Hvad er ascension og hvordan hæver du din frekvens og bevæger dig fra 3D til 5D?

Ascension. Kan man leve i 3D og 5D på samme tid?

Dette indlæg handler om ascension. Altså skiftet fra 3. til 5. dimension – det, vi i kort form kalder 3D og 5D. Jorden og menneskeheden har rent vibrations-mæssigt været i 3D i årtusinder. I disse år stiger vibrationen i Moder Jord, og hun og dermed hendes beboere, menneskeheden, er på vej ind i 5D. Samtidig skifter vi fra de 2.000 år i Fiskenes tidsalder til nu at tage hul på Vandbærerens tidsalder. Alt dette kalder vi også samlet for Den Nye Tid, Den Nye Energi eller Paradigmeskiftet. Kært barn har mange navne 🙂

Lige nu, foråret 2021, er vi i en overgangs-situation på Jorden, hvor 3D Jorden og 5D Jorden eksisterer side om side. Lad mig prøve at forklare, hvordan det kan lade sig gøre.

Det her med Jordens og menneskehedens ascensionsproces, det er noget, der sker over en lang årrække. Vi kan sige, at den synlige opstart til det var 70’erne – med f.eks. hippiebevægelsens Peace, Love and Harmony – og udviklingen er så gået i bølger op og ned siden da, som det er med alle bevidstheds-skift af den størrelse, vi er i gang med.

Her i foråret 2021 er 5D energi-indstrømningerne stærkere end nogensinde. Og fordi vi nu har renset ud i så meget af 3D’s tunge energi – i vores individuelle bevidsthed og i den kollektive bevidsthed – så bliver flere og flere mennesker direkte påvirket af indstrømningerne. Vores følelser, vores tanker, vores handlemønstre, vores kroppe – vores liv. Men den måde, vi hver især foretager ascensions-processen, er individuel, så vi mennesker er lige nu meget forskellige steder i processen. Fordi vi selv vælger, hvor meget og i hvilket tempo, vi rydder op i og giver slip på den gamle energi.

 

Et vigtigt skridt i menneskehedens ascension

Denne individuelle proces ifm ascension har været et vilkår på Jorden i lang tid, men nu er det sådan, at så mange mennesker (kritisk masse) har bevæget sig fra 3D’s til 5D’s tankemønstre, at 5D bevidstheden udgør en hel verden for sig.

Her skal vi huske, at ALT ER BEVIDSTHED. Så hvordan jeg oplever mig selv, verden og livet, det handler om min egen bevidsthed. Mine dybe overbevisninger og de tanker, der udspringer deraf. Derfor er der virkelig mange forskellige modeller af verden i spil på Jorden lige nu. Mange forskellige virkeligheds-opfattelser. Men 5D bevidstheden er altså nu vokset så meget (ikke mindst i 2020 under Corona pausen), at det i dag er muligt at leve et (næsten) 5D liv her på planeten, sideløbende med, at andre lever et 3D liv.

Og et 5D liv er et liv, hvor:

 • tingene kører lettere for dig i et gnidningsfrit flow
 • der er mere kærlighed, taknemmelighed, tilgivelse og glæde
 • uanset hvad der sker, så har du tillid til, at alt er godt (ingen frygt)
 • tingene falder på plads på uventede måder uden så meget modstand
 • du er værdsat (både af dig selv og andre) for den du er og det, du gir
 • der er klare, sunde og kærlige grænser mellem dig og dine nærmeste
 • det, du beskæftiger dig med er meningsfuldt, tilfredsstillende – og sjovt

 

Et liv på the high-flying disc, som Abraham-Hicks ville udtrykke det. Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at det er jo også et liv et godt stykke oppe på vibrations-stigen. Og ja, det er præcis, hvad det er – det er bare en anden måde at udtrykke livet on the high-flying disc på.

 

Nye 5D netværk opstår

Fordi der er så mange, der har sluppet 3D overbevisningerne – herunder først og fremmest frygten, som er den primære styringsmekanisme i 3D –  så er det altså muligt at connecte med et helt system af mennesker i 5D. Arbejdsmæssigt, i relationer, i trafikken, i butikker, i foreninger, på nettet m.v. Og stadig være i men ikke af den gamle verden. Selv om den stadig eksisterer, hvis du vælger at tappe ind i den.

For – som du sikkert ved – vi tiltrækker jo det, vi selv udstråler/vibrerer. Så selv om der er mange mennesker, der stadig lever i 3D frekvensen, så kommer de ikke ind i dit felt, fordi der ikke er et vibrations-mæssigt match. Dem, som matcher din (måske nye) frekvens kommer ind i dit felt. Sådan eksisterer 3D og 5D side om side. Ind imellem støder vi ind i hinanden, men vi mærker som oftest hurtigt, at det ikke rigtig matcher og går videre.

