Spiritualitet og politik – hænger det sammen?

Spiritualitet og politik - hænger det sammen?

Spiritualitet og politik – hænger det sammen?

Om hvorfor jeg mener, det er nødvendigt at kigge på sammenhængen mellem spiritualitet og politik i vores ascensions-proces.

 

For nyligt talte jeg med en, som jeg har kendt gennem mange år. Han er en af dem, som har været kritisk over for min kobling af spiritualitet og politik gennem de sidste 4 år. Han mener, at jeg lavede en (uheldig) U-vending, da jeg skrev bogen AT VÅGNE i 2021.

Efter at have skrevet om Kærlighed og ascension – altså skiftet fra 3D til 5D – i 2020 gennem bogen Kærlighed i 5. Dimension, satte Coronaen mig i gang med at undersøge, hvad der egentlig er foregået bag scenen i vores verden i alle årene i 3D. Altså de politiske og økonomiske aspekter – og alt det andet, der er forbundet hermed. I den samtale, vi havde for nyligt, sagde han noget á la:

Jeg har det sådan, at min spirituelle udvikling, den handler om at udvikle min intuition og min selvkærlighed. Det er noget, der foregår indeni mig. Men at blande det sammen med hvad der foregår i den ydre verden i form af politiske dagsordener m.m. – det mener jeg, er er misforståelse.

Jeg forstår faktisk udmærket, hvor han kommer fra. Også i mit perspektiv er der noget sandt og rigtigt i de anskuelser. Jeg kunne såmænd selv have sagt noget lignende for nogle år siden. Jeg forstår også godt, at udviklingen på et år fra Kærlighedsbogen til AT VÅGNE udefra kan se ud som en decideret U-vending. Men i min verden hænger de to bøger og indholdet i dem uløseligt sammen. Jeg har stærkt på fornemmelsen, at dem, der har (nær)læst begge bøger, er enige. I dag anser jeg det for nødvendigt, at vi i ascensions-processen interesserer os sammenhængen mellem spiritualitet og politik.

Lad mig prøve at forklare hvorfor.

 

I den krig Cabalen har ført mod menneskeheden, er spiritualitet og politik uløseligt koblet sammen.

Det kendskab til Cabalen/Deep State og deres agenda for menneskeheden, som er kommet ind i mit felt gennem de 4 år, har bragt mig derhen, at jeg ser spiritualitet og politik som uomtvisteligt forbundne. Altså at vores spirituelle udvikling og samfundssystemerne hænger sammen. Faktisk anser jeg det for en umulighed at udvikle vores spiritualitet her på Jorden, uden samtidig at interessere os for de politiske og økonomiske dagsordener og systemer.

For den krig, Cabalen har ført mod menneskeheden, har haft en tydelig spirituel dagsorden. Faktisk kan vi sige, at vores spiritualitet er det, der har været allermest direkte under angreb i krigen. Og hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener, at den vigtigste målsætning med Cabalens aktiviteter og den matrix, de har udtænkt og (med vores hjælp) bygget til os i 3D, er for alt i verden at forhindre, at vi mennesker opdager sandheden om os selv. Altså at vi er åndelige, kraft- og kærlighedsfulde væsener. Med mulighed for direkte kontakt til Kærlighedens Gud i vores hjerter.

En anden vigtig målsætning med Cabalens aktiviteter, er for alt i verden at undgå, at vi opdager, at de eksisterer og står bag alt, hvad vi oplever/har oplevet i 3D. Lidt lige som den gamle mand bag forhænget i Troldmanden fra Oz. Så længe ingen ved, at han er der og styrer det hele, har han magten og alle retter ind. Lige så snart han bliver opdaget, forsvinder hans kontrol.

Det betyder, at den indflydelse, de har udøvet på os – altså den programmering, der skulle forhindre, at vi opdagede, hvem vi er – har fundet sted i det skjulte Den har foregået på mange planer og været yderst sofistikeret. Det har på alle måder været en påvirkning af vores underbevidsthed, uden at vi altså har været klar over, at det fandt sted.

 

At holde lysvæsener i en lav vibration

Cabalen har været fuldt ud klar over, hvordan man holder lys-væsener nede, så vi ikke opdager vores eget lys. Først og fremmest gennem frygt-programmer, som jeg har underholdt med mange gange (Hej Corona, Hej Klima, Hej Krig). Disse frygt-programmer, som vi er blevet bombarderet med, lever (ubevidst) i underbevidstheden hos os alle.

Det er programmer som:

Jeg er ikke god nok.
Der er noget i vejen med mig.
Jeg er ikke værdig til Kærlighed.
Jeg skal kæmpe for at overleve og være glad.
Det er farligt at være til og jeg må hele tiden forsvare mig.
Der er ikke nok af nogen ting (penge, Kærlighed, plads til mig m.m.).
Jeg er en synder og skyldig i noget, og der er noget, jeg burde skamme mig over.

