forskningsresultater ift mRNA injektionerne

Injektion eller ej. Input til tidens store spørgsmål

Research og forskning om mRNA injektionerne.

D.Y.O.R.

Do Your Own Research.

Det er blevet det vigtigste mantra i den tid, vi lever i lige nu. For aldrig har der været så mange meninger, holdninger, sandheder om, hvad der er det rigtige, bedste, gode at gøre. Så mange nyhedskanaler at forholde sig til. Teser, teorier og analyser flyver om ørerne på os.

Det eneste vi kan, er at danne os vores egne meninger. Ud fra vores eget hjerte og vores egen research. Så vi har et grundlag, der er sandt for os at træffe vores beslutninger ud fra.

Så jeg har lavet meget research i det sidste år. Om alt det, der foregår i verden. Om baggrunden for det hele. Men i dag skal det handle om én bestemt ting: V-ordet (som jeg ikke vil nævne her, da jeg så måske får lukket min konto – censorship, som desværre også er blevet dagens orden). Det handler om de der injektioner, du ved, som vi allesammen får tilbudt i øjeblikket.

Dem har jeg efter min research en helt klar holdning til. Som jeg gerne vil dele med dig, der har brug for input til at danne din egen holdning. Og jeg deler den i form af en klar og uforbeholden advarsel. Så ved du det på forhånd. Hvis du allerede er klar på din holdning – og ikke har brug for eller orker mere input – så lader du selvfølgelig bare være med at læse videre.

Empoweryou

2 kategorier af advarsler

Mit hjerte byder mig at dele den viden, jeg har indsamlet gennem min langvarige research. For så vidt jeg kan vurdere, så er det rigtigt alvorligt med de injektioner. Det er især forskningen omkring mRNA injektionerne, jeg har undersøgt. De andre typer ved jeg ikke så meget om. Men nu (5. april 2021) forlyder det, at Danmark modtager en stor sending Pfizer injektioner, som jo er denne type. Så disse forsknings-resultater er måske mere relevante end nogensinde for os danskere.
17
For overskuelighedens skyld vil jeg dele min advarsel op i 2 kategorier:
17
1. Den sundhedsfaglige/lægelige/biologiske
2. Den spirituelle/ascensions-/vibrationsmæssige
17
Herunder får du den viden, jeg har indsamlet, i de 2 kategorier.

Empoweryou

Den sundhedsfaglige advarsel om mRNA injektionerne

Den største anke mod det omfattende injektions-program, der lige nu med ekstrem fart bliver rullet ud i verden, er med lægelige briller naturligvis det faktum, at det hele går så hurtigt, at der ikke har været tid til at undersøge hverken kort- eller langtidsvirkningerne af injektionerne.
17
Hertil kommer, for mRNA  typernes vedkommende, at de indeholder ting, som er genmodificerende og som aldrig har været afprøvet på mennesker før. Injektionerne er ikke FDA godkendt af samme grund, så vi kan betragte det, der foregår, som et stort genmodificerende eksperiment med hele menneskeheden som prøvekaniner (lige som man gjorde i Atlantis, og det gik ikke så godt).
17
I de allerfleste tilfælde får man ikke inden injektionen at vide, at man er med i et eksperiment og at man skal give personligt tilsagn til dette. Det er simpelthen en ulovlighed, som helt sikkert kommer til at blive retsforfulgt på den længere bane. Vi må bare håbe, at ikke alt for mange mennesker uforvarende er blevet ofre i eksperimentet inden.
17
Det nye i mRNA-formen er, at man injicerer et kunstigt fremstillet spike-protein, som går ind og påvirker vores immunsystem på uforudsigelige måder. Læger, vaccineeksperter, professorer, forskere og andre eksperter advarer kraftigt imod de konsekvenser, det kan få for menneskeheden.

Empoweryou

Hvor er debatten?

