Når jeg kender mit livsformål – bliver livet så en dans på roser?

Alle, som kender og følger mit arbejde ved, at det at være i kontakt med dit livsformål – som vi også kan kalde din passion – altid er udgangspunktet i mine kurser, foredrag og coaching i Loven om Tiltrækning.

Ganske enkelt fordi det at gøre hvad vi er kommet for er med til at åbne vores felt og hæve vores vibrationer, hvilket efter min mening er det bedste udgangspunkt for at begynde at bruge principperne i Loven om Tiltrækning på en bevidst måde i skabelsen af vores liv.

Hvis du vil læse mere om, hvordan det hænger sammen, kan du gøre det i dette blogindlæg: Kend din passion, hæv dine vibrationer og udnyt Loven om Tiltrækning optimalt

Så langt så godt. Men hvad så når jeg ved, hvad mit livsformål er – betyder det så, at livet bliver let og ubesværet? Kan jeg forvente, at det er slut med modstand, svære beslutninger, frygt og alt det andet guf som menneskelivet består af?

Nej, sådan er det ikke i følge min erfaring. Både fra min egen proces og mange af mine kursisters/klienters/kollegers processer tegner der sig et billede af, at livet ikke bliver befriet for den slags udfordringer – for nogle kan det oven i købet virke som om, at udfordringerne bliver forøget i forhold til det “gamle” liv.

Grunden til, at vi kan opleve, at udfordringerne bliver øget – i hvert fald for en stund – er, at de højere vibrerende tilstande, vi bliver fyldt af, sætter gang i en udrensningsproces.

Ja, du læste rigtigt. Akkurat ligesom kroppen starter en udrensningsproces, når vi går i gang med en ny sundhedskur eller anden form for helbredelse, vil en øgning af din egen frekvens også begynde at rense alt det ud af dit liv og dit system, som ikke matcher den nye frekvens.

Derfor kan det virke som om, det hele bliver meget mere besværligt, når du begynder at tage dig selv og dine ønsker, drømme og behov alvorligt. Når du holder op med at gå i et med tapetet og begynder at træde frem som den du er. Inderst inde.

Al udvikling støjer sagde Millionøserne for nogle år siden. Det var klogt sagt. Både vi selv – den del af os, som jeg kalder det lille selv – og vores omgivelser har ofte svært ved at acceptere, at vi flytter os. Og så støjer vi  – eller de – eller os allesammen. Og med al den støj kan det godt virke som om, det hele er blevet meget værre end før vi begyndte at flytte os.

 

Men hvad f…. er så meningen med det hele?

Men hvad er så meningen med det alt det med livsformål, livsopgave, passion?  Hvis det ikke betyder, at livet med det samme bliver bedre, men måske oven i købet kan gå hen og blive mere besværligt end før?

Jo, meningen er netop MENING. Når jeg gør det jeg er kommet for – det som min sjæl ønsker sig – er der mening med alt, hvad jeg foretager mig. Det kan godt være, at jeg skal tage svære beslutninger og at jeg skal træde ud af min comfort-zone. Det kan godt være, at jeg skal gøre noget, som mit hjerte bævrer af frygt over at gøre, og at jeg måske skal sige farvel til mennesker, vaner og ting som tidligere var en del af mit liv.

Men når jeg ved, hvor jeg er på vej hen og ikke mindst HVORFOR, jeg vil derhen, så giver al den slags modstand og udfordringer pludselig mening på et højere plan.

Jeg håndterer modstanden på en anden måde og jeg håndterer mig selv på en anden måde. Livet er ikke noget der sker for mig, men noget jeg skaber. Når passionen er den bærende kraft, når hvert skridt bringer mig nærmere mit sande jeg og min unikke opgave, virker det ikke som hårdt arbejde men derimod som en spændende – og ikke mindst meningsfuld – rejse.

Og når jeg møder lavt vibrerende tilstande – så som frygt, vrede, irritation, frustration m.v. – har jeg meget lettere ved at komme tilbage på sporet, tilbage til de højere vibrerende tilstande – så som glæde, begejstring, entusiasme, positiv forventning. Fordi jeg er drevet af den indre ild, der inspirerer og motiverer mig.

Vi kunne også sige, at jeg er drevet af hjertet frem for af hjernen. Og der er altså bare mere power og mere sejhed i hjertet end i hjernen. Hjertet kommer ikke så meget i tvivl som hjernen gør.

 

Hvad hvis jeg ikke bringer mig i kontakt med mit livsformål?

På mange måder kan det virke som om, det vil være meget nemmere at lade alt blive ved det gamle. Fortsætte livet som om intet var hændt. Som om energien på Jorden ikke er skiftet. Lade som om mit livsformål, eller min passion, ikke bliver mere og mere insisterende i dens iver efter at blive taget alvorligt.

På den måde vil jeg kunne undgå at sætte gang i den omtalte udrensningsproces. Undgå at blive konfronteret med modstanden, med frygten, der skal ses i øjnene, følelserne der skal transformeres. Følelser af ikke at være god nok, ikke at slå til, ikke at have fortjent at tage mig selv så alvorligt. Al den støj. Det virker tillokkende at tilpasse sig og lade være med at træde i karakter.

Men hvis du er, som folk er flest, er der også store udfordringer forbundet med at lade være med at lytte til den indre stemme og påbegynde rejsen hjem til dig selv. Vi er flere og flere mennesker, der har svært ved at trives med at gå på kompromis med vores inderste drømme og ønsker i ”normalitetens” hellige navn. Det liv, hvor vi sætter andres forventninger til os højere end vores egen indre stemme.

Og der er en grund til, at det bliver stadigt sværere for flere og flere. Her i den nye energi på Jorden er det netop meningen, at vi alle i højere grad end tidligere skal lade vore unikke lys skinne til glæde for både os selv og helheden. Den nye energi er højt-vibrerende og hvis vi skal trives i den, er vi nødt til selv at være højt-vibrerende.

Når vi ignorerer vores indre stemme, som hvisker til os at vi skal tage vores passion, vores ønsker og drømme alvorligt, bliver vi utilpasse, udmattede, stressede, triste og umotiverede. Den strategi gik nogenlunde i ”gamle dage” men den går ikke mere. Fordi tiden og energien på Jorden har skiftet.

Så selv om det kan virke uoverskueligt, bøvlet og skræmmende at starte på rejsen mod at komme mere og mere i kontakt med vores livsopgave/livsformål/passion, så er det – i min verden – den eneste fremtidssikrede og langtidsholdbare vej.

2 Comments
  • Pingback:Kend din Passion og udnyt Loven om Tiltrækning optimalt
    Posted at 14:08h, 26 marts Svar

    […] Nu er det sådan, at det at komme i kontakt med dit livsformål, ikke nødvendigvis betyder at alt, hvad der hedder modstand, udfordringer, besværligheder o.s.v. pist forsvinder ud af dit liv. Hvis du vil læse mere om hvorfor og hvordan det hænger sammen, kan du gøre det her: Når jeg kender mit Livsformål – bliver livet så en dans på roser? […]

  • Pingback:3 tips til at hæve vibrationer her og nu
    Posted at 13:54h, 26 november Svar

    […] selv om du har en høj grundfrekvens, så er det jo – som du kan læse i indlægget: Når jeg kender mit livsformål, bliver livet så en dans på roser – ikke en garanti for, at du ikke støder ind i udfordringer, problemer, svære situationer, […]

Post A Comment