3. dimension er en matrix programmet med arrogance. Giv slip på den

Er du arrogant?

Noget om den programmering, vi alle har været udsat for i 3. dimension

Dette indlæg handler om et af de karaktertræk, som har været fremherskende i den gamle verden i 3. dimension. Og som vi nu, december 2021, er på vej ud af ved overgangen til 5. dimension. En vigtig del af denne overgangsproces er at kigge nærmere på de karaktertræk, vi bærer på hver især. Og tage stilling til, hvad vi vil bære med os ind i den nye verden og hvad vi vil give slip på.

Derfor stiller jeg det måske lettere provokerende spørgsmål: Er du arrogant? Og hvorfor spørger jeg om det? Jo, fordi jeg gennem længere tid har været optaget af, hvordan vores iboende arrogance er med til spænde ben for, at vi bryder ud af livet i 3. Dimension og bevæger os ind i 5. Dimension.

Og hvor kommer så den arrogance fra? Og hvordan kan jeg tillade mig at påstå, at vi alle har den? I følge min bedste overbevisning, så kommer arrogancen fra den programmering, vi har været udsat for i 3. Dimension. En programmering, som jeg i løbet af min opvågningsproces de sidste 21 måneder, er kommet til at forstå, har været bevidst plantet i os alle. Det var noget af en kovending i min udvikling.

Faktisk var det et chok for mig at begynde at forstå, at de begrænsende programmer, jeg har transformeret så mange af i mit eget system, og hjulpet så mange medmennesker med at transformere i deres system, ikke bare var (ubevidst) overleverede programmer mellem generationerne. Men derimod bevidst plantede tanke-, føle- og reaktionsmønstre – af dem, som har haft magten over menneskeheden i 3. dimension. Først og fremmest gennem medierne, hvorigennem den største del af programmeringen er foregået.

Jeg snakker altså om Eliten, den ene procent, som du har hilst godt og grundigt på, hvis du har læst bogen AT VÅGNE.

 

Hvilket formål har arrogancen tjent i 3. dimension?

Men hvilken gavn skulle Eliten ha af at programmere os allesammen med arrogance? Når man begynder at få øjnene op for, hvordan matrixen har fungeret, så ligger svaret faktisk lige til højrebenet. For ved at programmere os allesammen med arrogance i form af:

 • jeg har styr på, hvordan vores verden er skruet sammen
 • ingen skal komme og fortælle mig, at de ved noget, jeg ikke ved
 • det er helt OK at gøre grin med dem, der “stikker ud” fra flokken
 • det er også helt OK at nedgøre alle, der mener noget andet end mig
 • alle der ikke følger naturvidenskaben, er uvederhæftige fantaster
 • o.s.v.

 

– så har dem, som har haft et ønske om, at matrixen skulle bestå, og at ingen skulle stille spørgsmål til de officielle sandheder og forklaringer, sikret sig, at vi, arbejdsbierne, selv har holdt matrixen i live. Mens de har siddet på toppen og skummet fløden. Dem, som nyder godt af tingenes tilstand har været afhængige af os “almindelige” mennesker – de 99% – til at holde matrixen i live.

De har med andre ord haft brug for vores arrogance over for alle, der tænker “ud af boksen” (læs: matrixen), og som dermed udgør en trussel mod deres eksistens og privilegier. Derfor har det været vigtigt bevidst at programmere os med arrogancen. Sammen med frygten, som er en anden  (den allervigtigste) tilstand, vi konstant er blevet programmeret med.

 

Frygten og arrogancen hænger sammen i 3. dimension

Ja, de 2 hænger sammen. For hvis vi oplever en kollektiv arrogance over for dem, som tænker ud af boksen, så ligger frygten for at blive udstødt af flokken jo lige under overfladen. Og da det at være en del af flokken er noget af det vigtigste for mennesker, så vælger vi gerne arrogancen for at blive accepteret.

Hellere det end at vove at begynde at tænke selv. Eller lytte til de vanvittige konspirationsteoretikere, anti-vaxere og kvaksalvere, som vi alle også er programmerede til at hade og foragte. Som vover at tale om en magt-elite, eksperimenterende genteknologi (vax) og at styrke immunsystemet, når en virus er på spil. Nej, vi har alle erindringer om heksebrændinger m.m. Så bliver vi hellere i matrixen og håner dem, der stikker ud. Som vi har lært. Lydige arbejdsbier.

Det er måske en lidt barsk fremstilling af det, der foregår, og er foregået i 3. dimension og især de sidste 21 måneder. Kan du mærke arrogancen bevæge sig i dig? Modstanden mod at åbne dig for tanken om, at det kunne være sandt? Den har jeg kunnet mærke mange gange, når jeg i min research er stødt på disse tanker. Og faktisk teser om vores gamle verden, der er endnu værre. Dem gemmer vi til en anden gang.

