sjælens mørke nat er en nødvendig proces at gennemgå for at slippe de tungtvibrerende følelser, som forhindrer at vores vibrationer kan stige

Sjælens mørke nat. Hvorfor er den nødvendig?

Afsnit 5 i føljetonen om den hemmelige krig på Jorden.

Begrebet Sjælens Mørke Nat stammer fra munken Johannes af Korset, som levede 1542 til 1591. Men også Platon har beskrevet fænomenet i forbindelse med sit begreb Platons Hule. Jeg tror dog ikke, han kaldte det sjælens mørke nat. Hvorom alt er, så er det et begreb, som bliver brugt omkring situationer, hvor mennesker befinder sig i et nødvendigt mørke, lige inden oplysning.

Både Johannes af Korset og Platon bruger begrebet om en dyb eksistentiel kris i det enkelte menneske. Den indre korsfæstelsesproces kan vi kalde det. I dette indlæg bruger jeg det mere som et kollektivt begreb for det, vi som menneskehed har været igennem de sidste 2 år. Så indlægget handler i højere grad om det globale samfunds mørke nat. Som naturligvis kan afstedkomme – og hos mange af os  allerede har afstedkommet – en personlig sjælens mørke nat hos individerne. I form af en dyb eksistentiel krise, som opstår i kølvandet på erkendelsen af, at meget af det, vi har troet, var sandt, ikke er det.

Den måde at bruge sjælens mørke nat på er en form for “bøjning” af begrebet, som jeg håber giver mening. For at vi har været i et mørke de sidste 2 år, er ingen vist uenige om. Og at vi befinder os på tærsklen til oplysning, ved du sandsynligvis også, at jeg tror på.

Men hvorfor har vi som menneskehed været nødt til at gå igennem dette mørke? Hvorfor har det været nødvendigt at få øje på og deltage i denne hemmelige krig, som jeg kalder det? Hvorfor skal det til, før vi kan træde ind i en ny, lysere verden i en højere vibration? Eller sagt på en anden måde: Hvorfor er Covid-scenariet en nødvendig del af den kæmpe store opvågningsproces, som ascensions-processen (altså skiftet fra 3D til 5D) er?

m

Sjælens mørke nat hjælper os med at give slip på det tunge i os

Det første svar på det spørgsmål, har du måske hørt mig sige flere gange. Det er i hvert fald ikke første gang, jeg nævner det 🙂 Svaret lyder: Fordi det store skift, vi står i, kræver, at vi giver slip på al tyngde. Det er ikke muligt at bringe de lavt-vibrerende følelser – alt, der ikke er Kærlighed, kan vi sige – med ind i vores nye liv i 5. dimension.

Det er ikke på nogen måde en moralsk dom (á la du fortjener ikke at komme ind i 5D før du har givet slip). Det er simpelthen ren og skær naturlov. Ud fra Loven om Tiltræknings grundprincip: lige tiltrækker lige. Hvis vi er fyldt af lavt-vibrerende følelser, er det i følge dette princip ikke muligt at tiltrække de højt-vibrerende 5D energier. Vi kan betragte det som en vibrationsmæssig port, vi skal igennem. Enten tiltrækkes vi helt automatisk hen imod og igennem porten, eller også er der modstand på at komme derhen, indtil vibrationerne matcher. Og det gør de, når vi har givet slip på den tyngde, vi bærer på.

Og så kommer jo 1.000 kr. spørgsmålet: hvordan gør vi det? Det gør vi ved at gå igennem sjælens mørke nat. For den tvinger os til at se ærligt og modigt på, hvad vi indeholder. Og hvad vores samfund indeholder. For det er jo netop sådan, at den 3D matrix, vi har været i, den lever indeni os allesammen. Vi er alle programmeret med 3D’s lavt-vibrerende (tunge) energier. Og den tyngde, vi bærer på individuelt og kollektivt, den er blevet tydelig og klar under Covid sceneariet.

Det hele har været en nødvendig forberedelse til at give endeligt slip, så vi kan bevæge os ind i 5D. Lad os se lidt mere konkret på, hvordan det har udspillet sig.

m

De lavt-vibrerende følelser under Covid

Et af de tunge 3D-programmer, der har spillet den største rolle under Covid-scenariet, bunder jo tydeligvis i den lavt-vibrerende følelse under dem alle:

FRYGT. For at blive udstødt af flokken og blive betragtet som forkert, asocial og egoistisk. I sidste ende frygten for at dø. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg tror, der står nogen bagved virus-fortællingen, som har spillet bevidst på den frygt.

