Min passion – eller mit livsformål – hvordan finder jeg ind til det?

I disse tider er der mange der taler om, at det er vigtigt, at vi hver især finder ind til vores passion. Og jeg er helt enig.

Den tid vi lever i og den nye energi, der strømmer til Jorden, lægger netop op til, at vi hver især skal træde frem i verden, som de helt unikke væsener vi er. Den nye energi forårsager det, vi med et fint ord kan kalde et paradigmeskifte. Og essensen af det skifte er netop, at vi alle skal tage vores passioner alvorligt, så vi kan give de helt unikke gaver til verden, som vi er kommet for at give.

Måske har du også mærket det? Et indre kald – den indre stemme – sjælens stemme – der forsøger at guide dig til at tage dine inderste drømme mere alvorligt. Måske kan du mærke, at du får sværere og sværere ved at “nøjes” med et liv, hvor du tager dig af og indretter dig efter alle andres behov? At dine egne behov kalder på dig og vil ha plads?

Eller måske har du mærket det på “den hårde” måde – gennem stress, depression, mistrivsel, udbrændthed. Den slags tilstande kan være det samme kald fra sjælens stemme. Et kald om, at du, din sjæl, dine inderste drømme – med andre ord: din passion – vil og skal frem i lyset og skinne.

Din sjæl banker på indefra, fordi den vil på banen og udføre den opgave og give den gave til verden, som den er kommet for.

Og når vi snakker om, hvad vi er kommet for – så er vi inde på hele området omkring vores livsformål, som vi også kan kalde vores livsopgave eller vores livsdrøm. Det liv, din sjæl ønsker sig, som jeg også kalder det i mit e-kursus og min undervisning.

 

Min passion fortæller mig noget vigtigt om mit livsformål

 

Men hvordan hænger alle disse ting sammen? Min passion. Mit livsformål. Min livsdrøm. Min livsopgave. Det liv min sjæl ønsker sig?

Jo, i min verden er det meget enkelt:

Min sjæl er inkarneret her på Jorden i denne tid og på dette sted med et bestemt formål. For at løse en bestemt opgave. Heraf navnene livsformål og livsopgave, som i min verden er udtryk for det samme. Nemlig det, som sjælen ønsker sig med dette liv.

For at fortælle mig – som den personlighed jeg er i dette liv – hvad den ønsker sig, taler sjælen til mig gennem mine inderste drømme og ønsker. Gennem min passion. Og den kommunikation foregår gennem hjertets stemme – ikke gennem hjernens.

Så gennem hjertets stemme gør sjælen sit formål konkret og forståeligt for et menneske som mig med en (begrænset) jordisk bevidsthed.

Så hvis jeg skal identificere min passion, mit livsformål, min livsdrøm, er jeg nødt til at slå hjernen fra, sætte fornuften på standby og begynde at lytte til hjertet.

Så langt så godt. Som sagt, så er det i virkeligheden meget enkelt. Men hvorfor går vi så ikke allesammen rundt og lytter til hjertet, udlever vores passioner og stråler som de fantastiske stjerner vi er?

Ja – svaret på det spørgsmål er også meget enkelt: fordi vi aldrig har lært det. Vi har aldrig lært, at vi skal tage vores inderste drømme og ønsker alvorligt. At vi skal tage vores passion alvorligt. Lytte til hjertet og dermed til sjælens stemme.

Vi har tværtimod lært, at vi skal lytte til fornuftens stemme, “ikke flyve højere end vingerne bær” og lade os nøjes med et liv i tryghedszonen, hvor der er trygt og sikkert, men måske også en anelse kedeligt. Og i hvert fald pænt utilfredsstillende, fordi vi netop ikke er den stjerne, ikke udlever den livsdrøm og dermed ikke giver den unikke gave til verden, som vi er kommet for.

Og her er det så, at den nye energi og det paradigmeskift, vi oplever på Jorden i disse år, begynder at vise os, at den gamle model ikke går mere. Det kommer fra rigtig mange forskellige sider og på rigtig mange forskellige måder.

Vi er flere og flere, der ikke kan finde mening i livet i tryghedszonen mere.  Flere og flere, der mærker det indre kald så stærkt, at vi ikke kan overhøre det.

 

læk

læk

Hvordan har jeg fundet min passion?

