Er den nye energi gammel?

Er den nye energi gammel?

Mit svar på spørgsmålet i overskriften er: JA, den nye energi, vi taler så meget om, er faktisk gammel. Forstået på den måde, at den viden og bevidsthed, vi skal bygge vores nye verden på i 5. Dimension, er noget, vi har kendt engang. Derfor handler alt det, vi tager hul på lige nu, i højere grad om at huske, komme i tanke om eller finde tilbage til måder at være i verden på, som engang var vores helt naturlige måder. Mere i overensstemmelse med sandheden om, hvem vi er. Og mere i samklang med det kærlige og magiske overflodsunivers, vi er en del af som vores helt naturlige fødselsret.

Det betyder også, at alt det, vi tager afsked med – den gamle verden og de gamle systemer og måder at være i verden på, som falder fra hinanden for øjnene af os lige nu – i virkeligheden er en forholdsvis ny ting. Det gælder når vi kigger på det med både de meget langsigtede og mere kortsigtede briller. Lad mig prøve at forklare hvad jeg mener med dette.

 

Den nye energi set med de langsigtede briller

I efteråret 2022 læste jeg Lorie Ladds ny-udgivne bog The Divine Design. Kanaliseret af The Galactic Federation (TGF). Heri beskriver TGF Jordens og menneskehedens historie, som den ser ud med de meget langsigtede briller på. Hvordan Jorden oprindeligt blev skabt som et 5. Dimensions væsen med potentiale til – og planer om – at stige til 7D. Og hvordan vi igennem infiltration af mørke kræfter gennemgik det første og derefter det andet fald i bevidsthed. Og havnede i 3D, hvor vi har været i 15.000 år. Men med iboende potentiale til – når tiden var moden – at begynde opstigningen til 5D og på længere sigt til 7D. Og det er så nu, tiden er moden. Det er baggrunden for alt det, der sker lige nu, som vi kalder den nye energi.

Set i det lys, er det, vi har kendt i 15.000 år altså “det nye”. Mens det, vi er på vej henimod, er “det gamle” – det oprindelige, som ligger før de 15.000 år. De fleste af os har jo ikke en direkte erindring om livet i 5D, som vores oprindelige eksistens. Men erindringen om det ligger ubevidst i vores DNA. Cellerne i vores krop rummer potentialet til at folde det ud igen, i takt med at DNA’et overgår fra kulstofbaseret til krystallinsk. Og fra at være 2-strenget til 12-strenget.

Den proces er i fuld gang. De mange lyskoder bl.a. fra solstorme, som blev så tydelige i marts her i 2023 med de mange tilfælde af Nordlys, er allesammen med til at give næring til processen. Så uanset om vi registrerer og erindrer det, så er det, der sker med os lige nu, en tilstand, vi kender fra for 15.000 år siden. Vores ascensions-proces, hvor vi integrerer den nye energi, er altså en tilbagevenden til vores oprindelige tilstand.

 

Den nye energi set med mere kortsigtede briller

Vi kan også tage de lidt mere kortsigtede briller på, og komme til den samme konklusion omkring den nye energi og den gamle. Hvis vi fjerner to nuller fra de 15.000 år og ser på livet for bare 150 år siden – altså i slutningen af 1800 tallet – så var det jo helt afgørende forskelligt fra livet i dag. Livet før den industrielle revolution var et liv i større samklang med naturen, end det, vi har oplevet siden maskinerne og teknologien gjorde sit indtog.

Dengang var der en direkte forbindelse mellem menneskelivet og Moder Jord. De fleste dyrkede deres mad selv og byttede fødevarer og ydelser, så det, der skulle til for at holde et liv kørende, var tilgængeligt. Familieenhederne var intakte, man hjalp hinanden og holdt sammen i mindre landsbysamfund. Der var en enkelhed og overskuelighed i livet.

Nu kan det godt lyde som om, jeg ser dette liv som rosenrødt. Det gør jeg ikke ensidigt. Jeg er helt bevidst om, at både fattigdom og hårdt arbejde for at overleve også gjorde livet hårdt og stridsomt. Men det, jeg vil frem til er, at der var en forbundethed, både mellem mennesker og mellem mennesker og Moder Jord. En forbundethed til naturens cyklus, så den mad, vi spiste, var årstidsbestemt, lokal og dyrket uden tilsætningsstoffer og andre giftstoffer. Og en gammel visdom om naturlige helbredelsesformer levede i de små samfund.

Denne forbundethed mistede vi med den industrielle revolutions indtog, og hvad den bragte med sig af fabriksliv, storbyliv, centraliseret fødevareproduktion, kemisk medicin, materialisme og senest digitalisering m.m. Der opstod det, som vi i min ungdom og studietid, kaldte fremmedgørelse. Denne fremmedgørelse er kun er blevet mere og mere udtalt frem til i dag. Vi er blevet fremmede for os selv, hinanden og den naturlige måde at leve på.

 

Den nye energi set med briller med glidende overgang

Når vi således ser på livet med de kortsigtede briller, er den livsform, vi kender i dag, altså også forholdsvis ny. Vi skal kun 3-4 generationer tilbage, før vi finder et grundlæggende anderledes liv for menneskeheden. Og jeg tror, at vi med det, vi kalder den nye energi, kommer til at vende tilbage til noget af den forbundethed, som kendetegnede vores bedste- og oldeforældres måder at være i verden på.

