jesu lære om tilgivelse

Jesu lære om tilgivelse

Dette indlæg handler om Jesu lære om tilgivelse, som jeg for nyligt fik genopfrisket ved at høre lydbogen Jesus: My Autobiography (Jesus’ selvbiografi), kanaliseret og skrevet i 2015 af Tina Louise Spalding.

Jeg har skrevet en del om tilgivelse tidligere, både her på bloggen og i bogen Kærlighed i 5. dimension. Men pga genopfriskningen af Jesu lære gennem bogen, føler jeg mig kaldet til at skrive om det igen. Det er en af de mange bøger, som jeg tror, kommer til at få stor betydning i årene, der kommer.

Hvis du ikke allerede ved det, så kanaliserede Jesus det store værk Et Kursus i Mirakler i 70’erne gennem Helen Schucmann. Jeg har tidligere studeret Et Kursus i Mirakler, først og fremmest gennem Gary Renards bøger. Og jeg har også studeret den hawaianske filosofi H’oponopono, hvis hovedpointer lægger sig tæt op ad Et Kursus i Mirakler.

Helt kort og skåret ind til benet er de to vigtigste hovedpointer:

1. Alt, hvad vi oplever, er en spejling af vores eget indre.
2. Hvis vi ønsker at ændre/heale noget, er der kun én vej: Tilgivelse.

I selvbiografien ønsker Jesus at formidle til menneskeheden, hvad det egentlig var, hans undervisning i inkarnationen for 2.000 år siden handlede om. Før den blev “hijacket” af magt-eliten og nedskrevet i en form, som passede til deres agenda, i det, som blev den kristne kirkes Bibel. Han gør rede for, hvordan hans liv og lære blev forvrænget gennem udeladelser og omskrivninger, så den sande essens ikke trådte tydeligt frem, men i stedet blev brugt som et middel til at undertrykke og kontrollere befolkningen (Se evt uddrag nederst i indlægget for uddybning).

 

Jesu lære og ascensions-processen

I bogen fortæller Jesus, at det har været en stor smerte for ham at betragte – fra de åndelige planer, hvor han har opholdt sig siden denne inkarnation – hvordan hans lære således er blevet misbrugt. Og at det nu er tid til, at menneskeheden får sandheden at vide. Derfor er han så tæt på Jorden i disse år, og derfor har han – og mange andre opstegne mestre og lærere fra Lyset – leveret så mange kanaliserede budskaber gennem forskellige medier på det seneste.

Alle giver de tydeligt udtryk for, at alt det (kaos), vi oplever på Jorden lige nu, er en del af det store bevidsthedsskift, som menneskeheden står foran. Hvor vi smider de gamle forvrængede “sandheder” væk og begynder at leve efter de sande universelle love. For det er jo det, det hele handler om i denne ascensions-tid. At skifte til at leve i overensstemmelse med sandheden – om os selv, om livet og ikke mindst om, hvordan vi har skabt vores verden og omskaber det, vi ikke er glade for. Og her kan Jesu lære altså hjælpe os godt på vej.

Derfor er hans selvbiografi gennem Tina Louise Spalding i mine øjne en meget vigtig bog. Den anviser vejen til netop at forstå og leve efter de universelle love, den universelle sandhed, kan vi sige. I en mere tilgængelig og overskuelig form end Et Kursus i Mirakler. Jeg håber, den på et tidspunkt bliver oversat til dansk.

 

De to hovedpointer i Jesu lære

De to hovedpointer, som er nævnt ovenfor, hænger uløseligt sammen. For hvis vi tror på, at vi selv skaber ALT i vores liv, så er der kun én der kan ændre det, og det er os selv. Det gælder både i vores personlige liv og i det kollektive, altså vores lokale og internationale samfund. Det hele er en afspejling af vores eget indre, hvorfra vi skaber noget i det ydre, der er et vibrationsmæssigt match.

Det er jo det, magt-eliten har udnyttet til det yderste (for de kender godt til Jesu lære, hvilket han også skriver om). Hvis man skaber en matrix bestående af forskellige systemer (religion, økonomi, uddannelse, medier, sundhed/sygdom m.v.) og gennem disse systemer programmerer menneskeheden med svækkende og drænende overbevisninger – ja, så har man en skabermaskine, der konstant står og replikerer sig selv.

