, der ikke vil menneskeheden (men kun sig selv) det godt. Mange kalder det også kampen mellem service-to-self (Eliten) og service-to-others (The World Alliance). Hvor dem, som kun har haft egne interesser for øje, har haft magten på Jorden i mange, mange år. Og infiltreret alt, lige fra top til bund i samfundet og på den måde kontrolleret, hvordan mennesker tænker, handler og føler. Alt det kan du bl.a. læse mere om i bogen AT VÅGNE.

Denne kontrol er primært foregået gennem frygt-programmer, hvilket vi jo har set folde sig ud i fuldt flor under Covid-scenariet. Men denne gang er programmet/agendaen opdaget og afsløret, også på græsrodsplan. Det er i meget høj grad det, krigen har handlet – og stadig handler – om. Mange “almindelige” mennesker har opdaget, hvad der foregår og deltager aktivt i kampen. Det betyder, at krigen er i sin sidste fase og agendaen er klar til at blive afsløret. Og – som du måske er klar over, jeg er overbevist om – så har de mørke kræfter tabt, selv om det ikke umiddelbart ser sådan ud.

Det tager vi et senere afsnit af føljetonen.

empoweryou

De 4 niveauer herunder The World Allianc

Men tilbage til de 4 niveauer, som krigen har udspillet sig på. I min optik er det netop det faktum, at alle 4 niveauer har været så aktive i de sidste par år, der gør den afgørende forskel, hvad angår de lyse kræfters sejr over de mørke. Mange har hørt om The World Alliance og deres arbejde for at uskadeliggøre den elite, som har haft kontrol over menneskeheden i mange, mange år. Og mange anser måske denne alliances arbejde som den vigtigste brik i den hemmelige krig.
moi

Sådan ser jeg det ikke. Jo,  jeg ser The World Alliance’s arbejde som absolut centralt og helt uundværligt. Og jeg er dybt, dybt taknemmelig for det, de har gjort og stadig gør. Men uden det arbejde, der er foregået på de andre niveauer i krigen, ville de højst sandsynligt ikke have nået de resultater, som nu er tilfældet. Forsøget med at få skovlen under den magtfulde elite har været gjort før, men er først denne gang blevet en succes. Det, der kulminerer lige nu er stort og uden tvivl noget, vi kommer til at snakke om mange år frem. Og som børnene kommer til at lære om i skolen, som den store krig på Jorden – eller noget i den retning.

Herunder forsøger jeg i forholdsvis kort form at beskrive først niveau 4, og derefter niveau 3.

empoweryou
Niveau 4: Det Galaktiske Niveau

Lad mig starte dette afsnit med at sige, at hvis tanken om, at vi ikke er alene i Universet, er en fremmed tanke for dig, så vil jeg opfordre til at bruge den Aristoteleske visdom. Nemlig at forsøge at rumme en tanke uden at acceptere den. For det er svært at beskrive omfanget af denne krig, uden at inddrage vores galaktiske familie, som har spillet en stor rolle for at hjælpe Jorden. Disse kommer fra Pleiaderne, Arcturien, Andromeda og andre civilisationer. Tilsammen indgår disse ikke-jordiske samfund i The Galactic Federation of Worlds. En sammenslutning, som gennem mange, mange år har kæmpet for at fratage de mørke kræfter, hvis rod også findes “derude” i galaksen, herredømmet over Jorden.

Jorden bliver af repræsentanter fra The Galactic Federation kaldt en prison planet og menneskeheden en slave race. Det har vi jo levet lykkeligt uvidende om, fordi vores magthavere har opereret i det skjulte og holdt os slavebundne i al hemmelighed. Den mind control, de har udøvet på os, har været så udspekuleret, at vi har troet, at vi var frie og ubundne (i hvert fald i den vestlige verden).