 

Men hvad gør jeg, hvis jeg ikke er særlig sikker på, hvad min passion er, spørger du måske? Og det er et godt spørgsmål, for sådan er der mange der har det.

Det kunne f.eks. være mig for 9 år siden. Jeg var lektor på et seminarium, hvor jeg havde et godt og udviklende job som underviser i musik og kommunikation. Men selv om jeg var glad for jobbet, så rørte hjertets stemme på sig. Der var noget – og i dag ved jeg jo, at det var min sjæl – der bankede på indefra og sagde: Hallo, du skal altså noget andet.

Da det havde stået på et stykke tid, fulgte jeg min indre indskydelse og sagde mit faste job op for at blive selvstændig.

Hvad det helt konkret var, min sjæl ønskede sig, det stod stadig ikke helt klart for mig. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle noget andet. Så jeg startede med det sikre – lavede kurser i kommunikation for pædagoger og lærere i praksisfeltet. Lidt det samme som på seminariet, blot en lidt anden målgruppe. Det var en god start og gav mig brød på bordet.

Men sjælen bankede stadig på. Jeg skulle justere. Tage den spirituelle del af livet – som havde været én af mine passioner gennem hele livet – mere ind i mit professionelle virke. Tage mine sange – som også havde været én af mine passioner hele livet – mere alvorligt.

Jeg kunne sagtens mærke de indre tilskyndelser. Troede bare ikke rigtig på, at det var noget man kunne leve af. Så jeg skød det lidt fra mig og brugte krudtet på mine kurser for pædagogiske personalegrupper. Lyttede til fornuftens stemme.

Så til mit held stødte jeg i 2008 på en helt vidunderlig proces, kanaliseret af ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Den proces bruger jeg stadig i min undervisning. Og den udgør selve fundamentet – nemlig nøgle 1 – i mit e-kursus med 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. 

I dag kalder jeg den passions-afklarings-processen.

Grunden til, at den proces stadig er én af krumtapperne i min undervisning her 8 år efter er – ganske enkelt – at processen er magisk. På en helt enkel og samtidig meget dyb måde blev jeg guidet til at slå hjernen fra og hjertet til.

Gennem nogle helt enkle spørgsmål og en bestemt kombination af svarene, sad jeg til sidst med en klar oplevelse af, hvad min passion er. Spørgsmålene fik mig til tydelig og klart at høre den indre stemme, der havde alle svarene. Om hvad min sjæl ønsker sig med dette liv. Hvilket fokus og hvilken retning min virksomhed skulle tage, hvis jeg ville følge sjælens stemme.

Og det ville jeg. Og heldigvis for det. For her, hvor jeg er i dag, er det mest vidunderlige liv, jeg kan forestille mig. Hvor jeg elsker alt det, jeg laver. Og hvor alt det, jeg laver, giver dyb mening. Så bliver det ikke bedre i min verden.

 

Hvis du vil høre mig fortælle om alt det her på video, så tryk her

kklæ

l

jkl

Min passion har – ubevidst – altid været den røde tråd i mit liv

 

I dag ved jeg at min passion handler om empowerment: at styrke, nurse og lære at have tillid til den enorme (skaber-)kraft vi som mennesker har, men som vi aldrig har lært at tro på. At implementere den i mit eget liv og hjælpe andre med at implementere den i deres liv.

Jeg kaldte det ikke empowerment der for 8 år siden, da jeg lige havde gennemført passionsafklarings-processen. Da stod det bare klart for mig, hvilken retning jeg skulle gå og hvordan jeg skulle prioritere. Og så er resten – afklaringen, præciseringen, konkretiseringen – kommet hen ad vejen af sig selv.

Jeg har følt mig guidet og hjulpet hele vejen i processen. Sikkert af min sjæl, fordi den har været glad og tilfreds med, at jeg  har taget dens ønsker alvorligt – og af alle mine guider og hjælpere i den åndelige verden. Og for nogle år siden mundede det så ud i etableringen af min nuværende virksomhed Empower You, som du har fundet frem til gennem dette indlæg.

Min bevidsthed om, at min passion handler om empowerment, har altså kun eksisteret i 5-6 år. Alligevel har der – når jeg kigger tilbage på hele mit liv – været nogle tydelige tegn på, at det altid har været den røde tråd. Uanset hvad jeg har lavet, så har det at opmuntre mennesker til at finde ind til deres egen kerne, deres egen kraft og deres eget lys, altid været af stor betydning for mig.