Jeg håber, det giver mening. For det er præcis sådan, det er på Jorden lige netop nu. Og sikkert et stykke tid fremover. Det eneste, vi skal og kan, det er at vælge, hvilken frekvens vi vil tappe ind i. Og selvfølgelig gøre det, der skal gøres for at være i stand til det. Tømme rygsækken for de gamle programmer, som holder os i 3D.

Alt det har vi jo en strålende mulighed for lige præcis nu, med de mange forskellige og modstridende sandheder/analyser af Covid situationen, som vi har muligheder for at tappe ind i. Hvad vælger vi? Frygtens (3D): det hele er forfærdeligt og farligt og jeg er nødt til at lade mig vaccinere med noget, som ikke er gennemtestet og som ingen ved, hvad gør ved min krop og min DNA. Eller tillidens (5D): min krop er fuldkommen i stand til at håndtere den omtalte virus og mit immunsystem er min personlige vaccine.

 

Hvordan støtter du din egen ascension?

Hvis du vælger 5D’s tillidsbaserede tilgang, er mit bedste råd: undgå så vidt som overhovedet muligt – og helst helt og aldeles – de gængse medier, som i vid udstrækning holder fast i frygtens historie. Hvis vi ønsker at fastholde os selv og vores bevidsthed i 3D, er medierne den sikre vej. Jeg håber virkelig, de snart begynder at bedrive det, de er sat i verden for, nemlig kritisk og analyserende journalistik.

For data og analyser på, at den måde, Covid scenariet er blevet fremstillet på, er alvorligt overdrevent og med til at skabe unødig frygt, er derude. Vi skal blot lidt uden om den gængse nyhedsstrøm. Som inspiration kan jeg henvise til PANDA (PANdemic Data Analytics), en gruppe af forskere, som har mange gode videoer på deres YouTube kanal. Med saglig og veldokumenteret information om den egentlige sandhed om “pandemien” og alle restriktionernes fatale følger.

Ud over at du, ved at undgå mainstream medierne, befrier dig selv for frygten for en forholdsvis uskyldig virus, er der mange andre gode grunde til at støtte din egen ascension. (Læs evt. mere om at slippe frygten her.) Ikke mindst fordi det bliver sværere og hårdere at bære på den tunge 3D energi i den tid, der står for døren, hvor Jordens frekvens stiger støt. For Moder Jord har taget sit valg (for længe siden). Hendes vibration fortsætter støt og roligt ind i 5D. Det er også videnskabsfolkene jo begyndt at kunne måle (Schumann resonansen).

Så hvad kan du i øvrigt gøre? Hvad er det helt centrale for at hæve dine vibrationer, så de matcher energien i 5D? Her er det vigtigste dit indre arbejde. For det er inde i dig selv, du har nøglen til de høje vibrationer.

 

Selvkærlighed, Tilgivelse og Taknemmelighed

Det indre arbejde drejer sig i følge min erfaring om 3 centrale evner. Først og fremmest evnen til at elske dig selv. Ikke bare at passe på dig, forkæle dig, insistere på din plads – men virkelig elske dig selv, dybt og inderligt. Det er den, der skaber den dybe, stabile kærlighedsvibration i dit hjerte, som bringer dig op i toppen af vibrationsstigen. For kærlighed er jo den højest vibrerende følelse, der findes.

Der er ingen vej uden om den evne. Hvis ikke du er i stand til at generere dyb og ubetinget kærlighed til dig selv, så bærer du på modstand, som forhindrer dig i både at udsende og modtage kærlighed til og fra andre. Sagt på en anden måde, så er det den dybe ubetingede kærlighed til dig selv, der transformerer dit liv. Det er den vigtigste faktor overhovedet i forhold til din ascension. Det er den evne, der udgør selve fundamentet for livet i 5D.

Den anden evne er at praktisere en tilgivende holdning til alt og alle. Tilgivelse af ALT, fordi du i kærlighedens navn tager det fulde ansvar for alt, giver slip på al tyngde fra fortiden og bevæger dig fremad, let om hjertet og fuld af følelsen af, at alt er såre godt. Alt er præcis som det skal være. Intet har været spildt eller forkert eller uretfærdigt. Du leder efter gaven i alle dine udfordringer i erkendelse af, at de har givet dig nogle vigtige udviklingsmuligheder.