Desværre hører vi ikke åbne, kvalificerede debatter i TV-avisen, Deadline eller andre programmer om netop denne problematik. Debatter, hvor eksperter med deres viden, forskningsresultater og overvejelser indgår i dialoger om fordele og ulemper ved en masse-injektion, oven i købet med genmodificerende ingredienser (for mRNA typernes vedkommende). Etisk, biologisk, psykologisk, samfundsmæssigt, helbredsmæssigt. Så vi både som samfund og som individer kan tage beslutningen på et oplyst grundlag.
17
Det er da mærkeligt i et frit, demokratisk, oplyst samfund. Især når man ved, at der over hele verden lyder rungende advarsler. Nå, det er ikke det, det skal handle om i dette indlæg. I dag skal det kun handle om advarslerne om selve injektionerne.
17
Så here goes: Det problematiske, som forskningen viser omkring injektionerne, er bl.a. de antistoffer, spike-proteinet genererer i kroppen. De antistoffer har fra dyreforsøg vist sig at være både uforudsigelige og skadelige. Herunder kommer de 3 vigtigste sundhedsfaglige advarsler.

Empoweryou

Det viser forskningen om mRNA injektionerne

17
1. Destruktion af immunsystemets type 2 makrofager
I de dyreforsøg, man har lavet med mRNA-injektionerne, har det vist sig, at alle de dyr, der døde efter injektionen, har haft et fuldkommen fravær af det, man kalder type 2 makrofager. Makrofagerne er en væsentlig del af immunforsvaret og består af 2 typer: Type 1, som bekæmper de infektioner, der måtte opstå i kroppen. Type 2, som rydder op og skiller kroppen af med affaldet efter bekæmpelsen.
17
Når type 2 ikke er til stede, kan kroppen ikke komme af med affaldsstofferne, hvilket man dør eller bliver meget syg af. Det kaldes også en cykotinstorm. Disse forsøg antyder altså, at injektionerne ødelægger type 2 makrofagerne og forårsager en alvorlig forstyrrelse af immunsystemet. Så en simpel forkølelse, en re-infektion med Corona virus eller andre uskyldige infektioner kan blive dødelige.
17
2. Kroppen begynder selv at producere muterede vira
En anden ting, som forsøgene har vist er, at spike-proteinet får kroppen til selv at producere muterede vira i et ukontrolleret tempo og antal. Nogle forskere beskriver det sådan, at det er ligesom at få installeret en on-knap uden en off-knap. Når først injektionen er givet, kører processen. Det kan bl.a. betyde, at de, som har fået injektionen – udover selv at blive mere syge end hvis de ikke havde taget den – bliver superspredere af muterede former af coronavira. Vi ser det allerede nu, hvor en del mennesker, der har taget injektionen, overraskende bliver testet positive for corona. Så det, som skulle beskytte, gør altså det modsatte, fordi det producerer nye, ukendte mutationer.
17
3. Antistofferne ødelægger lungevævet

En tredje ting, man har set i dyreforsøgene er, at de antistoffer, som spike-proteinet får kroppen til at producere, er yderst skadelige for lungevævet. Man har set en overproduktion at slim og blod i lungerne, som fører til alvorlig sygdom og død. Meget tyder på, at antistofferne også går ind og ødelægger vævet i andre organer i kroppen, altså en autoimmun reaktion, hvor kroppen angriber sine egne organer.

