Øvelse: Frigør dig fra dine ubehagelige følelser og gamle mønstre

I dette indlæg får du endnu en øvelse, som hjælper dig til at frigøre dig fra de gamle automatpilot-reaktioner, som din underbevidsthed er programmeret med, og som fastholder dine gamle mønstre og dertil hørende ubehagelige følelser.

Denne gang vil jeg undlade at komme med en masse forklaringer på, hvorfor den slags visualiserings-øvelser hjælper til at ændre din underbevidsthed – og dermed til at ændre dit liv og din fremtid – da øvelsen er ret lang i sig selv. I stedet kan du gå til det forrige indlæg, hvor jeg bl.a. forklarer dette: Øvelse: Omprogrammer din underbevidsthed

Så vi går direkte til denne uges øvelse som – lige som sidst – har til hensigt at træne dig og din underbevidsthed i at forstå, at:

 • Du er ikke dine ubehagelige følelsesmæssige tilstande.
 • Du er ikke dine gamle mønstre.
 • Du er ikke din fortid.
 • Du har muligheden for at ændre de programmer, som din underbevidsthed kører efter.
 • Du bestemmer selv, hvordan dine fremtidige reaktioner skal være – også selv om du oplever noget ubehageligt, der minder dig om fortiden.
 • Du er ikke offer for noget som helst – heller ikke dine egne programmeringer helt tilbage fra din tidlige barndom.

Er du klar til at tage det ind? OK – her kommer øvelsen:

 

1. Forberedelse.

Vælg en ubehagelig oplevelse, følelse eller tankemønster, som du ønsker at ændre. Det kan være en situation, som er forbundet med frygt, anspændthed, overvældelse, skam eller skyld. Eller en overbevisning, et tankemønster i stil med ”jeg er ikke værdig”, ”jeg er fastlåst” ”jeg er i fare”. Vælg hvad som helst du ønsker at transformere.

Vælg derefter et sted, hvor du ikke bliver forstyrret, og sæt eller læg dig i en behagelig stilling. Tag nogle få dybe vejrtrækninger og kom til stede ind i midten af din krop. Forestil dig nu, at du sidder på en dejlig grøn bakketop med blødt grønt græs omkring dig. Det kan være, at du helst vil sidde på en stol eller stå op, det vælger du selv. Men vær barfodet og forbind dig med Jordens energi gennem dine fødder. Fortsæt med at trække vejret langsomt og dybt

 

2. Forbind dig med det gamle mønster. Lær det at kende. Beskriv det.

Genkald dig nu den ubehagelige situation, du ønsker at transformere. Tillad dig selv at føle dybt ind i det. Denne del af processen vil være forbundet med ubehag, men det er nødvendigt at føle dette for netop at kunne transformere det. Føl ind i situationen, mærk de ubehagelige følelser og lokaliser hvor i din krop ubehaget sidder. Inviter ubehaget til at komme frem med så meget nysgerrighed og medfølelse som muligt.

Bed nu ubehaget om at vise sig for dig som et landskab, som breder sig ud foran dig. Du er i stand til trygt og roligt at observere landskabet fra den bakketop, som du sidder eller står på.

I denne del af processen er vi ude på at få øje på noget, som vi ikke forventede. Det kan være, at landskabet viser sig for dig som en jungle, en strand, en mark, et fantasy-landskab, en ørken, et bjerglandskab, et grottelandskab eller noget helt og fuldstændig andet.

Uanset hvad der kommer, så tillad, at hvad som helst, der dukker op breder sig ud foran dig. Uden at dømme og uden at tænke noget om det. Bare lad det ske. Er det indendørs eller udendørs? Fuld af billeder eller næsten helt tomt? Bare observer. Billeder eller tegn vil ofte vise sig i periferien af dit synsfelt og din opmærksomhed. Men prøv ikke at forsøge at se noget.

Bare forbind dig med ubehaget, træk vejret og tillad hvad som helst at ske. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt. Uanset hvad der sker, så er det det bedste. Det kan være, du ikke er en visuel person, så du mere fornemmer eller hører noget. Det kan være, du får en indskydelse eller din opmærksomhed bliver fanget af noget bestemt. Bare læg mærke til, hvad der sker og følg den retning, din opmærksomhed tager dig. Alt er meningsfuldt, selv tomhed.

Begynd nu at beskrive det sted, du ser eller fornemmer. Beskriv hvad du ser, hvad du hører, hvilke former, farver og indtryk du får.

 

3. Frigør dig fra det gamle mønster. Mærk lettelsen.

Og imens du beskriver landskabet, så begynd at lægge mærke til, at:

 • Du er ikke landskabet. Du observerer landskabet.
 • Du er altså ikke ubehaget. Du er ikke din følelsesmæssige tilstand.
 • Du observerer ganske enkelt din tilstand og dine følelser fra et neutralt sted på din grønne bakke.
 • Kan du mærke, hvor vigtig denne erkendelse er?

