Didste afsnit i føljetonen om den hemmelige krig mellem mørket og lyset. Er krigen vundet?

Tilgivelse. 3 trin til at checke, om du har sat dig selv fri.

Som beskrevet i tidligere blogindlæg, er det at tilgive helt essentielt for at komme opad i vibration. For at udnytte alt det, som den nye energi her i den nye tidsalder tilbyder, er vi nødt til at give slip. På de lavt-vibrerende følelser, som fortidens krænkelser, svigt og sår holder os fast i. Ellers fastholder vi os selv i bunden af vibrations-stigen og forhindrer os selv i at bevæge os opad i frekvens.

(Find de tidligere indlæg her: Forståelse af tilgivelse i den nye tidsalder og Sæt sunde grænser før du tilgiver).

At tilgive på den gode og frigørende måde foregår fra hjertet. Ikke fra hjernen. Vi kan sagtens beslutte os for – med hjernen – at vi nu tilgiver et andet menneske, uden at den reelle frigørelse i hjertet finder sted.

Hvis vi vil ha glæde af den enorme frihed, der ligger i at tilgive fra hjertet, er det derfor vigtigt ind imellem at checke, om vi nu også har tilgivet dem og det, som vi siger og tror, vi har tilgivet.

 

Vær helt ærlig for din egen skyld

Og når vi gør det, er det vigtigt, at vi kan være helt ærlige over for os selv. At vi er i stand til at lave et åbent og ærligt realitets-check på, om det, vi har gjort for at tilgive, har virket, eller om der stadig er rester tilbage, som vi kan sætte os fri fra.

Ikke så meget for den andens skyld – altså ham/hende vi tilgiver – men mest af alt for vores egen skyld. Fordi vi har fortjent at blive sat fri og få fred fra fortidens spøgelser.

Så vi kan høste den store og forunderlige gave, som ægte tilgivelse bringer med sig. I form af frihed, glæde, lethed, kærlighed. Kort sagt: højtvibrerende følelsesmæssige tilstande som lysner og letter vores energifelt. Empowerment, når det er bedst.

Herunder får du 3 trin til at bruge i din proces med at gennemføre et realitets-check på dine egne tilgivelses-processer.

 

1. Gå efter følelsen af lettelse når du tænker på den, du ønsker at tilgive

Det første trin, du kan bruge, er at mærke godt og grundigt efter i din krop og hele dit energisystem, om der har fundet en reel lettelse sted.

Ægte tilgivelse skal give en reel lettelse i din krop og i hele dit system. En følelse af at blive sat fri. En boblende følelse af, at noget, der har tynget dig, er forsvundet.

Dette “noget” har måske tynget dig i hele dit liv, måske siden en gang i din barndom eller ungdom, måske blot inden for de senere år. Alt efter hvem og hvad du tilgiver.

Uanset hvad og hvem du tilgiver – og også uanset hvor alvorligt “forseelsen” var – vil den ægte tilgivelse altid give en reel lettelse. En følelse af, at du er blevet renset for noget, som ikke har været godt for dig.

 

2. Hvilke følelser udløser det at tænke på den, du ønsker at tilgive?

I det næste trin bliver vi mere konkrete.

Når du tænker på den person, som du gerne vil tilgive, hvilke følelser skabes så i dig? Også her er det vigtigt at være helt ærlig over for dig selv – igen for din egen skyld.

Grunden til, at jeg understreger dette er, at vi mennesker er utrolig gode til at pakke de følelser væk, som ikke er politisk korrekte. Ikke mindst inden for den spirituelle verden er der en tendens til at bestemte følelser ikke er tilladte. For så betragter man ikke sig selv som tilstrækkeligt “oplyst”, tilstrækkeligt “spirituel” eller tilstrækkelig “ren”.

Det betyder, at vi ofte slet ikke giver os selv tid og rum til at mærke, hvad der reelt er på spil i os. Vi forbliver let og bekvemt i vores hoveder og beslutter, at vi har tilgivet. At vi ikke føler hverken vrede, nag, fornærmethed – uden overhovedet at komme derind, hvor følelserne bor.

Vi snyder os selv grundigt på denne måde. For det første fordi vi ikke får høstet tilgivelsens gave. Og for det andet fordi disse følelser så får lov til at husere i underbevidstheden og styre os derfra. Oven i købet uden at vi selv er klar over det. Det er selv-sabotage, der vil noget.

Så jeg er fortaler for, at vi tillader os at være præcis, som vi er og ha det præcist som vi har det. At mærke vreden, hadet, naget, irritationen, hvis de stadig er der. Og når vi registrerer, at disse følelser – måske overraskende – stadig er der, så tage endnu en tur i tilgivelses-maskinen for at give slip på et endnu dybere plan.

Rigtig meget tilgivelses-arbejde foregår i etaper. Vi må ofte mærke os gennem flere lag over tid, for at give slip på dybe sår og krænkelser. Det er helt normalt og naturligt – især hvis det er nære og langvarige (familie) -relationer, vi arbejder med.

OBS: Hvis du vil ha redskaber og viden til din egen tilgivelses-maskine, så kig på mit e-kursus TILGIVELSE – SÆT DIG SELV OG ANDRE FRI

 

3. Hvad har du lært af situationen og den person, du ønsker at tilgive?

Det sidste – og meget effektive – trin i dit tilgivelses-realitets-check er at spørge dig selv:

  • Hvad har jeg lært af den person, der krænkede mig?
  • Hvad har jeg lært af situationen/situationerne med denne person?
  • Hvilken gave kan jeg høste af samværet med denne person?

Hvis du kan svare på disse spørgsmål af et ærligt hjerte – uden vrede, had, irritation, bitterhed – så kan du være ret sikker på, at det du har gjort for at tilgive, reelt har virket. For så har du bevæget dig fra et sted hvor det er den anden, der krænker mig til vi har haft en udveksling med hinanden, som har bibragt mig en vigtig erfaring.

Det er 2 meget forskellige steder, som vidner om, at en meget værdifuld proces har fundet sted indeni dig.

Denne proces fortæller dig, at du har taget et vigtigt skridt i forhold til at flytte hjem i dig selv. Du har taget endnu en del af din kraft hjem og taget ansvar for, at du selv har en væsentlig andel i de oplevelser, du har og har haft i livet. En meget vigtig del af ægte empowerment.

For hvis vi tager den fulde konsekvens af, at vi selv har en væsentlig andel – for ikke at sige hele andelen – af ansvaret for, hvad vi oplever i livet, så når vi i sidste instans hen til et sted, hvor det slet ikke giver mening at tilgive andre.

Det eneste, der giver mening er at tilgive os selv.

Læs mere om det i blogindlægget: FORSTÅELSE AF TILGIVELSE I DEN NYE TIDSALDER

High Vibes fra Ianneia

 

 

4 Comments

Post A Comment