3 faser i tilgivelse. Kom videre fra Covid tiden på den gode måde

Tre faser i tilgivelse

Om at komme videre på den gode måde efter Covid-tiden.

I dette indlæg vil jeg dele de tre faser i TILGIVELSE med dig. Hvorfor føler jeg mig kaldet til (igen) at adressere emnet TILGIVELSE? Jo, fordi vi er i sådan en speciel tid på Jorden lige nu. De sidste 22 måneder har skabt så meget splittelse og afstand – imellem familiemedlemmer, venner, kolleger, myndigheder/borgere. Og imellem mennesker i det offentlige rum. Det behøver jeg vist ikke at uddybe. Jeg har tillid til, at du ved, hvad jeg snakker om.

Og i min optik står vi meget tæt på tiden, hvor vi skal til at heale al den splittelse mellem os. Tiden, hvor vi mennesker begynder at tale samme sprog om det, der er foregået. Tiden, hvor de sandheder, der har været skjult for os, dukker op og giver os et fælles fundament at tale ud fra. Tiden, hvor vi begynder at få øje på, at splittelsen måske har været bevidst plantet imellem os. At nogen måske har haft interesse i at sætte os op mod hinanden. Tage afstand fra hinanden, skælde ud på hinanden, udlevere hinanden, akkurat som vi oplevede det i tiden for heksebrændinger.

Den tid har jeg haft mange flash-backs til i de sidste 22 måneder. Fordi jeg jo har været på “hekse-holdet”, der tror på en anden sandhed, end den gængse. Altså den, vi har fået præsenteret i mainstream-medierne af dem, der bestemmer. Hvis vi havde levet for 6-700 år siden, var vi sikkert mange, der var blevet brændt på bålet. Men sådan er det ikke meningen, det skal gå denne gang. Det er ikke meningen, at den Elite, der har haft magten på Jorden, skal vinde denne gang og få held med deres splittelses-strategi. Divide-and-conquer strategien, som jeg kalder det i bogen AT VÅGNE.

 

At kende de tre faser i TILGIVELSE er særligt nødvendigt lige nu

Denne gang er det Lyset, der vinder den kamp, der har udspillet sig på planeten Jorden i årtusinder. Menneskeheden kommer til at forene os, og rejse os som et samlet folk og begynder at skabe et helt nyt liv og en helt ny verden. Med kærlighed, tillid, medfølelse og overflod som grundpiller. Det er jo alt det, menneskehedens kollektive ascension (overgangen fra 3. til 5. dimension) handler om. Og derfor, vi i de seneste 22 måneder har stået så intenst i den kollektive skygge.

I den nye verden hører nag, bitterhed og vrede ikke hjemme. De er simpelthen for lavt vibrerende til at komme med ind i 5. dimension. Så vi skal finde en måde at komme videre fra de sårede følelser, som hele Covid-scenariet har skabt i os. Og den måde er jo TILGIVELSEN. Derfor har jeg i dag lyst til at dele de faser i TILGIVELSE, som jeg har erfaret gennem årene. Og som jeg lige nu genbesøger og endnu en gang praktiserer for at hele de sår, Covid-tiden har skabt i mig.

De 3 faser er:

 • Mød dine egne sårede følelser med selv-empati
 • Sæt sunde grænser
 • Led efter gaven i det, der er sket

 

Måske kender du de her faser i TILGIVELSE i forvejen. I det tilfælde behøver du ikke at læse videre. Men i tilfælde af, at du ikke kender dem, så kommer de herunder. Jeg håber, de kan bidrage til at skabe fred inden i dig, hvis ikke lige på stedet, så hen over de kommende måneder. Sand og ægte TILGIVELSE kan nemlig være en laaang proces, fordi du skal ha hele DIG med i det, hvis den skal være langtidsholdbar.

 

Den første af de tre faser i tilgivelse: SELV-EMPATI

Noget af det, der i følge min erfaring er utrolig vigtigt ifm sand TILGIVELSE, er at møde vores egne sårede følelser med empati og omsorg. Og den hemmelighed er en af grundene til, at TILGIVELSE kan være en lang proces. Men den er nødvendig, for alt for ofte beslutter vi med hovedet, at:

– nu vil jeg tilgive
– nu vil jeg ikke bære på dette sår mere
– nu må jeg se at komme videre

Når vi gør det og i samme ombæring pakker vores sårede følelser væk og beslutter, at de ikke skal have lov at fylde mere, så risikerer vi, at vores TILGIVELSE bliver en overfladisk proces. En mental proces, hvor vi kører det, der lever i kroppen over, og underkender smerten, skuffelsen, bitterheden, vreden m.v. Så gør vi faktisk det ved os selv, som dem, vi ønsker at tilgive, har gjort.

