Covid scenariet som løftestang for de 3 faser i ascensions processen

Covid og de 3 faser i ascensions processen

Om at bruge Covid scenariet som løftestang for ascensions processen

Der er sket meget i hele verden i de sidste 15 måneder, med ankomsten af den nye Corona virus og alt det, der er fulgt efter. Det har affødt det, man på engelsk kalder The Great Awakening. En bølge af opvågning over hele kloden. Mennesker begynder at se, at verden måske ikke er skruet sammen sådan som vi troede. At vores demokratier måske ikke er så demokratiske endda. At vores regeringer måske har en anden dagsorden end den, de siger, de har. At medicinalindustrien måske er værre, end vi troede. At sundhedsmyndighederne måske er i lommen på nogle andre. At vi måske ikke helt kan stole på det, vi får fortalt i mainstream medierne O.s.v. O.s.v.

Den bølge af opvågning har de fra den åndelige side varslet i mange år gennem kanaliserede beskeder. At der ville komme en tid, hvor menneskeheden begyndte at få øje på den matrix, vi har levet i, i 3.dimension. Og at det er en nødvendig forudsætning for at bryde ud af den og starte ascensions processen mod livet i 5. dimension. Som er der, Moder Jord er på vej hen med den vibrations-stigning, hun har gennemgået meget længe. Og derfor også der, vi som menneskehed er på vej hen.

For hvor udmattende det, vi står i, end kan virke, så er der også gode ting at sige om det. Nemlig at det skaber bevægelse i os alle sammen. Og hvis der er noget, vi har brug for, for at sætte gang i ascensions processen, så er det bevægelse. Væk fra det gamle og tunge og velkendte og hen imod noget nyt, lettere og ukendt. Eller – sagt på en anden måde: Væk fra frygten i bunden af vibrations-stigen og op i toppen, hvor kærligheden bor.

mkl

Er ascension det samme som en revolution?

We the people er blevet et meget brugt begreb i de græsrodsbevægelser og truthseeker bevægelser, som er skudt op i hele verden. Og som har været på rejse dybt ned i kaninhullerne for at finde ud af, hvad der er foregået bag scenen. Hvordan vores verden egentlig er skruet sammen. Og hvordan det lader sig gøre, at den ene procent (eliten) kontrollerer det hele. Mens de 99 procent (we the people) bliver manipuleret rundt med efter den ene procents agenda. Som det er sket under Covid scenariet. På den måde kan vi godt se ascensions processen som en revolution, hvor folket gør oprør mod magthaverne.

I hver fald er der et stort element af frihed i at tage hul på processen med at få øje på og nedbryde den gamle matrix. Så vi kan begynde at opbygge noget nyt. Der er en insisteren på vores ret til at tænke selv, føle selv og tage selvstændige beslutninger. Og en insisteren på at have retten til at tage ansvar for vores egen sundhed og eget helbred. I stedet for at blive dikteret ovenfra, hvad vi skal gøre. I 3D matrixen er vi på mange måder blevet behandlet som børn, hvilket stak helt af og blev meget tydeligt under Covid scenariet. Med opvågningsbølgen begynder mennesker at insistere på at blive behandlet som ansvarlige mennesker.

Alt dette ser jeg som den kollektive start på ascensions processen. De fleste er i første fase lige nu. Nogle er i anden fase og nogle få er i tredje fase. Men vi kommer alle til at gennemgå alle tre faser i hvert vores tempo, inden vi lander i vores nye liv i 5. dimension. Lad mig uddybe de 3 faser herunder.

mkl

Fase 1 i ascensions processen

Det er  den fase, som handler om at se mørket direkte i øjnene og erkende, hvad det indeholder. Det er  et nødvendigt skridt, for vi kan kun hæve os op over mørkets indflydelse på os. Før vi kan det, må vi først se ærligt og modigt på, hvad det indeholder.

I denne fase er der en overhængende fare for at praktisere spirituel bypassing. Altså at insistere på, i spiritualitetens navn, kun at beskæftige sig med det lyse og positive. Fordi der er så meget ubehag forbundet med at se på mørket. Men en reel opvågning kræver, at vi med et ærligt blik får øje på karakteren af den mørke og tunge 3D matrix, vi har været fanget i. Først der kan vi bryde ud af den og hæve os over den, altså starte ascensions processen. Det kalder på de ældgamle visdomsord:

The Truth shall set You Free.

Denne første fase handler altså om både at afdække, hvordan vores egen rolle i 3D matrixen har været og hvad matrixen egentlig består af. Programmeringen, benægtelsen, fastholdelsen i frygt o.m.a. Der kommer mere og mere frem, som viser os, at der er nogle (den ene procent), der har haft en interesse i at holde menneskers vibrationer lave. Og forhindre, at vi stiger i vibration og sætter os selv fri, som de suveræne kraft- og kærlighedsfulde væsener, vi er. Fordi denne ene procent har haft en interesse i, at vi er frygtsomme og ikke opdager sandheden om os selv og om livet. For så vil vi gennemskue den matrix, de har nydt godt af i så mange år.

mkl

Fase 2 i ascensions processen

Den anden fase handler om at sige klart og utvetydigt fra over for de mønstre og mekanismer, der har holdt os fast i de lave vibrationer. Og vel at mærke sige fra både i forhold til de kræfter indeni os selv, der har ladet fastholdelsen ske. Og de kræfter uden for os selv, der har udøvet fastholdelsen.

