Om Ianneia 

Empowerment i mit personlige liv

Jeg har i mange, mange år vidst at vi mennesker har en langt større kraft end vi har lært og er bevidste om. Og jeg har i lige så mange år arbejdet på at frigøre denne kraft i mig selv.

“Gennem selvudvikling, terapi, meditation og spirituelt arbejde har jeg langsomt, men sikkert, arbejdet mig ind til kontakten med den jeg virkelig er. Et kraftfuldt skabende væsen, der er 100% ansvarlig for mit eget liv og i stand til at manifestere det, som min sjæl ønsker sig”

Det er ikke altid en nem rejse. Undervejs har jeg været nødt til at konfrontere mig med mine skyggesider og indre dæmoner for at transformere dem til lys og kraft.

Jeg har været nødt til at tage svære beslutninger i mit konkrete liv for at forfølge mine drømme og ønsker for livet og for at sikre, at mine dybeste behov og værdier blev opfyldt.

Ydermere var jeg i 2009 involveret i et trafikuheld, som skabte nogle voldsomme og hårdnakkede smerter og spændinger i min krop. Det betød, at jeg fik ekstra udfordringer i forhold til at holde mit vibrationsniveau højt og ikke ryge i offer-rollen. Min rejse tilbage til velvære og glæde efter trafikuheldet har virkelig skærpet min bevidsthed om og evne til at være skaberen i mit eget liv og derfor den der bestemmer, hvordan jeg vil ha det.

Hvad har jeg lært om Empowerment gennem mit liv?

IKON_LOGO
“Jeg har lært, at al skabelse foregår indefra. Jeg har lært, at hvis jeg vil i kontakt med min sjæl og udleve mit livsformål, er jeg nødt til at tage mig selv og mine drømme 100 % alvorligt og handle på dem. Også selvom der er modstand og det går imod de gængse opfattelser af hvad man kan og ikke kan
IKON_LOGO
“Jeg har lært, at jeg er nødt til at tage ansvar for alt i mit liv i erkendelse af, at jeg selv har skabt det og at alt hvad jeg oplever, er en spejling af mit eget indre. Jo mere jeg tør tage ansvar, jo højere er mit vibrations-nivaeu og jo større adgang får jeg til min kraft og min evne til at om-skabe det, jeg ikke trives med.”
IKON_LOGO
“Jeg har lært, at jo mere jeg kender og elsker mig selv, jo bedre et med-menneske bliver jeg. Og fordi vi alle er forbundne i et stort kærligt univers, vil mit arbejde med at elske mig selv samtidig hæve vibrationerne i vores fælles univers til alles bedste.”
IKON_LOGO
“Og jeg har lært, at sand empowerment ikke nødvendigvis er et quick fix, men et vedholdende arbejde med at gå igennem den modstand, jeg møder på min vej op ad vibrations-stigen. Og at hvert skridt trods modstanden giver dyb mening og tilfredsstillelse og er hele rejsen værd.”

Når jeg arbejder med empowerment på den måde hæver jeg mine vibrationer og bringer mig i kontakt med de høj-vibrationelle tilstande, som vi alle drømmer om og som er vores fødselsret og livets sande natur :

Glæde  · Begejstring  ·  Tilfredshed  ·  Kærlighed  ·  Meningsfuldhed  ·  Tillid

I dag lever jeg et vidunderligt liv i dyb kontakt med min sjæls ønsker.

Men er selvfølgelig i en stadig proces, fordi det også er livets sande natur.

Empowerment og den åndelige verden

På min rejse er jeg kommet i stadig dybere kontakt med den åndelige verden og al den hjælp, som findes der. Skytsengle, åndelige vejledere, opstegne mestre og andre guider, som hele tiden er i nærheden og støtter og vejleder os, når vi åbner os for det.

Det er fra den åndelige verden at jeg har lært mest om sand empowerment. Kontakten med denne verden har virkelig udvidet min opfattelse af mig selv og livet.

I dag har jeg en stor ydmyghed i forhold til mine “sandheder”, fordi det hele tiden viser sig, at sandhederne er langt mere forunderlige og magiske end min jordiske, menneskelige bevidsthed havde drømt om.

Inspirationen fra Palace of Peace

I dag får jeg det meste af min inspiration til at videreudvikle min forståelse af empowerment gennem projekter under Palace of Peace – et spirituelt universitet/mysterieskole – som ledes af Michelle Manders, medie og kanal for flere opstegne mestre.

Palace of Peace projekterne går bl.a. ud på at rense ud i den mørke og tunge energi på Jorden og åbne portalerne for, at indstrømningen af den nye højt-vibrerende energi, som er en realitet på Jorden siden December 2012, kan komme igennem til os alle.

Som deltager i Palace of Peace gennemgår jeg ved hvert projekt et indre udviklings-arbejde, som udvider min bevidsthed om mig selv og min kraft og dermed healer de gamle koder, som i årtusinder har svækket Moder Jord og hele menneskeheden.

Herudover kommer der gennem projekterne masser af indsigtsfuld undervisning gennem kanaliserede budskaber fra den åndelige verden, om hvordan livet som menneske på Jorden i virkeligheden hænger sammen.

Ikke mindst undervisning i at  integrere den nye energi og dens mange muligheder i vores konkrete daglige liv. Undervisning, der viser, hvor kraftfulde skabere, vi alle er. Og som lærer os, hvordan vi kan tage denne skaberkraft hjem til os selv og skabe det liv vi drømmer om. 

I de ydelser du finder her på Empower You får du del i al den visdom og de erfaringer og redskaber, jeg har indsamlet – og til stadighed indsamler – omkring empowerment.

Empowerment som den røde tråd

Når jeg i dag kigger tilbage på hele mit arbejdsliv er der nogle tydelige tegn på, at empowerment altid har været der som den røde tråd, selv om det først er i de senere år, jeg er blevet bevidst om det og kan formulere det klart som min passion og mit livsformål.

Hvis du vil læse mere om, hvordan det hænger sammen –  og evt. blive inspireret til at finde din røde tråd – kan du gå til mit blogindlæg her:

Hvordan ved jeg hvad min passion – eller mit livsformål – er?

Essensen af alle de indsigter, som mit liv har beriget mig med i forhold til at forstå sand empowerment, har jeg samlet i mit

e-kursus med 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

De 5 nøgler er designet til at hæve vibrationerne i alle områder af dig og dit liv

så du for alvor kan skabe det liv, din sjæl ønsker sig.