De har måske været ufølsomme over for os. Grove og fordømmende, måske ligefrem brutale. Sådan bliver vi mennesker over for hinanden, når vi er i frygt – og frygt har der jo været masser af i 3D, særligt i Covid-tiden. Og hvis vi laver en mental TILGIVELSE af det, der er foregået, så fortæller vi faktisk vores indre barn (i form af vores sårede følelser) at det ikke er hverken vigtigt eller rigtigt at reagere på den slags. Op på hesten igen har været et mantra for mange af os i 3D. Og når vi springer op på den hest – igen, igen – så pakker vi smerten væk.

 

Dine sårede indre børn skal have plads

Op på hesten igen kan jo virke rigtig fint – og i hvert fald praktisk og effektivt. Problemet er bare, at de følelser, vi pakker væk i springet, går ikke væk, fordi vores hjerne beslutter, at de ikke må fylde. De ligger i det underbevidste, klar til at titte frem igen, når lejligheden byder sig. Og så viser vores TILGIVELSE sig måske ikke at være så bæredygtig og holdbar, som vi troede. Og vi ryger måske i konflikt igen med de mennesker, vi troede, vi havde tilgivet. Måske oven i købet over noget af det samme “stof”, fordi det ikke var mødt og transformeret.

Det er ikke bæredygtigt. Det passer ikke til 5D. Så vi er nødt til at bruge den tid, vores sårede indre børn har brug for, til at sørge og rase (ikke i hovedet på andre, forstås), indtil de indre børn føler sig mødt, anerkendt og forstået. Give os selv den empati og omsorg, de andre ikke har kunnet give os. Først når vores indre børn oplever, at vi tager dem alvorligt, holder de op med at spænde ben for den ægte TILGIVELSE. For så ved de, at de aldrig mere bliver kørt over – af os selv. Hvad de andre gør, kan vi jo ikke styre. Men hvordan vi selv møder de svære følelser i os og dermed vores sårede indre børn – det er det suverænt os selv, der bestemmer.

Denne fase er et stort tema, som jeg kunne skrive rigtig meget om. Men i dette indlæg lader jeg det blive ved det. Jeg skriver meget mere om det i bogen KÆRLIGHED i 5. DIMENSION.  For den kærlighed, vi skal til at lære at praktisere i den nye energi, hviler jo netop på kærligheden og empatien med os selv. Derfra udspringer alt andet.

 

Den anden af de tre faser i tilgivelse: SÆT GRÆNSER

Den næste fase som i følge min erfaring er nødvendig for at praktisere sand TILGIVELSE, er SUNDE GRÆNSER. Og hvorfor nu det? Jo fordi, hvis vi tilgiver en anden for noget, han eller hun har gjort mod os, og vi så lader udåden/krænkelsen fortsætte, fordi vi ikke magter at sætte sunde grænser, så er der jo én ting, der er helt sikker: Det, som har forvoldt os smerte, kommer til at ske igen. Og så bliver vi igen fyldt af de lavt-vibrerende følelser: vrede, bitterhed, had, nag, sorg, skuffelse m.v. Og så er vi jo lige vidt. Så var det igen en uholdbar og ikke-bæredygtig TILGIVELSE, og vi deltager stadig i de lavt-vibrerende følelsers (3D)-spil.

Mange af os står i den situation lige nu. For den tid, vi har været igennem, har bragt dybe skyggesider frem i både os selv og andre. Det er det, der sker, når vi bliver så pressede, som vi er blevet under Covid. Og hvis vi skal tage de positive briller på ift denne tid (og det skal vi jo) – så får vi øje på, at gamle mønstre i både os selv og andre er kommet op til overfladen og blevet tydelige og åbenbare. Ting, som vi måske tidligere i 3D fejede ind under guldtæppet, og “lærte os selv at leve med”. Det viser sig måske nu i former, som det ikke giver mening at leve med mere.

———————

OBS:  Det her gælder os allesammen. Så der er sikkert også noget, som andre har brug for at tilgive dig og mig for og sætte grænser over for. Men da dette indlæg handler om DIN og MIN  tilgivelse, så tillader vi os her kun at kigge på det, som vi selv bærer på af smerte.