Jeg har ikke tal på de kameler jeg har slugt, siden Covid ramte. Og hvor mange gange, jeg har måttet konfrontere mig selv med min arrogance og arbejde mig igennem den. For derefter at dykke ned i baggrunden for teserne, og opdage, at de var sande og at der var/er masser af dokumentation. Lige der, in plain sight, ingen har bare ledt efter det før nu. Og de få, der har og talt højt om det, er blevet hånet. På grund af arrogancen.

 

Aristoteles om sand visdom

Lad os lige få en klog mand på banen her: Aristoteles, som er berømt for at sige disse ord (frit citeret): Sand visdom er at kunne rumme en ide uden at acceptere den.

Det er klogt sagt. Og det er noget, vi i følge min bedste overbevisning får virkelig meget brug for i tiden fremover. Jeg er ikke i tvivl om, at der i vores proces med at rydde op i den gamle 3. dimensions verden vil dukke så mange teser op, om hvad der er foregået, at vi får brug for at kunne rumme virkelig mange ideer. Og møde dem med en åbenhed over for, at de kan være sande.

Nogle af dem vil formentlig ikke være sande, for der er jo utroligt meget misinformation derude. Men mange vil være sande, hvor utrolige de end forekommer. Og her er den vise måde i flg. Aristoteles altså at øve os i at rumme dem – ikke umiddelbart acceptere dem, men rumme tvivlen: måske er det sandt.

I stedet for med arrogancen at afvise dem fra starten. Og latterliggøre, nedgøre, udskamme og håne dem, der fremfører dem. Hvis vi fortsat gør det, så kan vejen hen imod 5D godt blive meeeget lang. Men hvis vi derimod med Aristoteles i ryggen udviser åbenhed og nysgerrighed, og undersøger, udforsker, kigger på dokumentation og tager nøgternt stilling – så kan vi ret hurtigt komme igennem fase 1 i ascensionsprocessen. Og videre til fase 2, som handler om at bygge det nye op.

 

Opfordring: Lad os give slip på arrogancen

Fase 2 er en fase, som bliver MEGET sjovere end den fase 1, vi er i lige nu. For så skal vi nemlig til at skabe noget nyt uden den programmering, vi kender så godt fra livet i 3D, hvor vi alle har været fanget i et hæmmende overbevisningssystem. Med frygt og arrogance som vigtige brikker. Men også brikker som:

 • lavt selvværd
 • usikkerhed
 • selvhad
 • selvkritik
 • tvivl på os selv
 • og alt det andet, som livet i 3. Dimension har været præget af.

 

Og ved du hvad? Jeg tror også, alt det er bevidst plantet i os. For det har nemlig også været i Elitens interesse at programmere os med usikkerhed om vores eget værd. Og på ikke at tro på vores intuition. Så vi ikke fandt ud af, hvor fantastiske væsener vi er. Hvor kraftfulde vi er. Hvor kærlige vi er. Hvor medfølende vi er. Hvor nysgerrige vi er. Hvor uskyldige vi er. Hvor åbne vi er. Hvor vise vi er.

Kort sagt: hvor ikke-arrogante vi er.

Lad mig opfordre til, at vi finder denne ikke-arrogante side frem. Den Aristoteleske visdom i form af rummelighed – nysgerrighed – åbenhed. Også over for de ideer/tanker/sandheder, vi ikke umidelbart kan acceptere. Så du og jeg ikke fortsat er medskabere af den arrogante 3D matrix, som holder os allesammen fanget. Og splitter os ad og skaber ufred og magtesløshed og ulykkelighed. Det kan vi lade de andre om, hvis de vil.

Men hvis vi begynder at åbne os og lytte og være interesserede i andre ideer end vores egne (programmerede) sandheder, så har vi gjort det, vi kan, for at menneskeheden kan komme videre. Om det bliver inden jul, vi for alvor får brug for det, eller om vi skal vente til det nye år, tør jeg ikke sige. Men at afsløringernes tid ganske snart kommer, det tør jeg lægge hovedet på blokken for.

Så vi kan jo lige så godt begynde at øve os i at af-programmere os selv, ikke? Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse 🙂

 

OBS!

Hvis du ønsker inspiration som denne direkte i din indbakke, kan du TILMELDE DIG NYHEDSBREVET FRA EMPOWER YOU. Her kommer indlæggene nogle uger før, de bliver uploadet som blogindlæg. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du en gratis meditation til din skaberkraft. 16 minutter, der booster din evne til at skabe højtvibrerende scenarier for dig selv og andre. TILMELD DIG HER

No Comments

Post A Comment