Firma profil

DANISH: (for ENGLISH, see below)

Empower You Shop ejes og drives af spirituel sangskriver, kursusholder og coach Ianneia Livia Silke Meldgaard, tidligere Jane Meldgaard.

Hvis du vil lytte og vide mere om Empowering Songs by Ianneia, kan du gå til ianneia.com

Hvis du vil vide mere om mine e-kurser og mit arbejde med Loven om Tiltrækning (kurser, foredrag, coaching) kan du gå til manifestation.dk 

Jeg byder dig velkommen til mit univers af produkter, som alle tilbyder empowerment på forskellige niveauer i dit liv. Mit arbejde og alle produkterne er et resultat af min egen proces med at forbinde mig med min egen kraft og således huske hvem jeg virkelig er.

Mit dybeste ønske er, at de sange og kurser, du finder her i butikken, vil minde dig om hvem du virkelig er.

I øjeblikket er sangene på engelsk, mens e-kurserne er på dansk.

Hvis du ønsker info om nye tiltag, ændringer og særlige tilbud, kan du skrive dig op til nyhedsbrevet.

Hvis du vil følge med i mine erkendelser, erfaringer og refleksioner over det at tage kraften hjem til sig selv her i den nye energi på Jorden, kan du skrive dig op til min blog.

ENGLISH:

EmpowerYou Shop is owned by spiritual songwriter, teacher and coach Ianneia Livia Silke Meldgaard, formerly Jane Meldgaard, from Denmark.

To learn more about Empowering Songs by Ianneia, go to ianneia.com

To learn more about Ianneias courses and work with the Law of Attraction (only in Danish), go to manifestation.dk

I welcome you to my universe of empowering products, that offer you mepowerment on various levels of your life and your being. All my work and all the products are a result of my own process of connecting to the most powerful spot in me and thus remembering who I really am.

My deepest wish is, that the songs and e-courses, that you find here, will remind you of who you really are.

For the moment the songs are in English, while the e-courses are in Danish.

If you want info about news, changes and special offers, please sign up for the news-letter (in Danish).

If you want to follow my reflections about finding your power here in the new energy on Planet Earth, please sign up for my blog (in Danish)

 

Jane Meldgaard