Fortsæt selv ….

Hvis vi skal disse programmer til livs og fjerne dem fra vores underbevidsthed – ja, så er vi nødt til først og fremmest blive bevidst om, at de er der. Og i min optik også blive klogere på, hvordan programmeringen er foregået. Ellers har vi ikke en chance for at afprogrammere dem og vokse spirituelt. Og blive dem, vi i virkeligheden er. Altså kærlige, kraftfulde væsener i direkte kontakt med Kærlighedens Gud.

I modsat fald vil de konstant leve i vores ubevidste og spænde ben for vores arbejde med at udvikle vores kærlighedsevne, vores intuition og vores indre sandhed. Det er sådan, det har været i 3D, hvilket mange mennesker på den spirituelle vej kan genkende. Der har været modstand, træghed, tyngde i processerne med at udvikle os. Selv om vi har kendt alle de universelle sandheder om os selv og livet, har det været svært at omsætte dem i praksis. Lidt som at vade i mudder pga alt det skrammel – aka bullshit –  i vores underbevidsthed.

 

DERFOR hænger spiritualitet og politik sammen

Det skrammel er havnet i os ved, at 3D matrixens løgnagtige “sandheder” er blevet gentaget igen og igen, lige siden vi blev født. Det er det, man også kalder hjernevask. Det er foregået gennem medier, uddannelsessystemet, politikere, myndigheder, sundhedssystemet, banksystemet, religioner and all the rest. Altså alle de samfundsmæssige systemer, som vi har stolet på. Disse samfundsmæssige systemer har været Cabalens vigtigste våben i den spirituelle krig, de har ført imod os. DERFOR hænger spiritualitet og politik sammen. Og DERFOR er vi i min optik nødt til at interessere os for, hvad der er foregået i disse politisk styrede systemer.

You have to name it to tame it.

OBS: Kald mig bare paranoid, men lur mig, om ikke overbevisningen om, at man ikke må blande spiritualitet og politik sammen – som jo har floreret rigtig meget i spirituelle kredse i de sidste 4 år, og som mange har brugt til at slå andre oven i hovedet med – OGSÅ er en del af Cabalens programmering af os. De ønsker ikke, at vi skal blande de to ting.

Spirituelle mennesker, der sidder i deres egen bobbel og kigger indad og mediterer m.v. – det kan de til nød håndtere. Selv om det absolut ikke er deres yndlingsmennesker. Men spirituelle mennesker, der har gennemskuet, at de er blevet løjet for, og som begynder at lede efter sandheden bag løgnene med den bevidsthed – se, det er en helt anden affære og langt mere farligt for deres kontrolsystem.

Så de har bestemt haft en interesse i, at vi anser det for at være u-spirituelt at interessere sig for korruption og bedrag i samfunds-matrixen. Men at vi spirituelle mennesker slår hinanden i hovedet med vores programmerede sandheder – det er guf for dem og deres system.

Divide and Conquer – you know.

 

Den forbudte kobling af spiritualitet og politik er gammel

De løgnagtige “sandheder” er i øvrigt også blevet overleveret fra vores forældre og deres forældre. Som har fortalt os, hvordan verden hænger sammen, hvad der er muligt og ikke muligt, hvem vi er, hvad vi skal tro/ ikke tro o.s.v. De har selvfølgelig gjort det i den bedste mening, fordi de ikke har været klar over, at de – og hele slægtslinjen bag dem – også er blevet hjernevasket. Den spirituelle krig har jo foregået i flere tusinde år. Og den “forbudte” sammenkobling af spiritualitet og politik har haft yderst alvorlige konsekvenser for mange gennem historien. Der er blevet slået hårdt ned på dem, som vovede at tale højt om the controllers dagsorden. Eller om, at vi mennesker er lys- og kærlighedsvæsener. De erfaringer lever som et frygtprogram i os alle, hvad enten vi er bevidste om det eller ej.

Så det er noget af en opgave, vi har sat os selv på ved at sige JA til at inkarnere i denne specielle tid på Jorden. Hvor meningen er, at vi skal gennemskue menneskehedens gamle usande hjernevask-programmer. Og erstatte dem med nye, sande programmer.

Vi står over for en sommer, hvor vi kan forvente afsløringer af, hvad der er foregået bag scenen i de systemer, vi – særligt her i DK – er blevet programmeret til at have blind tillid til. Det bliver mere og mere tydeligt, hvordan vores spiritualitet og politik hænger sammen i den krig, der har udspillet sig mod menneskeheden. Og som heldigvis nærmer sig sin afslutning. At se de politiske afsløringer som en vigtig og nødvendig del af vores spirituelle udvikling, kan være med til at give det hele mening. Og gøre det lettere at se og forstå, hvad der er foregået med vores underbevidsthed . Så vi kan omprogrammere os selv med held.