Herfra udspringer den tredje og sidste evne, nemlig taknemmeligheden. For når du erkender, hvad du har lært og at alt det, du har oplevet, er din egen sjæls ønske, så kommer taknemmeligheden indefra. Din sjæl er taknemmelig for alle udfordringerne, fordi den har ønsket de udviklingsmuligheder, det har givet dig. Når du mærker, at du er blevet stærkere, mere tro mod dig selv, mere kærlig over for dig selv og mere fyldt af dit eget lys, så tænder du taknemmelighedens flamme.

Taknemmeligheden over for alt: LIVET. KÆRLIGHEDEN. UNIVERSET. DIN SJÆL. DIN SKABER.

 

At give slip på egoets 3D-historier

Så kære læser, jeg vil sådan ønske for dig, at du holder op med at insistere på:

 • at livet er hårdt og du er nødt til at kæmpe
 • at du bærer på en masse smerte, som er umuligt at slippe
 • at nogen har gjort dig utilgiveligt ondt
 • at livet er et farligt sted at være og du har brug for at beskytte dig
 • at du er et offer for nogen eller noget som helst
 • at det ikke er muligt for dig at hæve din vibration
 • at du ikke har lov til og ikke er værdig til at modtage ægte ubetinget kærlighed.

Og alt det andet.

Det er egoet, der er bange for at give slip på sine historier. Helt normalt og naturligt, for hvad sker der så? Dine historier har jo været din identitet i alle disse år. Den frygt skal mødes med empati og kærlighed – og en fast og sikker hånd, der føler frygten og gør det alligevel.

Tag dig kærligt af dit bange ego/lille selv, men lad det for alt i verden ikke bestemme. Det er lissom at lade et barn bestemme retningen for hele familiens liv. Det er altså bedst, når det er de voksne, der sætter retningen. Så vær den voksne forælder for dig selv, der sætter den selvkærlige retning, vel vidende at på den anden side af modstanden og alle historierne venter der noget, der er meget, meget bedre.

Det ønsker jeg virkelig for dig. For så er du godt på vej ind i 5D-bevidstheden. Hvor kærligheden regerer. Hvor det Guddommeligt Feminine regerer – og dermed omsorgen, rummeligheden, nænsomheden – først og fremmest over for dig, og dernæst fra dig til andre. For at bevæge os ind i 5D, skal vi lære at være vores egen kærlige Moder. Som elsker os med en betingelsesløshed, som de allerfleste af os aldrig har oplevet her på Jorden. Og det kan vi gøre her og nu, mens 3D verdenen raser afsted derude. Det er et stykke indre arbejde og dermed udelukkende en sag mellem DIG og DIG. Det eneste det kræver, er en beslutning.

 

Har du brug for hjælp til din ascension?

Hvis du vil ha hjælp til at kickstarte din ascension, har jeg kreeret en kursuspakke med titlen GRUNDPAKKEN til 5. DIMENSION. Den består af de 3 e-kurser:

LÆR AT ELSKE DIG SELV
– og skab mere KÆRLIGHED i dit liv

 

TILGIVELSE
– sæt dig selv og andre fri

 

TAKNEMMELIGHED
– stil ind på en frekvens af overflod og mirakler

 

Den pakke indeholder alle de indsigter og redskaber, som jeg har brugt til at hæve mine vibrationer gennem de sidste 20 år. Indsigt og redskaber, som har hjulpet mig til at få de grundlæggende 5D evner integreret i min måde at være i verden på.

Og de videoer, øvelser og meditationer, som ligger i kursuspakken, kan gøre det samme for dig.

Når du køber de 3 kurser som samlet pakke, sparer du 400 kr. Pakken koster 997 kr. Du kan vælge at betale i 3 månedlige rater á 333 kr.

LÆS OM 5D GRUND-PAKKEN HER

———————-

COACHING/MENTORING: Hvis du har mere lyst til at tale og vende tingene omkring din ascension med et rigtigt levende menneske, tilbyder jeg også coaching/mentoring sessioner.

Du kan købe enkelt sessioner eller klippekort til 5 sessioner. Hvis du har købt et eller flere af mine e-kurser (min. 399 kr.) får du coaching til specialpris.

Coaching kan foregå pr telefon, Skype/Facetime – eller face to face, hvis vi bor i fornuftig afstand til hinanden.

Coaching sessioner kan bruges til at snakke om:

 • hvordan du styrker evnen til at elske dig selv
 • hvordan du giver slip på fortiden
 • konkrete relationer/konflikter i dit liv
 • dit næste skridt til at hæve dine vibrationer
 • blokeringer/modstand mod at give slip på noget bestemt
 • og alt muligt andet.

 

LÆS MERE OM COACHING HER

 

 

2 Comments

Post A Comment