Så hvis vi samler det, vi ser med de to sæt briller, kan vi lidt polemisk sige, at de briller, vi med fordel kan tage på her midt i ascensions-processen, er et sæt briller med glidende overgang 🙂 Hvor vi både kigger på kvaliteterne i det kortsigtede perspektiv (150 år) og kvaliteterne i det langsigtede perspektiv (15.000 år). Og begge perspektiver indebærer altså, at vi begynder at forbinde os med noget, som vi kendte engang, noget oprindeligt eller noget “gammelt”.

Jeg tror, at begge perspektiver rummer nogle meget vigtige budskaber, som vi vil ha stor glæde af at tage alvorligt i vores proces med at skabe den nye verden i 5D, som ligger foran os. Og som kan være vigtige fundamenter for de mange, mange valg, vi hele tiden skal foretage, mens vi bygger den nye verden op. For opbygningsprocessen, hvad enten det er vores personlige liv eller det fælles liv på samfundsplan – lokalt som nationalt – består jo slet og ret af en række valg, vi hele tiden skal tage.

Vælger vi det fremfor det?
Siger vi JA til det og NEJ til det?
Går vi i den retning eller den retning?
Gør vi det her eller det her?
Er det den værdi, vi prioriterer eller den værdi?
o.s.v.

 

En potent cocktail

Det kan i min optik blive en meget potent cocktail at basere os på erindringerne fra både de kort- og langsigtede briller, når vi skal foretage disse mange valg. For prøv at se det for dig:

På den ene side et liv i samklang med:

 • naturen
 • Moder Jords rytme
 • vores lokale samfund/familieenheder
 • vores egen indre rytme
 • den næring, vi indtager
 • den medicin, vi bruger
 • m.m.m

 

Som vi bl.a. kendte det for 150 år siden.

(Vel at mærke uden en Cabal/Deep State/mørk agenda-matrix, der har set det som sin fornemste opgave at holde vores vibration nede – gennem fattigdom, frygt, skyld og skam og all the rest. For den matrix – som lige nu falder fra hinanden for øjnene af os – bliver ikke en del af det fremtidige liv i 5. Dimension. Deres rolle er udspillet her på Jorden. Tak for det, vi har lært af det.)

På den anden side et liv, hvor vi VED:

 • At vi er galaktiske lysvæsener, skabt af den Guddommelige Kærlighed. Og dermed alle bærer gudsgnisten som en levende flamme i vores hjerter.
 • At vi er stærke skabere, der til enhver tid kan skabe/manifestere det, vi ønsker os. Og altid kun vil skabe til altings højeste bedste.
 • At vi lever i et overflodsunivers, hvor der er nok til alle. Derfor ingen mangel på noget som helst.
 • At vi ER Kærlighed, slet og ret.

 

Som vi bl.a. kendte det for 15.000 år siden.

Kan du se det for dig? Et liv i dyb samklang med planetens balance. Kombineret med den galaktiske bevidsthed i dyb samklang med universet. Og begge dele i dyb samklang med sandheden om dem, vi er. Jeg har på fornemmelsen, at det var sådan livet i Lemurien var. Som jo var inden de 2 fald, altså for mere end 15.000 år siden.

 

At huske og komme i tanke om frem for at lære noget nyt

For mig er det en dejlig tanke, at den nye energi, vi er i fuld gang med at downloade, er noget, vi har kendt engang. Og at alt det nye, vi er i gang med at skabe, bygger på en gammel visdom og erindring, som ligger iboende i os. Hvad enten vi kigger på det med de kort- eller langsigtede briller. Det reducerer kompleksiteten, for nu at bruge et moderne ord. Vi skal nærmere huske og komme i tanke om, end vi skal lære en hel masse nyt.

Det giver et godt fundament, synes jeg, for at stole på vores egen intuition, indre viden, indre sandhed. Vi VED det hele indeni. Erindringen ligger i vores DNA.

 • Hvad der er det gode og hvad der er det mindre gode.
 • Hvad der er de kærlige valg og hvad der er de ukærlige.
 • Hvad der er den sunde og hvad der er den usunde fornuft.
 • Hvad der er sandt og hvad der er falsk.
 • Hvad der er ægte og hvad der er kunstigt.
 • o.s.v.

 

Jeg håber, det også giver mening og reducerer kompleksiteten for dig 🙂

 

P.S. Hvis du vil have hjælp til at lette dit system og finde tilbage til den gamle visdom om hvem du er, som lever indeni dig, så tag evt. et kig på min kursuspakke: Grundpakken til 5. Dimension. Den består af 3 e-kurser i hhv Selvkærlighed, Tilgivelse og Taknemmelighed – de 3 ultimative veje til høje vibrationer.

Kombinationen af de 3 kurser hjælper dig til at aflære det tunge og usande fra den gamle (nye) energi og bringe dig i kontakt med den erindring om sandheden, som den nye (gamle) energi tilbyder.

FIND KURSUSPAKKEN HER

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

 

 

No Comments

Post A Comment