 

Pas på den uheldige 3D-spiral

Så en af de gaver, Covid-tiden tilbyder, er at få mulighed for at kigge grundigt på vores egne mønstre, herunder altså vores evne til at sætte grænser.

 • Indgår vi i relationer og sammenhænge, som belaster os?
 • Er vi for rummelige over for andre og for ukærlige og uempatiske over for os selv?
 • Tillader vi dis-respekt og underkendelse af den, vi er, uden at sige fra?

 

Ovenstående er spørgsmål, som mange af os har gavn af at stille os selv. For i 3D har der været en udpræget tendens til, at vi giver andre mere plads end os selv. Lader tvivlen komme de andre mere til gode end os selv. I forståelsens, rummelighedens og empatiens navn. Hvilket alt sammen selvfølgelig er rigtig positive karaktertræk.

Med mindre altså, at de karaktertræk betyder, at vi lader os køre over og skaber situationer for os selv, der igen og igen kalder på TILGIVELSE. Det er en uheldig spiral. Det er det mønster, vi bl.a. kalder “Kvinder der elsker for meget” (som er titlen på en god bog – og det gælder ikke kun kvinder). For at komme ud af den spiral, er det nødvendigt, at vi lærer at sætte sunde grænser omkring os selv. Giver os selv lov til at bevæge os væk fra det, som belaster os, og derfra begynde at praktisere TILGIVELSE.

————————-

OBS: Da det jo ER en helt speciel tid lige nu, giver det mening at spørge: Den krænkelse, jeg oplevede fra X – var det en (Covid-)engangsforestilling, eller  udtryk for et mønster, som ligger latent i vores relation, og som jeg skal sige fra over for?  Så vi lader de helt særlige Covid-vilkår komme både os selv og de andre til gode, og lader ting fare, hvis de var finker, der røg af fadet i en presset tid.

 

Den tredje af de 3 faser i Tilgivelse: LED EFTER GAVEN

Uanset hvor hårdt, hvor smertefuldt, hvor krænkende og hvor uretfærdigt du føler dig behandlet, så led efter gaven i det. Det er den tredje og sidste af de 3 faser i tilgivelse.

 • Hvad har du lært – om dig selv, om livet, om mennesker?
 • Hvilke vigtige nye erkendelser har du nu, som en følge af det, du har oplevet?
 • Erkendelser, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde oplevet det?
 • Hvad kan den højere mening med det, du har oplevet, være?

 

Bliv ved med at lede efter gaven, indtil du begynder at være glad for det, der er sket. Begynder at føle taknemmelighed, fordi du ikke ville have undværet det. Du ved, hvad jeg snakker om, hvis du har læst KÆRLIGHED i 5. DIMENSION. At lede efter gaven i alt bringer automatisk taknemmelighed, som fører til Tilgivelse. Ja, i sidste instans til erkendelsen af, at der slet ikke er noget at tilgive. At alt er præcis som det skal være. Præcis som vores kloge, kærlige sjæle har ønsket det. Lad mig illustrere dette med et eksempel fra mit personlige liv.

tilgivelse

Eksempel på den tredje fase

Siden jeg sprang ud som konspirations-analytiker, har jeg oplevet nogle voldsomme reaktioner fra min omverden. Både mine allernærmeste og ca. halvdelen af min vennekreds synes, jeg er fuldkommen langt ude i skoven. Mens en mindre del af vennekredsen godt har kunnet følge mine analyser af Covid scenariet og ser det på samme måde som jeg. Og nye er kommet til, som også ser det på samme måde – vi støtter og hjælper hinanden.

Det har været en meget voldsom oplevelse. At blive skældt ud, bebrejdet, ekskluderet, latterliggjort, mistænkeliggjort og anklaget for at udtrykke den sandhed om vores verden, som jeg nu ser den, har skabt nogle voldsomme følelsesmæssige reaktioner i mig. Chok, sorg, vrede, lammelse. Jeg har brugt meget lang tid på at gå igennem de 2 første faser i tilgivelse. Og det anser jeg for nødvendigt, før vi begynder at gå ind i denne tredje fase. Vi er nødt til at møde os selv med kærlighed, empati og omsorg og tillade de følelser, der raser i os, at være der og blive mødt. Før det giver mening at begynde at lede efter gaven i det hele. Og vi er nødt til at finde ud af, om vi skal sætte sundere grænser fremover for at forebygge, at noget lignende sker.

