Øvelse: Omprogrammer din underbevidsthed

Hæv dig op over dine uhensigtsmæssige reaktionsmønstre

Empowerment handler som bekendt om at tage kraften hjem til os selv og bevidst skabe vores liv præcis sådan som vi gerne vil have det. Når vi beslutter os for at påbegynde denne proces udi empowerment, er vi nødt til at begynde at se på – og ikke mindst ændre – vores gamle, uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

De mønstre, der får os til at reagere pr. automatpilot, og som – hvis vi ikke ændrer dem – vil få os til at genskabe mere af den samme gamle skuffe i stedet for noget nyt og mere tilfredsstillende.

Underbevidstheden styrer det, jeg kalder dit lille selv og når det er den del af dig der sidder på førersædet i dit liv skal du ikke forvente de helt store forandringer. For at opnå store positive skift i dit liv skal dit store selv på banen. Og det kan det bl.a. komme ved at omprogrammere – eller gen-opdrage – din underbevidsthed, så den får nye og mere positive koder at styre efter.

Herunder får du en øvelse til at begynde at distancere dig fra dine uhensigtsmæssige mønstre ved at hæve dig op over dem og opløse identifikationen med dem. I øvelsen skaber du afstand mellem dig og dem. På den måde kan du omprogrammere underbevidstheden til nye og mere hensigtsmæssige mønstre.

 

Underbevidstheden ved ikke hvad der er virkelighed og hvad der er fantasi

Inden vi kommer til øvelsen, så først lidt om, hvorfor denne øvelse – og andre visualiseringsøvelser  – virker.

Når vi bliver fanget i vores uhensigtsmæssige mønstre, har vi ikke en oplevelse af, at vi kan flytte os væk fra det. Vi identificerer os med mønsteret. Læg mærke til, at vi ofte bruger jeg-formuleringer når vi beskriver sådanne mønstre som f.eks: JEG ER vred, JEG ER frustreret, JEG faldt i den gamle fælde igen o.s.v. Alt sammen udtryk for, at vi ER mønsteret, vi er i boksen sammen med mønsteret, så mønsteret/følelserne styrer os og ikke omvendt.

Underbevidstheden (som er den der styrer vores automat-pilot-reaktioner) ved ikke, hvornår det, den oplever, er virkeligt eller ej. Den aflæser de følelsesmæssige tilstande i forbindelse med forskellige situationer vi er i og agerer ud fra dem.

 

Lær din underbevidsthed noget nyt

Når du fjerner dig fra dit uhensigtsmæssige mønster – selv om det blot er i fantasien – og allervigtigst: når du er i stand til at frembringe positive følelser ved at kigge på dit mønster udefra, planter du et frø i din underbevidsthed om, at dette mønster ikke styrer dig, at du er i stand til at navigere uden det og at du kan erstatte det med positive følelser.

Underbevidstheden reagerer prompte på oplevelsen af at være langt væk fra oplevelsen ved at gøre sig fri af den. Det er det, man på engelsk kalder the spacial distance effect.

Du stikker så at sige en kæp i hjulet på din underbevidstheds ønske om at bekræfte de kendte reaktionsmåder og viser, at der er en anden vej, at scenen er sat for nye retninger. Og disse nye koder giver meget hurtigt din underbevidsthed nye muligheder og nye- og mere positive – programmer at agere efter.

 

Gå fra lavt-vibrerende følelser til højt-vibrerende følelser

Når du er fanget i mønsteret, producerer hjernen kortison, som er et stress-hormon, dit energisystem trækker sig sammen og dit vibrationsniveau sænkes. I den tilstand har du ingen andre muligheder end at køre på automatpiloten, dvs du er nødt til at gøre det, du plejer. Lavt-vibrerende følelsestilstande giver lavt-vibrerende handlinger.

I det øjeblik, du er i stand til – på det følelsesmæssige plan – at opleve, at du er adskilt fra mønsteret, at det ikke styrer dig og at du er i stand til at erstatte det med positive højt-vibrerende følelser, begynder hjernen straks at producere feel-good-hormoner, dit energifelt udvider sig og hele dit vibrationsniveau stiger.

