Kursus i Loven om Tiltrækning

De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

Find dit livsformål gennem en proces kanaliseret af Ærkeenglen Michael

Empower You


Det seneste LIVE-kursus i Loven om Tiltrækning fandt sted:

januar/februar 2019

på Den Spirituelle Dag- og Aftenskole i Hvidovre.

 

Lige nu er jeg i tænkeboks for at finde den perfekte form

for de fremtidige LIVE-kurser.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Empower You HER for at få direkte info om kommende kurser. Når du tilmelder dig, får du en meditation til din skaberkraft – direkte i din indbakke.

 

Kontakt mig hvis du vil vide mere

og/eller gerne vil skrives op til det næste kursus

 

Se en oversigt over indholdet i de 5 nøgler herunder.

Empower You

Empower You

1. kursusgang: Nøgle 1

FIND DIN PASSION OG FORMULER DIN VISION

Hovedformålet med denne første nøgle er at afdække din sande passion. Din Sjæl fortæller dig noget vigtigt om dit livsformål netop gennem din passion. Så ved at blive afklaret omkring det, dit hjerte brænder allermest for, kommer du i dybere kontakt med det liv, din Sjæl ønsker sig, som jeg plejer at kalde dit livsformål. Det er også det, jeg i mit e-kursus kalder din livsdrøm.

 

Når du tænker og handler ud fra din sande passion, hæver du din vibration og herved kommer du automatisk i kontakt med den naturlige flow-energi, som findes i toppen af vibrations-stigen og som du ofte har afskåret dig selv fra gennem en identifikation med dit fornufts-selv.

 

Det at være i samklang med din sjæls dybeste ønsker betyder altså, at du har det bedste udgangspunkt for et positivt samarbejde med Loven om Tiltrækning, som fungerer efter princippet lige tiltrækker lige. Så jo højere dine egne vibrationer er, jo bedre og mere ubesværet kan Loven om Tiltrækning komme til at levere endnu flere højtvibrerende tilstande til dig.

 

Hovedindholdet på denne kursusdag er PASSIONSAFKLARINGS-PROCESSEN. En enkel, men meget dyb og magisk proces, som er kanaliseret af Ærkeenglen Michael gennem det amerikanske medie Gregory Possman. Gennem forskellige spørgsmål og en unik kombination af dine svar, ledes du hen imod det, som er helt essentielt for dig – dit unikke talent, din unikke måde at udtrykke det på og din unikke måde at tilbyde det til verden på – altså din passion.

 

Med udgangspunkt i din passion formulerer du som afslutning på processen din VISION eller din LIVSDRØM, som er selve udgangspunktet for at begynde at manifestere det, du ønsker.

 

Efter processen arbejder vi med manifestations-åndedrættet samt en guidet meditation, hvor du møder dit fremtids-selv. Begge dele er kraftfulde manifestations-redskaber, som udvider dit energifelt, så dit livsformål og din livsdrøm bedre kan udfolde sig.

 

Vi slutter dagen af med at se på, hvilke handlinger, du kan/vil foretage dig for at komme tættere på netop det liv, som din Sjæl ønsker sig.

2. kursusgang: Nøgle 2

KEND DIT LILLE SELV OG DIT STORE SELV

I denne nøgle dykker vi ned i de 2 dele af dig, som jeg kalder dit Lille Selv og dit Store Selv – og som vi også kan kalde dit ego og dit højere selv. Kun ved at kende disse dele af dig selv og vide, hvordan de fungerer, kan du vælge, hvilken del, der skal styre dit liv og dine handlinger.

 

Gennem øvelser og meditation vil du få en dybere kontakt til disse 2 dele, som begge er en del af dig. Du vil blive klogere på dig selv og dermed bedre i stand til at sætte dit Store Selv på førersædet i dit liv. Dette er helt afgørende, hvis du vil bruge Loven om Tiltrækning til at blive en bevidst skaber af dit liv. Og hvis du vil udvikle og udvide dig og bevæge dig hen imod det liv din sjæl ønsker sig.

 

For dit Store Selv er i langt bedre kontakt med sandheden om, hvem du er – det kraftfulde og kærlige væsen med muligheder, der langt overstiger hvad du har lært om dig selv og livet. Dit Lille Selv, derimod, vil helst have, at tingene forbliver nogenlunde som de er. Det er styret af det begrænsende og frygt-styrede tankesæt, som har været fremherskende på Jorden i mange, mange år, og det er ikke interesseret i, at du begynder at udvide og udvikle dig.

