Betaling, fragt og levering/Payment, shipping and delivery.

DANISH: (for ENGLISH, see below)

BETALING

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, e-dankort, visa og mastercard. Se billeder af disse kort nedenunder indkøbskurven.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen AFSENDES fra os.

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

FRAGT OG LEVERING

Vi bestræber os på at afsende din ordre indenfor 2 arbejdsdage efter den er indkommet. I særlige tilfælde kan der gå 3-5 dage. Vi sørger for levering med Post Danmark. Forsendelsesomkostningerne følger Post Danmarks priser plus et mindre gebyr for boblekuvert og administration.

Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. EmpowerYou Shop kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark.

I tilfælde af meget forsinkede – over 8 dage efter du har modtaget mail om at ordren er afsendt – eller decideret udeblevne leverancer, kontakt os med det samme.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage.

 

ENGLISH:

PAYMENT

The cards we accept as payment are: Dankort, e-dankort, visa and mastercard. These cards are shown as small icons under the basket.

Payment will not be withdrawn from your account, before the product is SENT from us.

We encrypts all your account information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means, that unauthorised persons are not allowed access to your account number or customer information during the transaction with PBS.

SHIPPING AND DELIVERY

We strive to send your order within 2 workdays after it is received. On special occasions we need 3-5 days. We provide delivery with Post Danmark.

Timely delivery presupposes that Post Danmark comply day-to-day delivery. The shipping charges follow Post Danmarks prices plus a small fee for sturdy envelope and administration.

If there are delays with Post Denmark, this will delay deliverytime. Post Danmark’s quality of supply is about at least 97% of letterpackages and at least 99% of a parcel. Note however that these percentages are average, and can cover large local and temporary variations. Jane Meldgaard Shop can not be held responsible for delays in Post Denmark.

In cases of very late – more than 8 days after you receive mail that the order is shipped – or outright missed deliveries, contact us instantly.

Delivery to Bornholm and some small islands are not covered by the Post Danmark’s goal of day-to-day delivery, with shipments to these areas can in some cases last 2 days.