Empoweryou

Opsamling

Alt i alt advarer de læger og forskere, der har studeret mRNA injektionerne om, at meget tyder på, at de gør langt mere skade end gavn. Og langt mere skade end selve sygdommen Covid19 (som jo har en overlevelsesprocent på 99, 74% – så hvorfor?) De mener, at vi fra omkring 4 måneder efter injektionerne er givet, vil se høje sygdoms- og dødstal.
17
Her er det værd at holde øje med udviklingen i Israel, England og USA, som har været meget hurtigt ude med masse-injektionerne. Desværre ikke altid frivilligt – i Israel kalder mange det medicinsk apartheid. Både pga det pres, befolkningen har været udsat for og det faktum, at læger, der nu taler højt om de mange alvorlige reaktioner og dødsfald efter injektionerne, fratages deres ret til at praktisere.
17
Udover de nævnte skader på immunsystemet er der i forskningen også noget, der tyder på, at injektionerne kan forårsage sterilitet. Det har jeg ikke sat mig ind i, ved blot at bekymringen er udbredt blandt læger verden over.
17
Jeg synes, det er værd at spørge sig selv, om disse risici er det hele værd. Eller om der ikke er grund til at klappe hesten. Vi har sikkert kun set toppen af isbjerget indtil nu – men den top er allerede nem nok at få øje på i form af både alvorlige bivirkninger og høje dødstal. Hvis man altså kigger de rigtige steder. Og det er (desværre) ikke TV-avisen.
17
Jeg er ikke i tvivl, hvad angår min egen beslutning. Men jeg tror jo også fuldt og fast på at styrke os selv indefra og ikke udefra. Gennem en styrkelse af immunforsvaret og vores eget lys. Læs evt. mere HER. Du skal selvfølgelig tage din egen beslutning, som er rigtig for dig.
17
Den bedste forklaring, jeg har hørt på det, jeg har forsøgt at fremlægge, er Dr. Sherry Tenpennys i de første 25 minutter af denne video. Herudover er professor Dolores Cahill, Dr. Christiane Northrup, Dr. Robert Young, Dr. Carrie Madej og Dr. Vernone Coleman også værd at lytte til . Og rigtig mange andre læger og forskere.
17
D.Y.O.R.

Empoweryou

De spirituelle advarsler om mRNA injektionerne

Udover ovenstående sundhedsfaglige advarsler, er der også en mængde spirituelle lærere og medier rundt i verden, som advarer mod injektionerne. Her gælder det først og fremmest vores evne til ascension og den påvirkning, injektionerne har på vores vibrations-niveau.

Man kan (som du, der har fulgt mig et stykke tid, ved) forklare ascension på mange måder. Grundlæggende handler det om et skift i vores frekvens, hvor vi bevæger os fra 3. Dimensions til 5. Dimensions vibrationer.

Et vigtigt led i den proces er, at vi udvikler vores DNA fra at være kulstof-baseret til at være krystal-baseret og fra at være 2-strenget til at være 12-strenget. Det 12-strengede DNA er menneskets sande og naturlige form, som har været lukket ned, mens vi har opholdt os i 3. Dimension.

Og nu, hvor Moder Jord er rigtig godt på vej ind i 5D, har vi altså en unik mulighed for ascendere og udvikle vores DNA, så vi kommer tilbage til vores naturlige form med en mængde positive potentialer til følge. Væk fra det tunge, mørke, begrænsede liv og hen imod lettere, lysere og ubegrænsede muligheder for at skabe og leve i frihed, kærlighed og sandhed. Det er det kæmpestore vibrationsskift, som man har talt om fra den åndelige verden i årevis, som bl.a. også kaldes paradigmeskiftet. Og som foregår lige nu.

Udviklingen af vores DNA sker helt naturligt i takt med, at vi transformerer de gamle, tunge og usande 3D programmer til nye, lette og sande 5D programmer. Altså ændrer vores bevidsthed. Læs evt mere om skiftet fra 3D til 5D HER og HER.

Empoweryou

Men:

Mange spirituelle lærere advarer om, at mRNA injektionen går ind og leger julelege med vores DNA på en måde, som forhindrer DNA’et i at udvikle sig fra den 2-strengede form. At vi altså, når vi tager injektionen, afskærer os selv fra muligheden for at ascendere og vælger at forblive i 3D-bevidstheden.
17
Og – som du også ved, hvis du har fulgt med her et stykke tid – så er det i dag muligt at leve både i 3D og 5D på vores planet, som du kan læse om HER. Det er et valg, vi foretager hver især, om vi vil gøre det arbejde, der skal til, for at hæve vores frekvens til 5D bevidsthed. Men det valg afskærer vi os muligvis fra, hvis vi lader mRNA injektionen lægge låg på vores DNA’s mulighed for at udvide og udvikle sig.
17
Så jeg er – surprise – stadig ikke i tvivl. En af de spirituelle lærere, som taler om dette, er Magenta Pixie, som kanaliserer The White Winged Collective Consciousness of Nine. Hun har både videoer med kanaliserede budskaber fra The Nine og hvor hun selv taler/underviser. Om alt det, der foregår, og altså også injektionerne. Hendes videoer kan være lidt  kryptiske, da hun – for at undgå censuren – taler i kodesprog. F.eks. hedder V-ordet hos hende Maxine og mRNA typen hedder Miranda. Hendes videoer på rumble og brandnewtube er ikke så kodede som dem på Youtube. Hvis det er for kryptisk for dig, findes der også mange andre, som taler om dette.
llj
Den danske clairvoyante Trine Lund Kjær fra Lyscirklen taler også en del om injektionerne gennem kanaliserede budskaber. Du kan finde Lyscirklen på Facebook HER.
17
Her er bl.a. en video, hvor Magenta Pixie, Dr. Christiane Northrup og den New Zealandske vismand Huna taler om bl.a. V-ordet. Masser af visdom og info – på den ikke-kryptiske måde – som jeg varmt kan anbefale.
17
D.Y.O.R.

