Sæt sunde grænser før du tilgiver

At tilgive et andet menneske betyder ikke, at du er nødt til at acceptere hans/hendes adfærd. At sætte sunde grænser er en forudsætning for ægte tilgivelse.

Hvis vi ønsker for alvor at tage kraften hjem til os selv, kommer vi – som nævnt i sidste blogindlæg – Øvelse i tilgivelse – ikke uden om at forholde os til tilgivelsens svære kunst.

Af den simple grund, at hvis vi bærer på nag, bitterhed eller vrede over noget, som er sket i fortiden, vil vores vibration være bundet til disse følelser.

Uanset om vi i vores bevidste sind beslutter os for at “lade fortiden ligge”, så vil disse tungtvibrerende følelser holde vores vibrationsniveau lavt, indtil vi for alvor har tilgivet i hjertet og underbevidstheden er renset for dem.

Først der kan vi opnå den lethed, som tillader os at hæve os over fortiden og begynde bevidst at skabe det liv, vi ønsker os. Først der kan vi tale om ægte empowerment og dermed om muligheden for for alvor at sætte os på førersædet i vores eget liv.

Hvis du vil checke, om du reelt har tilgivet et andet menneske eller en situation fra fortiden, så gå til min 3 trin til at lave et realitetscheck på, om du er fri. De hjælper dig med at finde ud af, om du reelt har tilgivet og dermed fået sat dig selv fri.

 

Hvorfor er det svært at tilgive fra hjertet?

 

Tilgivelse er altså først og fremmest noget vi gør for at sætte os selv fri fra fortiden og det, der tynger. Men selv om vi ved, at det er vigtigt, kan det være hulens svært at praktisere den ægte, frigørende tilgivelse. Men hvorfor er det mon så svært?

Det er det bl.a. fordi vi tror, at hvis vi tilgiver, er vi nødt til at finde os i det, som den anden gør. På den måde bruger vi ikke-tilgivelsen som en måde at beskytte os mod fremtidige krænkelser og holde fast i vores egne grænser.

Problemet med denne strategi er, at vi skader os selv. Vi forhindrer os selv i at komme videre. Forhindrer at vi kan tage kraften hjem til os selv, fordi vi binder noget af vores egen kraft hos et andet menneske. Vi forhindrer ægte empowerment, hvor vi er frie og glade.

 

Sæt sunde grænser

 

En bedre strategi er at sætte sunde grænser, sige fra over for det, som ikke gør os godt – og derefter tilgive. Og huske, at vi ikke tilgiver for at sætte den anden fri eller acceptere hans/hendes adfærd.

Vi tilgiver for at sikre os imod, at ødelæggende og lavt-vibrerende følelser forurener vores system og den kærlige vibration, som er vores sande identitet.

At tilgive alt og alle uden at sætte sunde grænser og uden at kræve en adfærds-ændring hos enten os selv eller den anden, er det samme som at bede krænkelserne om at fortsætte.

Det svarer til, at kvinden, der er gift med en alkoholiker, vælger at “tilgive” ham igen og igen (når han kommer hjem med blomster) hvorefter han glad drikker videre.

Sådan en kvinde har jeg været engang, ikke lige med en alkoholiker men med den samme type adfærd. Så jeg har prøvet på egen krop, hvordan sådan en strategi netop er med til at blokere for ægte tilgivelse.

Fordi jeg ikke var i stand til at sætte sunde grænser og beskytte mig selv og mine værdier, blev jeg mere og mere vred og bitter. Min tilstand blev mere og mere lavt-vibrerende, for nu at bruge Loven om Tiltrækning-sprog. En tilstand, som i sig selv er en forhindring for at tilgive.

At sætte sunde grænser og at tilgive er således 2 indbyrdes forbundne processer. Det ene uden det andet og det andet uden det ene giver i min verden ikke mening. I hvert fald ikke hvis vi går efter ægte empowerment og frihed.

 

Øv dig i at stå ved dig selv.

 

En meget bedre og mere konstruktiv strategi er at øve dig i at stå ved dig selv og gå væk fra det, der generer dig. Der er ikke nødvendigvis noget i vejen med hverken dig eller den anden, I passer bare ikke sammen.

I det øjeblik du er i stand til at give dig selv den plads, den selvomsorg og selvkærlighed, sender du signaler til din egen underbevidsthed om, at du ikke behøver at blive i noget, der ikke gør dig godt.

Når din underbevidsthed begynder at tro på, at du tager dig godt og kærligt af dig selv og er i stand til at sætte sunde grænser, vil vreden og bitterheden over for andre have langt dårligere vækstbetingelser.

I yderste instans ender den slags følelser med slet ikke at give mening. Og tilgivelse – og dermed et højere vibrationsniveau og dermed ægte empowerment – kommer indefra helt af sig selv.

Du behøver ikke at sige, at du tilgiver, hverken til dig selv eller den anden. Det er bare en tilstand, som kommer af, at du er så god til at praktisere selvkærlighed, at andres krænkelser og grænseoverskridende adfærd slet ikke kan nå dig.

Og hvis de kommer i nærheden af dig sætter du omgående sunde grænser, så de forsvinder igen. Og kommer ikke ind og forstyrrer dit system. På den måde er der slet ikke brug for at tilgive noget som helst.

Hvis du ikke har lyst til at vente på det mirakel, men gerne vil ha en genvej, så gå til det nævnte blogindlæg med den helt enkle øvelse, som du kan lave for dig selv og hos dig selv, uden at andre er involveret:

Øvelse i tilgivelse. 

Her får du inspiration til dine egne tilgivelses-processer, som er virkelig frigørende.

Empowerment. Selvkærlighed. Sunde Grænser. Ægte tilgivelse. Fred. Frihed. Styrke. Glæde.

 

Rigtig go fornøjelse 🙂

 

High Vibes

fra

Ianneia

2 Comments

Post A Comment