Men når vi begynder at forstå, at vi faktisk selv har skabt det hele, så har vi en kæmpe magt til at begynde at omskabe det, vi ikke kan lide. Og i min, og vist manges, optik er der en del i vores liv/samfund/verden lige nu, som godt kunne trænge til lidt kærlig omskabelse. Og der kommer vi så til den næste pointe, nemlig Tilgivelsen. Det er der, guldet og den store forandringskraft ligger. For i den gamle matrix ville erkendelsen om, at vi selv har skabt det hele, automatisk udløse følelser af skyld og skam. Det er sådan, vi er programmeret til at reagere. Jeg må have gjort noget forkert, altså er jeg en synder. Jeg er et dårligt menneske, ond og forkert på alle måder.

 

Tanker og følelser i 3D-matrixen

Disse tanker og tilknyttede følelser kender vi jo så godt fra vores “gamle” liv i 3D matrixen. Dem er vi født ind i og de er blevet vedligeholdt af alle systemerne i matrixen. Så hvis vi skulle påtage os ansvaret for at have skabt ALT, støder vi automatisk ind i modvilje og modstand. Så hellere undlade at lukke op for erkendelsen af, at vi selv har skabt det, så vi undgår skyld og skam. Det er – i den gamle matrix – for stort et ansvar at tage på sig.

Al den elendighed i verden, det kan jeg ikke overskue at påtage mig ansvaret for. Det er for stor og ubærlig en byrde. Så hellere blive i ignorancen (om den første pointe).

Men det er jo først og fremmest, fordi vi er programmeret til at tro, at vi alle er syndere/onde/forkerte. Og syndere venter der en brutal afregning i skærsilden. Vi har i den gamle matrix i 3D fået afskåret kontakten til Kærlighedens Gud, og erstattet den med en straffende og ukærlig Gud. Derfor er det så ubærligt/uoverskueligt at påtage os ansvaret for vores skabelser. Og jo, godt nok er tilgivelse et tema i Kristendommen, men stadig ud fra en grundforståelse af, at vi er syndere.

Men Jesu lære om tilgivelse (den anden pointe) er, at Kærlighedens Gud slet ikke opfatter os som syndere. Men derimod som uskyldige, godhjertede væsener, som er elsket og værdsat langt ud over vores fatteevne. Men vi er uvidende. Måske husker du citatet: Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør (som på forunderlig vis kom gennem nåleøjet i Bibelen). Et citat, som meget vel kan gælde os alle i 3D-verdenen. Vi har virkelig ikke været klar over, hvad der er foregået og hvad vi har deltaget i af skabelse. Derfor er vi uskyldige.

 

Jesu lære om tilgivelse

Men når vi forstår, at vi er uskyldige, er det meget lettere at påtage os ansvaret for, at vi selv har skabt og vedligeholdt den hårde, umenneskelige verden i 3D. Og så er det meget lettere at udføre den vigtigste tilgivelsesproces af alle. Nemlig tilgivelsen af os selv. Det er der, det hele starter. Derfra kan vi begynde at tilgive vores nærmeste og alle, der har gjort os ondt på det personlige plan. Og derfra kan vi tilgive politikere, myndigheder, banksystemer, religioner m.v. som ikke har haft vores bedste velbefindende på sinde. Hele Cabalen/Eliten/Deep State/Kazarian Mafia (kært barn har mange navne), som har haft magten på Jorden i alle disse mange år.

Tro mig, der kommer meget frem i den kommende tid, som kalder på denne tilgivelsesproces. Og jo mere, vi kan undgå at blive opslugt af de lavt-vibrerende følelser (vrede, had, raseri, bitterhed, skyld, skam m.v), og i stedet møde det, der kommer, med personlig ansvarlighed og tilgivelse (som aktiverer højt-vibrerende følelser) – jo hurtigere kan vi komme vi ud på den anden side og begynde at omskabe vores verden.