mki
Men vores galaktiske familie har vidst, at det langt fra var sandheden. De kender vores sande potentialer. Og de har været været klar over, at disse potentialer (læs: vores skaberkraft) bevidst er blevet holdt nede. Af de kræfter, der for tusinder af år siden tiltog sig herredømmet over Jorden. Så de har kæmpet ihærdigt for at svække disse kræfters adgang til vores planet. Det er noget af det vigtigste arbejde i den hemmelige krig, for uden denne svækkelse og afskæring af de mørke kræfters adgang “udefra”, ville vi som fodtropper ikke have haft en chance for at vinde over dem.

empoweryou

Brug den Aristoteleske visdom

Ja, jeg ved, at ovenstående er langhåret. Min reaktion, da jeg hørte dette første gang var også: Ej altså, helt ærligt, vores liv er jo ikke en science fiction film … Men husk nu Aristoteles! Måske kan du lade være med at afvise tanken helt, men lade det stå åbent, om det kunne være sandt. I hvert fald er der flere og flere jordboere, der åbner sig for tanken om, at der er liv ude i rummet. I betragtning af, hvor stort universet er, ville det være usandsynligt, at vi skulle være alene.

Hvis du vil have min version af, hvorfor vi ikke har åbnet os for tanken forlængst, så handler det også om den hemmelige krig. Dem, som har haft magten på Jorden, Eliten, har haft interesse i at menneskeheden har troet, at der ikke var liv andre steder. Og de haft interesse i, at vi har troet, at dem, der evt. var “derude” var onde og en trussel imod menneskeheden. Så vi er – primært gennem medierne – blevet programmeret til at tænke på ganske bestemte måder omkring det. Og en af måderne har ikke været, at der er venligsindede kræfter, som vil menneskeheden det godt.

mko

Sideløbende med denne programmering har regeringer verden over haft et tæt samarbejde med ikke-jordiske kræfter, uden at fortælle det til befolkningen. Ja, det er så min version. Jeg er ikke i tvivl om, at alt det her kommer frem inden for de næste par år. Mere præcist tør jeg ikke sige det. Det kommer, når menneskeheden er klar til at høre det, uden at gå i panik.  Jo flere, der praktiserer den Aristoteleske visdom med åbenhed og ikke-arrogance – jo hurtigere. For vores venligsindede  galaktiske familie aflæser vores åbenhed. Og når den er tilpas stor, træder de frem.

empoweryou

Niveau 3: The World Alliance

Nu kommer vi lidt ned på Jorden igen. For her nede på vores skønne planet finder vi det næste niveau, som af vores galaktiske familie kaldes The World Alliance. Denne alliance går under mange andre navne. Så som The White Hats.SOC (Self-Organized Collective). TLS (The Light System). The Counterforces. Eller slet og ret The Alliance. Her og nu kalder jeg The World Alliance for TWA for nemheds skyld.
empoer

Det er svært at sige noget 100% sikkert om TWA, for de har arbejdet i dyb hemmelighed. Dette fordi deres/vores modstandere er både udspekulerede og brutale. Og fordi de har tro væbnere overalt som en følge af deres omfattende infiltration. Men jeg forsøger at sige det, jeg efter langvarig research mener at vide. (Du kan læse meget mere i AT VÅGNE).

TWA har været aktive mindst siden starten af 60’erne, hvor Præsident Kennedy blev myrdet. Her gik positive kræfter inden for det amerikanske militær sammen (der er herfra, navnet SOC stammer). For at udarbejde en langsigtet plan med det formål at fratage de mørke kræfter (som stod bag mordet på Kennedy og flere andre af 60’er-mordene) deres magt og kontrol over USA og Jorden. Siden er det blevet en verdensomspændende alliance med repræsentanter fra positive fraktioner af næsten alle landes militærer. Plus politiske og andre indflydelsesrige ledere, som ønsker menneskeheden det godt. Denne gruppe har i mange år arbejdet systematisk på at nedbryde den magt, som de mørke kræfter (Eliten/The Black Hats) har haft i hele det jordiske samfund.