Empoweryou

Afslutning

Til sidst vil jeg sige, at jeg helst ikke vil ind i diskussioner om dette. Det er et svært og meget følsomt emne og jeg vil ikke overbevise nogen. Så tag ikke mine ord for sandheden, men find din egen sandhed.

Opsøg nogle af de kilder, der ved noget om det. Facebook, Youtube og Google er jo voldsomt censureret mht denne slags info, men Bitchute, Rumble, Brandnewtube (videoer) og Telegram (socialt medie) er censorfrie.

Det er det, jeg har brugt timer og atter timer på, fordi jeg fra starten har fornemmet, at der er noget, der ikke hænger sammen. At der er en dagsorden bag det, der foregår, som vi ikke får at vide. Og i dag er jeg ikke i tvivl om, at den dagsorden handler om V-ordet. Som der er meget, meget stærke kræfter, der ønsker at pushe igennem, koste hvad det koste vil på den menneskelige front.

Jeg håber ikke, de lykkes med det. De er jo desværre allerede lykkedes til en vis grad – men jeg håber inderligt, at så mange som muligt stopper op og begynder at tænke sig alvorligt om, inden vi lader disse injektioner få adgang til vores kroppe. Jeg er overbevist om, at dagsordenen bag Covid snart bliver afsløret, at hele Covid scenariet er ovre i løbet af nogle måneder – og at en helt ny hverdag så venter os. Uden V-ordet, masker, nedlukning, censurering, corona-pas eller social distancering.

Ikke tilbage til det gamle – for hvem ønsker det? Men hen imod noget meget, meget bedre. Et liv i en frihed, vi aldrig har prøvet før. Det er den Gyldne Tidsalder, der venter os. Og den håber jeg, så mange som overhovedet muligt vil møde. Uden at have ødelagt deres immunsystem og deres vidunderlige, guddommelige DNA, der indeholder så mange potentialer, vi ikke har foldet ud endnu. For selv om det altid vil være et dejligt skift for os, der bevæger os ind i 5D, så er det på en sørgelig baggrund, hvis vi mister halvdelen af menneskeheden i processen.

Jeg håber, du har fået noget, du kan bruge til at tage din beslutning 🙂

 

6 Comments
 • Gurli Thorsen
  Posted at 17:56h, 06 april Svar

  Meget fint beskrevet. Tusind tak ❤️

  • Ianneia
   Posted at 19:28h, 06 april Svar

   Selv tak Gurli, dejligt det giver mening ❤️

 • Stig Förde
  Posted at 13:18h, 07 april Svar

  Godt arbejde- blev inspireret At forsigtighedsprincippet ( hven ved hvad der sker!) ikke blir mere brugt er bare helt utroligt märkeligt!

  • Ianneia
   Posted at 13:56h, 07 april Svar

   Tak Stig. Ja, det er meget mærkeligt. Som jeg ser det, er det eneste, vi kan gøre, at bruge forsigtighedsprincippet i vores egne beslutninger, for det virker nemlig som om, det er helt ude af myndighedernes synsfelt!?

 • Karen Venge
  Posted at 16:20h, 07 april Svar

  Fremragende skriv! TAK ❤️

  • Ianneia
   Posted at 17:43h, 07 april Svar

   Selv tak Karen, dejligt det gir mening ❤️

Post A Comment