Hertil har en masse andre tunge og lavtvibrerende programmer været i spil:

SKAM (ifm udskamning af dem, som mener og siger noget andet end det herskende narrativ).

SKYLD (ifm at placere ansvaret for smitte og spredning af sygdommen).

ILLUSIONEN om ADSKILLELSE (ifm splittelsen og krigen mod hinanden).

UFØLSOMHED/BRUTALITET (ifm manglende indføling med “de andre”)

VREDE (over for dem, der mener noget andet).

Gennem alle disse lavt-vibrerende følelser har krigen udfoldet sig i fuldt flor mennesker imellem. Så vi kan sige, at den mørke agenda (som jeg tror står bag Covid) – har faktisk gjort os en tjeneste ved at lægge så stort et pres på os. Fordi den kollektivt har drevet os ud i sjælens mørke nat. Så vi kan se, hvad der sker indeni os, når vi bliver pressede. Og så vi – allervigtigst – kan begynde at tage hånd om de “uheldige” sider. Eller usande sider, kan vi også kalde det. For jeg tror jo netop, at alt det, vi har været programmeret med i 3D, det er slet ikke – som i slet ikke – sandheden om os.

Jeg tror, menneskets natur er kærlig, god, medfølende, omsorgsfuld, hjælpende, støttende, forstående, skabende, tillidsfuld – og en hel masse mere. Men det er ikke de sider, vi har set i den krig, der har udspillet sig. Vi har set de programmerede “grimme” sider. Vi har virkelig set, hvad de lavtvibrerende programmer, styret af frygten, kan få os til.

m

Sjælens mørke nat er “at nå sin bund”

Ovenstående er vigtige erkendelser at tage med os. Sjælens mørke nat viser os de mørkeste sider på en måde, så vi ikke kan komme udenom at se dem. Og når først vi ser dem og møder dem og transformerer dem – så matcher vores system den høje frekvens i 5D. Måske skal vi lidt længere hen i forløbet, før vi for alvor kan mærke den transformation. Måske hænger vi stadig lidt for meget fast i den gamle programmering. Men transformationen kommer, vær sikker på det.

Det, vi er igennem, er den samme proces, som man inden for misbrugsbehandling – og inden for seriøs personlig udvikling i øvrigt – kalder at nå sin bund. Dette begreb udspringer af den erkendelse, at når vi har at gøre med dybt forankrede psykologiske mekanismer, så gør vi først noget ved det, når vi absolut ikke kan lade være/blive fri. Vi skal miste alt, som man også siger inden for misbrugsbehandlingen.

Det har jeg tænkt meget over under Covid-scenariet. Jeg har i forbindelse med min egen årelange proces med at komme ud af min medmisbruger-adfærd, studeret begrebet benægtelse i detaljer. Både min egen og andres. Jeg har opnået stor respekt for de stærke mekanismer, der er på spil, når vi mennesker er i benægtelse. Og jeg har mærket på egen krop, hvor sandt det med at nå sin bund er, når det handler om at give slip på dybt indgroede vaner og adfærd. Vi gør det først, når vi ikke kan blive fri. Eller når den gamle adfærd gør så ondt, at alt andet er bedre.

Grunden til vores modstand er, at vi inderst inde ved, at hvis vi skal give slip, så indebærer det, at vi fuldkommen skal ændre vores selv- og verdensbillede. Erkende, at vi har levet i en illusion.

m

Angsten og gaven i sjælens mørke nat

Så når vi som menneskehed når vores bund, så er vi top-motiverede til at gøre noget ved det. Når vi ser, hvad det er for en matrix/et samfund, vi har været en del af, så får vi drivkraften til at skabe noget andet. Derfra får vi modet til at kigge ærligt på det misbrug, der har fundet sted og som vi som menneskehed har ladet ske ved at optræde som medmisbrugere. Gennem benægtelse, bortforklaringer, naivitet, godtroenhed m.v. Det, som man også med et fint ord kalder kognitiv dissonans.