Herunder får du nogle eksempler:

  • I min undervisning i musik har det altid været de aktiviteter, der lagde skaberkraften ud til deltagerne, der gav mig mest mening og glæde, frem for “almindelig” styret undervisning.
  • I min undervisning i kommunikation har jeg altid været mest optaget af den del, der handler om at vi skal flytte hjem i os selv, mærke hvad der er vigtigt for os – og kommunikere og forbinde os med hinanden ud fra det ståsted. Så vi er ægte, ærlige og autentiske i vores samspil med hinanden.
  • I mine e-kurser, kurser og foredrag i Loven om Tiltrækning drejer det sig om at tage hele ansvaret for dit liv hjem til dig selv, i erkendelse af, at alt hvad du oplever er et spejl af dit indre. At forstå, at du har kraften til at ændre alt og manifestere alt det, din sjæl ønsker sig.
  • Og mine Empowering Songs for the Soul henvender sig på deres egen lyriske måde netop til den største og mest kraftfulde del af lytteren. Smukt indpakket i et musikalsk  New Nordic Jazz univers, der hæver vibrationerne i og omkring lytteren. Lyt evt her: empowering songs for the soul

 

Så selv om det har set ud som om, jeg havde gang i aktiviteter, der var meget forskellige – fra musik, til kommunikation til spiritualitet – viser det sig, at der har været en sammenhæng. At ønsket om empowerment altid har været der, som en indre drivkraft.

Min passion. 

Så selv om jeg ikke har været bevidst om det, har jeg alligevel gennem alle årene lyttet til sjælens stemme.

 

Giv plads til din passion – og skab mere mening, glæde og tilfredshed

 

Måske kan du ved at begynde at lede efter den røde tråd i dit liv og dine aktiviteter også få øje på din passion? Kig efter det, der har givet mening for dig og det, der har bragt dig glæde, begejstring og tilfredsstillelse.

Kig efter hvad der er virkelig vigtigt for dig i alle de gøremål, du har gang i.

Kig bag om de konkrete aktiviteter og led efter essensen af det, der har drevet dig.

Der har du din passion.

Når du giver mere plads til passionen i dit liv, bevæger du dig skridt for skridt nærmere den sande, storslåede del af dig selv. Nærmere din essens. Din kraft. Din sjæl.

Når du er i kontakt med din sjæl, hæver du automatisk dine vibrationer, så Loven om Tiltrækning kan komme til at levere Universets gavmilde gaver til dig i form af glæde, begejstring, tilfredshed og mening. Læs mere om den del af historien her: Loven om Tiltrækning og vibrationer.

Og når du således mere og mere bliver den sande DIG, så kan du mere og mere give den gave, du har til verden. Den helt unikke gave, som verden venter på, fordi der kun er én i hele verden som er DIG.

Den rejse tilbage til dig selv er en vidunderlig rejse, som jeg har været på i en del år nu. Og hvert eneste hjørne, jeg har gen-erobret af mig selv, har bragt stadig mere mening, mere glæde og mere tilfredshed ind i mit liv.

Det er indsigten, visdommen og erfaringerne fra den rejse, jeg har samlet i mit e-kursus med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

 lækj

Har du fået lyst til at begynde at give mere plads til din passion?
Så du kan bringe dit liv i den retning, som din sjæl ønsker sig?
Og få mere glæde, tilfredshed og mening ind i dit liv?

 

SÅ ER MIT E-KURSUS NETOP DESIGNET TIL DIG

KLIK PÅ BILLEDET FOR MERE INFO

 

klj

klj 

High Vibes

fra

Ianneia

klæ
klj 
Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer, coach og sangskriver
www.empoweryou.dk

 

P.S. Her på bloggen på Empower You kommer der løbende indlæg med tips til hvordan du tager kraften hjem til dig selv.

Indtast din e-mail adresse i feltet under ”Følg bloggen” her til højre på siden – så får du besked ligeså snart et nyt indlæg er publiceret. Tilmeld dig også nyhedsbrevet i boksen oven over, hvis du absolut ikke vil gå glip af noget.

 

2 Comments

Post A Comment