Fra dette nye udgangspunkt får du pludselig mulighed for at agere på helt nye måder, du er ikke tvunget til at reproducere de gamle, automatpilot-mønstre, men har gjort dig fri at dem. Du er i en højere vibrerende tilstand som giver mulighed for højere vibrerende handlinger.

 

Her kommer øvelsen til at omprogrammere underbevidstheden

Sæt dig godt til rette, tag et par dybe vejrtrækninger. Fokuser på et bestemt mønster, som du ønsker at ændre. Forestil dig, at det mønster, du ønsker at ændre, er repræsenteret ved en kasse, sådan at mønsteret og alle de følelser og udfordringer, der er forbundet med det, faktisk er indeholdt i denne kasse. Se denne kasse foran dig, vid at alle disse ting der er forbundet med dette mønster er i kassen.

Og forestil dig, at du er ved foden af et bjerg. Tillad dig at se, hvor stor eller hvor lille kassen ved siden af dig er. Hvordan får det dig til at føle at kigge på boksen?

Og bemærk, at du er ikke boksen. Du er den der kigger på boksen.

Så selv om du er tæt på boksen, så giv dig selv lov til at mærke, at du ikke er boksen. Mærk den første spæde følelse af at ”åh, jeg er en lille smule adskilt fra den”.

Forestil dig nu, at der er en elevator ved siden af dig, som kan tage dig hele vejen op til toppen af bjerget. Gå ind i elevatoren og lad kassen blive hvor den er. Mind dig selv om, at alle dine udfordringer i forbindelse med dit uhensigtsmæssige mønster er i den boks.

Du trykker på op-knappen og elevatoren begynder at køre opad. Det er et meget højt bjerg, så du kører bare op og op. Hurtigt er du oppe på toppen af bjerget og du går ud af elevatoren.

Kig ned ad siden af bjerget – selv om du er bange for højder, skræmmer det dig ikke, du føler dig fuldstændig tryg. Kig ned indtil du får øje på din kasse. Hvor stor eller lille er den nu? Hvor langt væk er den? Den er der stadig men du flyttede dig væk fra den.

Hvordan påvirker den dig nu, når du kigger på den? Har den overhovedet nogen effekt på dig? Føler du det er anderledes at kigge på den nu, hvor du er langt væk fra den end det var før, hvor du stod tæt på den?

Kig dig omkring. Læg mærke til, hvad du kan se fra dette udsigtspunkt nu. Kan du overhovedet forestille dig, hvordan det ville være, hvis du ikke var nødt til at bære denne kasse med dig rundt? Tænk over det. Mærk hvordan det vil være helt at bevæge dig videre uden kassen. Det er vigtigt, at du får fat i følelsen af lettelse eller andre gode, højt-vibrerende følelser.

Åbn dine øjne

 

Gentagelse af øvelsen giver stor forandring

Jo mere du laver denne øvelse – enten med det samme mønster eller med andre uhensigtsmæssige mønstre – jo mere træner du din underbevidsthed i at skabe en ny virkelighed.

Næste gang du føler dig presset, så vent et øjeblik med at reagere (selv om din underbevidsthed ønsker at reagere på sin gamle måde) – forestil dig kassen, læg alle de følelser der fylder inden i dig i kassen, kig på den, og spørg:

Er jeg kassen? Nej – jeg kigger på kassen.

Træk vejret ind i din viden om, at du ikke er kassen og ikke er det, der er i kassen. Gå evt ind i elevatoren og kør op på toppen hvor dit udsyn er meget større. Det vil garanteret betyde, at du vil reagere anderledes i situationen end dit gamle jeg ville have gjort.

Du har et valg, du har udvidet dit felt, du er kommet lidt tættere på at lade dit store selv styre frem for dit lille selv.

Til Lykke 🙂

 

High Vibes fra Ianneia

P.S. Hvis du vil dykke dybere ned i kunsten at hæve dig op over dine gamle reaktionsmønstre kan jeg varmt anbefale mit e-kursus Manifester din Livsdrøm med 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. Læs mere her: E-kursus i Loven om Tiltrækning

Her kan du læse om kurset og du kan også se videoen med det 20 minutters gratis intro-modul.

3 Comments

Post A Comment