Vi erklærer i denne fase vores egen suverænitet som de fulde skabere af vores liv og vores virkelighed.
Det er her, vi tager den bevidste beslutning om, at det, vi har været igennem, aldrig kommer til at ske igen.

Beslutningen om aldrig at lade os fange ind i bunden af vibrations-stigen igen, foregår både på det individuelle plan og det kollektive plan. Personligt kan vi lave en erklæring, som adresserer de mønstre, vi har opdaget inde i os selv, som har fået os med til at medvirke i fastholdelsen. Vi erklærer klart og tydeligt over for os selv og universet, at vi fra nu af vælger Lyset, Sandheden og Kærligheden som de styrende kvaliteter. Hvis det giver mening, ellers vælger du nogle andre formuleringer.

I tråd med de erklæringer, vi hver især laver på det personlige plan, vil der også komme erklæringer og regler i det kollektive rum. Med det formål at forhindre en gentagelse af de overgreb, vi har oplevet i 3D.

En vigtig del af fase 2 er naturligvis også at begynde at formulere, hvad det så er for en verden og et liv vi ønsker, og ikke kun hvad vi ikke ønsker. Så i forlængelse af, at vi siger nej, sætter grænser og erklærer,
at vi stopper frygten i at styre os, formulerer vi intentionerne og visionerne for det liv, vi ønsker at skabe fremover.

mkl

Fase 3 i ascensions processen

Når vi har gennemgået de første to faser, kommer vi til den sidste og forløsende fase: Nemlig at tilgive alt og sende kærlighed og taknemmelighed til både dem, der har fastholdt os og til os selv, for at vi har ladet os fastholde. I erkendelse af, at magthaverne, Eliten, har spillet en vigtig rolle i vores lærings- og opvågningsproces, tilgiver vi dem alt. Og siger tak for, at de ville spille denne rolle.

Og det samme gør vi i forhold til os selv. Vi vælger at se alt det, der er foregået i 3D fra kærlighedens perspektiv. Offerrollen hører ikke hjemme i ascensions-processen – og slet ikke i 5. dimension. Så hvis vi holder os selv fast i den og de tilhørende lavtvibrerende følelser, kommer vi ikke op ad vibrationsstigen.

Men når vi

  • er parate til at tage det fulde ansvar for vores liv og vores ageren
  • ser klart, hvad der er foregået i 3D og vores egen rolle i det hele (fase 1)
  • beslutter og erklærer, at det aldrig kommer til at ske igen (fase 2)
  • formulerer intentionerne og visionerne for det liv, vi ønsker at skabe i fremtiden (2)

– så kan vi tilgive alt, og lade kærligheden og taknemmeligheden over for både os selv og andre fylde os og vores liv (fase 3).

Og så er vi landet trygt og godt i toppen af vibrationsstigen. Meget klogere på os selv, på menneskeheden,
på frygtens ødelæggende betydning og på livet i det hele taget. Vi kan tage hul på det genopbyggende arbejde med at skabe vores nye liv. Individuelt og kollektivt, som de kraft- og kærlighedsfulde skabere, vi i sandhed er. Men som vi langt hen ad vejen har været afskåret fra, imens vi har opholdt os i 3D.

mkl

Opsamling

De 3 faser er selvfølgelig ikke absolutte størrelser, men har flydende grænser imellem sig.

Men at forstå det, vi har oplevet de sidste 14 måneder, i dette lys, giver i min optik rigtig meget mening. Så jeg var glad, da det kom igennem til mig så tydeligt og klart. Og vi ved jo godt, at der er – ikke bare en mening, men en gave – i alting. Så det at få øje på gaven fra et lidt højere perspektiv, kan være en stor lettelse.

Så har det hele ikke bare været meningsløst, men meningsfuldt. Uden Covid scenariet havde så mange mennesker, som det er tilfældet nu, nok ikke startet på rejsen op ad vibrationsstigen på én gang.

Det kalder på endnu et af mine yndlingscitater:

The Universe has shaken you to awaken you.

Vi mennesker skal rystes ind imellem for at tage store og vigtige skridt. Væk fra det velkendte og hen imod det ukendte. Og vi er så sandelig også blevet rystet godt og grundigt.

Men med fase 2 og 3 i baghovedet, så der er da meget at glæde sig til, synes du ikke?

Det håber jeg, du synes. Og jeg håber, at den her fremstilling af de 3 faser giver mening, og at du kan finde dig selv i den.

2 Comments

Post A Comment