Alt dette er foregået i tæt samarbejde med The Galactic Federation of Worlds. (Husk, at inden for militære kredse er samarbejde med ikke-jordiske kræfter heller  ikke en vild fantasiforestlling).

the world alliance

Vigtige milepæle i det arbejde The World Alliance har lavet

Nogle af de ting, som TWA har opnået, er nedbrydning af det gamle økonomiske og finansielle system. Et system, som kun var sat i værk for at berige bank-ejerne, først og fremmest kontrolleret af Rotchild familien. Samt at lægge fundamentet for det nye økonomiske system, som tilgodeser velstand og tryghed for hvert enkelt menneske på kloden. Et system, som sikrer, at ingen på Jorden fremover kommer til at leve i fattigdom. Det kommer vi uden tvivl til at høre mere om her i løbet af 2022.

En anden vigtig del af TWA’s arbejde er noget, jeg ikke før har skrevet om, heller ikke i AT VÅGNE, da det er et meget følsomt emne. Det handler om handel med og misbrug af børn, som viser sig at være langt mere omfattende, end vi har gået og troet. Prins Andrew er desværre ikke en enlig forvildet svale, hvad det angår. Trafficking af børn, kvinder og mænd er en velorganiseret forretning, drevet og udnyttet af den elite, der styrer vores verden. Retssagen mod Gislaine Maxwell (Epsteins ex) tog hul på denne afsløring, men har indtil videre kun vist toppen af isbjerget. Så bered dig på mere. Nu er det nævnt og så kan vi vende tilbage til det, når det for alvor begynder at komme frem i offentligheden.

the world alliance

Covid scenariet

En sidste ting, jeg vil nævne omkring TWA’s arbejde (som er ekstremt omfattende, så det her er kun smagsprøver), er deres positive interventioner omkring Covid-“vaccinerne”. Elitens oprindelige agenda omkring vaccinerne var meget, meget mørk. Men mange forlydender siger, at  TWA har lykkedes med at uskadeliggøre en stor del, så mange af de vacciner, der er i omløb nu, faktisk er placebo.
empoweryou
Mange advokater og medicinske fagfolk arbejder lige nu på at afdække sandheden bag “vaccinerne”. Og mange retssager er på vej for at stille bagmændene til ansvar. For en uge siden startede GRAND JURY undersøgelsen under ledelse af den tyske advokat Reiner Fuelmich. Målet med denne er at udarbejde anklageskrifter mod bl.a. Fauchi (USA’s svar på Søren Brostrøm), Tedros (formanden for WHO), Drosden (bagmanden bag PCR testen) og Gates (verdens største vaccineproducent og den, der reelt bestemmer over WHO).
empoweryou

Hele problematikken omkring Corona og Covid bliver (i mine øjne) uden tvivl det, der endeligt får skovlen under Big Pharma (grundlagt af Rockefeller familien). Og de mange forbrydelser, de har udøvet mod menneskeheden gennem mange, mange år. Men også Big Tech og hele mediebranchen, der – som jeg skrev om sidst – gennem censurering og en ekstrem stram kontrol af den information, der er kommet igennem til offentligheden, har medvirket til forbrydelserne.

empoweryou
Opsamling The World Alliance

Jeg er sikker på, at vi om 1-2 år, når alt omkring den hemmelige krig er offentlig viden, bliver fyldt af en dyb taknemmelighed. Over for både The Galactic Federation og The World Alliance. For det enorme arbejde, de har lavet bag scenen for at redde menneskeheden fra en meget mørk agenda.

Ligesom vores galaktiske brødre og søstre gang på gang har udtrykt dyb taknemmelighed over det arbejde, vi laver her på Jorden. Det er det, jeg kalder niveau 1 og 2 (som du kan læse om i det næste afsnit i føljetonen). Og som vi også kan kalde for fodtropperne. Denne taknemmelighed bunder i en erkendelse af, at vi alle er forbundet.  Som udenpå, så indeni. Som foroven, så forneden. Vi er alle én stor familie. Og det, som sker på Jorden – om det er mørket eller lyset, der regerer – det har vital betydning for livet i hele galaksen.

empoweryou

Og fremover er det altså Lyset, takket været sejren i denne hemmelige krig 🙂

OBS

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

2 Comments

Post A Comment