Så hermed en opfordring til at virkeliggøre Jesu lære og begynde at praktisere tilgivelse i dit eget liv. Og, som sagt, jeg anbefaler, at du starter med dig selv. Du er uskyldig, kærlig og godhjertet og har gjort alt det bedste, du kunne. I alle situationer og alle relationer. Men der er noget (programmeringen), der i nogle situationer har afholdt dig fra at gøre det mest kærlige. Men du/vi har været uvidende og er derfor uskyldige. Derfor er den største gave vi kan gi os selv, vores nærmeste og vores kærlige Skaber, som elsker os ubetinget – at vi tilgiver os selv. Så vi hæver vibrationerne i vores eget system – og dermed i det kollektive felt.

 

Forskellige redskaber til at praktisere Jesu lære

Der er mange forskellige måder, du kan gribe en tilgivelses-proces an på. Herunder kommer nogle af de redskaber, jeg har brugt og stadig bruger

Mantraet:

Jeg tilgiver mig – og jeg tilgiver dig

– er godt at have ved hånden/i hovedet, hver gang der dukker tanker op om svære situationer/relationer i dit liv.

———————

H’oponopono mantraet:

I’m sorry (Undskyld)
Please forgive me (Tilgiv mig)
I love You (Jeg elsker dig)
Thank You
(Tak)

– er ligeledes godt at indsætte i din tankevirksomhed, hver gang du møder noget indeni eller udenfor dig selv, som du ikke bryder dig om. Og jo, det kan også godt bruges, når du f.eks. ser politikere i TV 🙂

———————–

Jeg har også været glad for Diana Coopers (forfatter til bl.a. 2012-bogen) tilgivelses-deklaration. Hun blev i efteråret diagnosticeret med en kræftsvulst i tyktarmen. I den forbindelse skrev hun om, hvordan hun intensiverede sin tilgivelses-praksis for at omskabe/helbrede den. Hver morgen og/eller aften gentager du følgende:

Forgiveness declaration

I forgive everyone who has ever hurt or harmed me,
consciously or unconsciously,
in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane
or level of existence or any other.
I offer them Grace.

I ask forgiveness for everything I have ever done
to hurt or harm another,
consciously or unconsciously,
in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane
or level of existence or any other.
I ask for Grace.

I forgive myself for everything I have ever done
to hurt or harm another
consciously or unconsciously,
in this lifetime or any other,
in this universe, dimension, plane
or level of existence or any other.
I accept Grace.

I am free and joyful.
All chains and restrictions fall from me.
I stand in my full power as a master.
So be it. It is done.

 

Mere inspiration

Hvis du har min bog Kærlighed i 5. Dimension, kan du evt. læse kapitel 4 om tilgivelse endnu en gang. Som du sikkert ved, så forstår vi tingene på forskellige måder, hver gang vi læser det samme. Der er også øvelser og redskaber, du kan bruge i din tilgivelses-proces.

————————-

Hvis du har mit e-kursus Tilgivelse – sæt dig selv og andre fri  (det ligger også som en del af kursuspakken Grundpakken til 5. Dimension) – så kunne du gense undervisnings-videoen og/eller tage nogle af øvelserne/meditationerne frem igen.

—————————

Endelig kan jeg anbefale meditationen Tilgivelserummet, som guider dig igennem en tilgivelsesproces. I den kan du invitere en udgave af dig selv, som du ønsker at tilgive, ind i dit tilgivelsesrum – og du kan invitere andre mennesker/væsener ind. Den kan bruges igen og igen til at sætte dig selv og andre fri af fortidens negative bindinger. En vigtig del af ascensions-processen, da vi ikke kan tage de gamle tunge følelser fra 3D matrixen med os ind i den nye verden i 5D.

 

Jesu lære om den tid, vi står i lige nu

Herunder kommer et uddrag (på engelsk) af Jesus’ selvbiografi, som jeg synes er særligt interessant ift den tilstand af opsplitning, udstødelse og udskamning, som vi står i på Jorden lige nu. Det taler ind i den frygt, som lever dybt i os alle, for at skille sig ud fra flokken og tale autoriteternes narrativ imod. Samt frygten for at forbinde os med vores spirituelle/guddommelige selv. Jeg synes, det forklarer nogle af de reaktioner, jeg og mange andre, der stillede sig kritisk overfor myndighedernes håndtering af Coronakrisen, har mødt i vores familier og vennekredse. Og det beskriver, hvilke stærke kræfter der er på spil i den kollektive underbevidsthed.