Mærk den øjeblikkelige forløsning og lettelse der indtræder, i det øjeblik du er i stand til at opleve denne frigørelse fra ubehaget. Træk vejret ind i denne lettelse. Træk lettelsen ind i din krop. Læg mærke til, hvor hurtigt og let det var at bevæge dig ind i dette indre rum, hvor du er frigjort fra dine følelser.

Idet du observerer landskabet så erkend, at det du ser foran dig ikke er en personlig karakteristik af dig, men et indre landskab/tilstand, som du indtil for nyligt beboede, men som du nu observerer udefra. Du er nu blevet frigjort fra din følelsesmæssige tilstand og i stedet en observatør af din følelsesmæssige tilstand.

Endda selv om du føler at du er i landskabet i stedet for at observere det fra din bakketop, er det stadig ikke sådan at du er selve landskabet. At være i landskabet og at være landskabet er 2 meget forskellige ting.

Tag dig tid til forbinde dig med den erkendelse, at du virkelig er observatøren af dine følelser. Ikke følelserne selv. Tillad den lettelse, der følger med denne erkendelse, at sprede sig i hele din krop.

 

4. Lær noget nyt om dit gamle mønster.

Du er nu fri til at gå ud i landskabet og udforske det og få øje på nogle detaljer og informationer, der kan fortælle dig noget vigtigt om den ubehagelige tilstand, som landskabet repræsenterer. Hvordan er terrænet? Hvordan er klimaet? Hvilke farver ser du? Er der dyr og planter i landskabet? Læg ganske enkelt mærke til alle detaljerne.

Hvad fortæller landskabet med alle dets forskellige detaljer dig om den ubehagelige tilstand, du arbejder med? Hvordan kan det, du oplever i landskabet, tilføje noget nyt til din erkendelse omkring den følelsesmæssige tilstand?

 

5. Hæv dig op over dit gamle mønster

Når du har udforsket landskabet tilstrækkeligt – eller ganske enkelt er klar til at forlade det – så kald på et væsen med vinger. Når dette væsen med vinger ankommer, vil det sandsynligvis tage form af en fugl. Men alle væsener med vinger er lige gode. Insekter, drager, engle, hvad som helst der dukker op.

Læg mærke til hvilken art, det vingede væsen er af, når det ankommer. Selv om du ikke er bekendt med mange forskellige fuglearter – eller andre vingede væsener – så lad din intuition fortælle dig hvad det er for en art. Bed det vingede væsen om at antage en størrelse, så det er stort nok til at du kan sidde på dets ryg. Eller lad dig selv blive lille nok til at du kan sidde på dets ryg. Gør hvad der føles rigtigt for dig.

Kravl op det vingede væsens ryg og tillad dig selv at stige op og svæve højt op mod himlen sammen med det. Mærk den ekstra følelse af lettelse, frigjorthed og neutralitet, som kommer af nu at hæve dig højt op over landskabet.

Kig ned på landskabet og læg mærke til, hvordan det ser ud heroppe fra. Er det større eller mindre, end du oplevede det, da du var på Jorden? Hvad omgiver landskabet? Er der en grænse eller en kant, hvor det slutter? Hvordan ser dit ubehag ud, når du kigger på det heroppe fra, hvor du er på afstand? Mærk den lettelse, som det at se på dit ubehag fra dette perspektiv, giver dig.

Vi slutter processen med, at du svæver i den klare blå himmel, mærker lettelsen og noterer alle de billeder og informationer, du har modtaget på denne rejse.

Vigtigst af alt er, at du gentager og bekræfter for dig selv:

 • at du ikke er din historie, dine følelser eller dine tanker og overbevisninger
 • at du nu har evnen til at frigøre dig fra det, som tidligere styrede dig
 • at du nu er observatøren af dit liv og dine reaktioner og med nysgerrighed kan se på en hvilken som helst information, denne observatør måtte bringe til dig.

Skriv ned alt om hvordan dit landskab så ud og hvilke følelser du havde, da du indså, at du var i stand til at frigøre dig fra identifikationen med det.

Du har taget endnu en bid af kraften hjem til dig selv. Du har placeret endnu en lille del af din balle på førersædet i dit liv. Du har taget endnu et skridt mod Empowerment. Du har hævet dine vibrationer et lille nøk opad.

Jo flere gange du gør det, jo mere får du magten over dit liv, dine reaktioner og din fremtid. Til Lykke 🙂

 

High Vibes fra Ianneia

 

P.S.

Hvis du har fået blod på tanden ift virkelig og for alvor at sætte dig på førersædet i dit eget liv, kan jeg varmt anbefale mit e-kursus: Manifester din Livsdrøm – skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

Det er et kursus, der består af 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. Læs mere ved at trykke på linket herover. Her kan du også se video, hvor jeg fortæller om grundprincipperne i Loven om Tiltrækning og hvad de 5 nøgler i kurset består af.

2 Comments

Post A Comment