 

Vælg dine kampe med omhu

Når det er sagt, så finder jeg også vigtigt at sige: Vælg dine kampe med omhu. Forstået på den måde, at jeg ikke tror, det tjener os at bruge alt vores krudt på at følge med i afsløringerne. Jeg følger f.eks. ikke dokumentaren Den sorte Svane på TV2. Det er jo toppen af Cabal/Deep State isbjerget, der afsløres der. Jeg har ikke brug for at se de korrupte afsløre sig selv og høre detaljer om deres beskidte metoder. Har hørt nok nede i kaninhullerne.

Jeg er rigtig glad og lettet over, at sandhederne om 3D-matrixen nu begynder at rulle i offentligheden via mainstream-medierne, for jeg trænger ærlig talt til, at vi bliver nogle flere skuldre til at bære sandhederne. Men jeg behøver ikke at gå med ind i mørket. For øvrigt er jeg også i gang med en 12 timers dokumentar Europe – the last Battle, så jeg har nok at gøre. Den indikerer, at alt, vi har fået at vide om vores historie i 1900 tallet, også har været et bedrag fra Cabalens/Deep States side.

Jo, jo – vi KOMMER til at vende hele vores verden og alt, vi troede, vi vidste, på hovedet. Som jeg annoncerede for efterhånden lang tid siden (vist ved juletid i 2020). Men – at vælge sine kampe med omhu, så vi ikke går ned sammen med de korrupte, anser jeg for at være et klogt valg. Og at se alt, hvad vi oplever i det ydre, som et spejl på vores eget indre, er også et klogt valg.

 

Det indre oprydningsarbejde – tak, men nej tak

Så når vi ser afsløringer af løgne, bedrag, hjerteløshed, benægtelse, bortforklaringer, svigt, uvederhæftighed, umenneskelighed, kynisme, manipulation, bedrag, egoisme  m.v. – så spørge os selv: Lever den korrupte bevidsthed også i mig? Hvor genkender jeg den måde at tænke og agere på i mig selv?

Ikke for at slå os selv oven i hovedet og føle os skyldige og skamfulde. Den slags har der været nok af. Men for i stedet møde de korrupte mønstre i os selv med Kærlighed og tilgivelse. Det er klart, at de er indeni hver eneste af os, i hver vores variant. Den hjernevask, vi har været udsat for, går ikke ubemærket hen over nogen. Så vi har dem alle – nogle har så bare taget dem helt ud over kanten og fuldkommen mistet deres menneskelighed. Og deltaget i en helt igennem bevidst og kynisk korrupt praksis. På en måde, som de færreste almindelige mennesker kan genkende – og forstå.

Men vi almindelige mennesker – altså dig og mig kære Læser – er blevet hjernevasket uden vores egen vidende. Vi er derfor “ubevidst” og ufrivilligt korrupte. Vi har en uskyld i det, som gør tilgivelsen af os selv ligetil. Især når vi samtidig med tilgivelsen stopper vores egen korrupte praksis. Så når vi har givet os selv tilgivelse og masser af Kærlighed, anbefaler jeg at tage en fast beslutning. Om at: NU er det slut med den slags mønstre i mig.

Så hver gang, vi støder på dem udenfor eller indeni os selv: Heale og opløse dem. Og frem for alt agere anderledes næste gang, de viser sig. Nægte at lade dem styre os og vores handlinger. Jeg har set, hvad der er blevet plantet i mig, men siger nu Tak, men nej tak. Det var måske mig i den gamle verden, men ikke mere.

Mange hilsner ianneia

 

P.S.

Du kan også bruge H’oponopono mantraet, som jeg har skrevet om flere gange, til at heale og opløse de korrupte mønstre i dig selv. Og uden for dig:

I’m sorry. Please forgive me. I love you. Thank you.

Og du kan bruge mantraet, som The Federation of Light har givet os gennem Blossom Goodchild:

I AM THE LIGHT. I AM THE LOVE. I AM THE TRUTH. I AM

Eller andre metoder, der virker for dig ❤️

2 Comments
 • Conni
  Posted at 05:46h, 23 juni Svar

  Kære Ianneia
  Du har så evigt ret – alt har føltes forkert, men tidligere fik det os til at føle os forkerte – indtil marts 2020 hvor det blev så tydeligt, at “noget” var helt forkert…. Tak for at du “tør” at sætte ord på det – osse offentlig 😉 Jeg tror vi er rigtigt mange der “ved”, men holder det for os selv eller i små kredse. Men jeg ser det som en ring, hvor mange små “klumper” i kærlighed snart får ringen til at nå sammen ❤️
  Tak for dig og det du gør….

  • Ianneia
   Posted at 11:55h, 23 juni Svar

   Selv tak kære Conni – og tak tilbage for din støtte, den betyder mere end du aner ❤️

Post A Comment