Selv om det er fra 2015, altså før den store Corona-opsplitning, så er det kræfter, som har været i spil altid, og som blot er blevet forstørret de seneste 3 år.

OBS:
Jesus bruger ordet properdition, som jeg ikke kendte, men så vidt jeg forstår betyder det “korrektur” eller “redigering”. Så vi kan forstå det som den omskrivning/forvrængning af hans lære, der foregik, da hans budskaber blev skrevet ind i Bibelen.

 

Uddrag af Jesus: My autobiography af Tina Louise Spalding 2015

The church has wielded great influence for a very, very long time and you must remember that your institutions, your schools, your universities and your social interactions are based on the church’s properditions. You do not realize it anymore but they are still profoundly affecting your mind and your collective consciousness. The terrors and the murders that were perpetrated  by the church on anybody who dabbled in the non-physical were so devastating, that anyone who entertained this idea became terrified.
 
This is what you are witnessing, even as you are reading this material, even as you entertain this book’s content, you will have these fears arise because these fears have been so fed and these fears have been so perpetrated, these fears have been inoculated, if you will, into the society. So the second you feel this fear, many other thoughts of that vibration could tumble into your mind, because you have tuned into that frequency and it is a very powerful frequency.
 
The church people who undertook this properdition understood this vibrational medicine, this vibration-tuning if you will, exactly as this was what I was teaching. Many of these beings studied the material I taught as they were editing it. They had access to this material and they used the knowledge that was contained within my teaching for nefarious purposes, for the ego’s purposes which were to control, hurt, limit and make fear in the minds of the masses.
 

… og videre:

So this is the history you are faced with here in terms of these fears of possession. They have been taught to you relentlessly and with capital PUNISHMENT as the consequence of not conforming. When you look of 2.000 years of this kind of teaching you can understand that there is a profound and visceral reaction to anything that goes against that which has been indoctrinated.
 
You do not realize that you are still being indoctrinated. Now the indoctrination has been taken over by movies facilitated by the powers that be. And yes – there are powers that be who do not want you empowered, do not want you strong, do not want you focused and do not want you wielding your divine mind for the purposes of loving communion with your brothers and sisters.
 
Look around your world and see the separation, look around your world and see the war, look around your world and see the profits that are reaped from your hating each other, from the fear, the guns, the war, the poverty and these kinds of things. These are the consequences of ignorance. We do not want to offend you in any way but you have been kept ignorant. You have been kept away from your true nature, from your divine nature.

 

Ønsker dig rigtig god fornøjelse med at starte tilgivelsesprocessen i dit liv ❤️

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

 

 

4 Comments
 • Grethe Indra Andreasen
  Posted at 09:06h, 07 maj Svar

  Tak kære Ianneia
  Det kom lige tilpas for mig.
  Jeg ville gerne læse bogen. Det er blot lidt stramt for mig, når det er på engelsk.
  Jeg sætter i gang med tilgivelse
  Og ved du hvad jeg går også i gang med bogen. Det der lander, lander
  Dejlig dag til dig.
  Kh. Grethe

 • Ianneia
  Posted at 12:26h, 07 maj Svar

  Selv tak kære Grethe Indra.
  Så dejligt at det kan bruges.
  Jeg hørte jo bogen som lydbog og jeg synes faktisk, den var nem at forstå.
  Det er forfatteren selv, der har indlæst den og hun har en meget behagelig stemme, synes jeg.
  Så det var en stor fornøjelse.
  Og ja – det, der lander og skal lande, lander

 • Annelise Lindum
  Posted at 19:17h, 21 marts Svar

  Tak kære Ianneia. for dine fine og sande indlæg om tilgivelser, taknemmelighed og mirakler.
  Tak for at du henviser til Kursus i Mirakler, først skrevet af Gary Renards i 70erne og senere af Tina Louise Spalding i 2015.
  Det giver så sandelig en fin forklaring på alt det jeg oplever lige nu i forhold til Kærlighed i 5.dimention-

  • Ianneia
   Posted at 11:07h, 22 marts Svar

   Selv tak kære Annelise. Er rigtig glad for, at det kan bruges og giver mening 🙂

Post A Comment