Det er angstprovokerende at begynde at kigge ærligt på det. Det var ikke nok, at nogen – f.eks. The World Alliance, The Truthers eller sågar vores udenjordiske venner i The Galactic Federation – fortalte os, hvad de havde fundet ud af, og afsat dem, der har misbrugt os. Vi ville ikke tro på det, når vi ikke havde mærket konsekvenserne selv. Men samtidig med, at det er angstprovokerende, så er det der, befrielsen ligger. Lige som Lyset ligger lige for enden af sjælens mørke nat.

Jo ærligere, jo modigere, jo mere åbent og jo mindre benægtende, vi formår at møde det, som dukker op her i menneskehedens sjælens mørke nat, jo hurtigere kommer vi igennem den. Og jo bedre vi er til at lede efter gaven i det hele, jo hurtigere giver vi slip på det. Når vi ser sjælens mørke nat som en positiv ting, der bragte os oplysning. Når vi ser, at den krig, der har udspillet sig, har haft et formål. Nemlig at åbne vores øjne for, at krigen faktisk har eksisteret altid. At vi faktisk alle er født ind i den, uden at vide, at det var sådan, det var. Og at Covid scenariet blot har tydeliggjort krigen, så vi kan tage os af den.

m

Presset på menneskeheden i sjælens mørke nat har virket

Så i virkeligheden er krigen nu faktisk langt mindre hemmelig, end den har været i hele resten af vores liv. Tak Covid for at åbne vores øjne for det.

Hvis du kan følge mig i ovenstående betragtninger, så håber jeg, du også kan se, hvorfor den rolle, de mørke kræfter har spillet, og den krig, der har været i gang med/mod dem, har været nødvendig. Vi ser lige nu, at mennesker i særligt Canada og Australien rejser sig i store demonstrationer/convoyer for at få deres frihed og menneskelighed tilbage. De 2 lande er nogle af dem, der er blevet presset allerhårdest, hvad angår restriktioner, vaccinetvang og frihedsberøvelse i det hele taget.

Og vi ser det breder sig. I denne uge er en convoy startet i USA, fra Californien i vest til Washington DC i øst. I Frankrig og andre europæiske lande sker det samme. I de seneste par uger er Grand Jury processerne (dem, der også kaldes Nürnberg 2.0) gået i gang under ledelse af The Corona Commité og Reiner Fuelmich. Målet er at stille de ansvarlige bag Covid-scenariet til ansvar. Og oplyse menneskeheden om, hvad der reelt er foregået.

Alt dette er udtryk for den nok-er-nok-holdning, der breder sig over hele Jorden. Så presset på menneskeheden har virket. Med en pæn portion erfaring rigere har vi klargjort os selv til at skabe en ny verden uden det mørke, og uden det bedrag, benægtelse og illusion, som den gamle har været fyldt af.

Det er en meget positiv udvikling i den hemmelige krig. Det betyder, at vi er kommet tættere på Lyset, så vi kan tingene klarere. Lad os glæde os over det 🙂

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

 

 

4 Comments
 • Line Frederiksen
  Posted at 11:20h, 27 februar Svar

  Godt beskrevet
  Ligesom en diamant, som er blevet til under et stort tryk

  • Ianneia
   Posted at 12:40h, 27 februar Svar

   Tak Line. Og ja, vi er alle i gang med at få vores indre diamanter til at stråle

 • Lene Nielsen
  Posted at 11:16h, 22 oktober Svar

  Jeg undrer mig over forbindelsen mellem de mørke kræfter og vores danske politikere – bl. a. I forhold til håndteringen af hele Corona- situationen: Er politikerne bevidste om at de render de mørke kræfters ærinde eller er de blevet manipulerede lige som resten af befolkningen ? Så der TROR de gør det bedste for befolkningen eller ved de godt at de misinformerer, lyver og censurerer ?

  Mange hilsner
  Lene

 • Ianneia
  Posted at 18:00h, 23 oktober Svar

  Ja, jeg undrer mig også, det er nogle af de svar, vi stadig har til gode. Jeg personligt tror, at nogle af vores politikere og myndighedspersoner er bevidste om, hvad de medvirker i, mens andre ikke er. Det er noget af det, der forhåbentlig snart kommer lys på. Mange hilsner ianneia

Post A Comment