Ikke bare ville det være vold mod vores indre barn at springe den del over – men det vil også være nærmest umuligt at finde gaven på en autentisk måde. Ting tager tid – og nu er jeg altså kommet til den tredje af de 3 faser i tilgivelse, hvor jeg er i stand til (uden at gøre vold på mig selv) at lede efter gaven. Herunder får du et indblik i den største gave, jeg indtil videre har fundet i hele situationen.

tilgivelse

Min gave: At styrke evnen til at være tro mod min indre sandhed

Flertallet i min omgangskreds betvivler alt, hvad jeg står for. Jeg er blevet beskyldt for noget, som jeg absolut ikke ønsker at være forbundet med (og ikke er forbundet med). Jeg har midlertidigt mistet det allermest dyrebare, nemlig kontakten til mine børn og børnebørn.

Alligevel er der en gave i det, der er sket. Nemlig at jeg har fået styrket min evne til at være tro mod min indre sandhed. Jeg takker min Skaber for, at jeg i de seneste år er blevet guidet til at forankre selv-kærligheden og selv-empatien i mig. For uden det ville jeg aldrig have klaret det sidste år uden at gå helt i stykker. Og jo, jeg har været gået i stykker – og gør det stadig – men jeg er i stand til at samle mig igen.

For dybt inde har jeg vidst, at det vigtigste overhovedet i mit (og andres) liv er at følge sjælens guidning. Min inner knowing. Uanset at den går imod alle de officielle sandheder. Uanset hvad andre siger og mener. Og uanset, at vores forskellige holdninger skiller os ad. Det sidste år har været en test på, om jeg er i stand til at holde fast i mig selv, selv når jeg risikerer at miste det mest dyrebare.

Og det er en vigtig test, for at stole på os selv og følge hjertets/sjælens vej, anser jeg for at være en af de vigtigste opgaver i vores liv i 5D. Sammen med tilliden til, at det, der venter på den anden side af splittelsen, er endnu bedre end det gamle. Og tilliden til, at de angreb, vi oplever nu, er udtryk for, at vi står i en overgangsfase. Med et ben i den gamle verden og et i den nye. Når den er slut, samles vi igen.

 

Opsamling på de 3 faser i TILGIVELSE

 

De 3 faser i tilgivelse er altså:

 • SELV-EMPATI. Mød dine egne sårede følelser, og dermed dine sårede indre børn, med empati, omsorg og kærlighed. Først når de/du ved og kan mærke, at du aldrig svigter dem igen, slapper de af og arbejder med i tilgivelses-processen.

 

 • SÆT GRÆNSER. Sørg for at flytte dig fra situationer og personer, som fortsat belaster dig. Vær opmærksom på, om du holder dig selv fast i en dårlig spiral, der igen og igen kalder på tilgivelse. Gå i fremtiden efter situationer og personer, som naturligt møder dig med respekt, kærlighed, anerkendelse og værdsættelse.

 

 • LED EFTER GAVEN. Når du er klar til at tage de positive briller på, så begynd at lede efter gaven/gaverne i det, der er sket. Ofte er det først der, den egentlig tilgivelse/frisættelse finder sted. Når du er i stand til at se, hvilke vigtige erfaringer du har opnået, begynder du at indse, at der slet ikke er noget at tilgive. Vi har alle spillet de roller i det her store skift, som vores sjæle har sagt JA til. Og alle roller er lige vigtige. Ingen har gjort noget forkert, hverken dig, mig eller nogen af de andre.

 

Jeg håber, at disse tre faser i TILGIVELSE kan hjælpe dig med at give slip på de sår, som Covid-tiden – og måske hele dit gamle liv i 3D – har skabt i dig. Så du kan komme videre og begynde at bygge dit nye liv i 5D’s energi op. Sammen med dem, du elsker. Og/eller sammen med de nye mennesker, der helt uvægerligt vil komme ind i dit liv, jo mere du giver slip og letter dine egen vibration. Uden al den tyngde, som det at bære på fortidens smerte, skaber. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med den proces.

 

Mere inspiration til at arbejde med TILGIVELSE

 

I bogen KÆRLIGHED i 5. DIMENSION får du meget mere om TILGIVELSENS betydning og hvordan du praktiserer den.

Både indsigt og redskaber får du også i mit e-kursus : TILGIVELSE – sæt dig selv og andre fri

Den frisættende meditation fra dette e-kursus TILGIVELSESRUMMET kan du også købe som selvstændig lydfil.

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

 

No Comments

Post A Comment