 

Da det er det Lille Selvs tankemønstre, der er blevet bekræftet i vores opvækst og som bliver bekræftet igen og igen i medier og alment samvær, er det af afgørende betydning, at vi gør en bevidst indsats for at sætte dets indflydelse lidt til side til fordel for en dybere kontakt med det Store Selv, når vi vil hæve vores vibrationer.

3. kursusgang: Nøgle 3

HÆV VIBRATIONERNE I DINE FØLELSER

Selv om du gennem de 2 første nøgler har sikret dig en høj grundfrekvens dels ved at være i kontakt med din passion/dit livsformål og dels ved at have etableret en dybere kontakt til dit Store Selv, kan du have forskellige forhindringer inden i dig, som holder dit vibrations-niveau lavt.

 

Her i nøgle 3 arbejder du med at hæve vibrationerne i dine følelser. Målet er, at du får redskaber til at skabe en positiv spiral, hvor selv-kærlighed, glæde, meningsfuldhed og begejstring stimulerer hinanden og skaber positivt flow i dit liv.

 

Du får inspiration til at etablere en mere empatisk kommunikation med dig selv, så du kan identificere dine væsentligste behov og værdier og begynde at handle på dem, hvilket hæver vibrationerne i dine følelser.

 

Nøgle 3 er uhyre vigtig, da din følelsesmæssige frekvens er din vigtigste tiltræknings-magnet overhovedet. Det er primært den, der bestemmer, hvad Universet sender til dig gennem Loven om Tiltrækning.

4. kursusgang: Nøgle 4

HÆV VIBRATIONERNE I DINE TANKER

Her i nøgle 4 arbejder du med at hæve vibrationerne i dine tanker. Det er uhyre vigtigt, da de tanker og overbevisninger, der lever i dit bevidste og ubevidste sind, for en stor del skaber de følelser, der lever i dig. Og følelser er – som nævnt i nøgle 3 – din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet.

 

De benspænd, der ligger i dit tankesystem og forhindrer dig i at stige i vibration, er som oftest det Lille Selvs begrænsende og frygtbaserede overbevisninger, som kan holde dig tilbage fra at handle helhjertet fra dit indre visdomsplan – dit Store Selv.

 

Da livet på Jorden i årtusinder har været gennemsyret af frygtbaserede tankeformer, bærer vi alle på vores helt personlige varianter af disse, som er blevet overleveret fra generation til generation.

 

Tiden lige nu, hvor den nye højtvibrerende energi er i gang med at forankre sig på Jorden, åbner mulighed for, at disse gamle begrænsende – og usande – overbevisninger kan transformeres til lette og lyse – og mere sande – overbevisninger.

 

Her i nøgle 4 får du redskaber til at identificere og transformere de begrænsende og frygt-baserede overbevisninger og erstatte dem med overbevisninger, der støtter og styrker dig – og som fylder dig med højtvibrerende følelser.

5. kursusgang: Nøgle 5

HÆV VIBRATIONERNE I DINE HANDLINGER

Her i nøgle 5 ser vi på de handlinger, du fylder din dag med. Er de styrkende eller svækkende? Eller sagt på en anden måde: Udspringer de fra dit Lille Selvs frygtbaserede tankesæt eller fra dit Store Selvs tillidsbaserede tankesæt?

 

For at holde dit vibrationsniveau højt er det vigtigt, at størstedelen af dine handlinger ikke dræner og svækker dig. Men at du også sørger for at inddrage handlinger, der nurser om din trivsel og opfylder dine vigtige behov.

 

Igen kommer selvkærligheden på banen, da den er alfa og omega for at støtte og styrke dig og holde dit vibrationsniveau højt. Du får redskaber til at skelne mellem, hvilke handlinger, der styrker kærligheden til dig selv og hvilke der svækker den.

 

Du får også et indblik i selve manifestations-processen og betydningen af en god og stabil jordforbindelse, når det handler om at manifestere det, du ønsker dig.

Og du får ideer til daglige styrkende handlinger, som holder liv i din proces med at skabe det liv din sjæl ønsker sig.